Tema Marii Lupte și ploaia târzie
Copiază link

Tema Marii Lupte și ploaia târzie

„Noi ar trebui să ne rugăm la fel de stăruitor pentru coborârea Duhului Sfânt cum s-au rugat ucenicii în Ziua Cincizecimii. Dacă ei au avut nevoie de El în acel timp, cu atât mai mult avem noi nevoie astăzi.” – Mărturii, Vol. 5, 158.

„Dar în preajma încheierii secerişului pământului, este făgăduită o revărsare deosebită a Duhului Sfânt care va pregăti biserica pentru venirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului este asemenea revărsării ploii târzii; şi, în vederea acestei înnoite puteri, creştinii trebuie să înalţe cererile lor la Domnul secerişului «în timpul ploii târzii». Drept răspuns, «Domnul urneşte norii plini de fulgere şi vă trimite o ploaie îmbelşugată». «El vă va da ploaie, ... vă va trimite ploaie timpurie şi târzie» (Zaharia 10:1, Ioel 2:23).” – Faptele apostolilor, 55.

Dar, atâta timp cât membrii bisericii lui Dumnezeu de astăzi nu au o vie legătură cu Izvorul oricărei creşteri spirituale, ei nu vor fi gata pentru vremea secerişului. Dacă ei nu menţin lămpile lor pregătite şi arzând, nu vor putea primi o înnoită măsură a harului în vreme de deosebită nevoie. Numai aceia care primesc mereu noi şi proaspete măsuri de har vor avea putere potrivită cu nevoile lor zilnice şi capacitatea de a folosi această putere. În loc să privească spre un timp în viitor, când, printr-o înzestrare deosebită cu putere spirituală, să primească o destoinicie miraculoasă pentru câştigarea de suflete, ei se predau zilnic lui Dumnezeu ca să-i facă vase potrivite pentru a fi folosite de El. Ei trebuie să desăvârşească zilnic ocaziile de slujire ce stau la îndemâna lor. Zilnic, ei trebuie să dea mărturie pentru Domnul oriunde ar fi, fie în preocupările mărunte ale vieţii de cămin, fie într-un domeniu de folosinţă publică.” – Idem.

„Aceste evenimente trebuie să se repete chiar cu şi o mai mare putere. Revărsarea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii a fost Ploaia Timpurie, dar Ploaia Târzie va fi mult mai abundentă. Duhul Sfânt aşteaptă să fie cerut şi primit. Domnul Hristos trebuie să fie din nou descoperit în toată plinătatea Sa prin puterea Duhului Sfânt. Atunci, oamenii vor înţelege mai bine valoarea Mărgăritarului de preţ şi vor spune împreună cu apostolul Pavel: «Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos, Isus, Domnul meu.» (Filipeni 3:7-8).” – Parabolele Domnului Hristos, 121.

„În timp ce ne rugăm lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, El va realiza în noi blândeţea şi smerenia inimii, o dependenţă conştientă de El pentru a primi ploaia târzie care ne desăvârşeşte. – Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 507.

„Lucrarea se va asemăna cu aceea din Ziua Cincizecimii. După cum «ploaia timpurie» a fost dată, prin revărsarea Duhului Sfânt, la începutul predicării Evangheliei pentru a face posibilă creşterea seminţei preţioase, tot aşa «ploaia târzie» va fi dată la încheierea ei pentru coacerea recoltei.” – Tragedia veacurilor, 611.

„Ploaia târzie care maturizează recolta reprezintă harul spiritual care pregăteşte biserica pentru venirea Fiului omului. Totuşi, dacă ploaia timpurie nu a avut loc, nu va fi viaţă, firul verde nu va răsări. Prin urmare, dacă stropii ploii timpurii nu şi-au făcut lucrarea, ploaia târzie nu poate să aducă nicio sămânţă la desăvârşire.” – Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 506.

„Numai aceia care trăiesc în lumina pe care o au vor primi o lumină mai mare. Dacă nu progresăm zilnic în exemplificarea virtuţilor creştine, nu vom recunoaşte manifestarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. Este posibil ca aceasta să vină în inima tuturor celor din jurul nostru, dar noi nu o vom discerne şi nici nu o vom primi.” – Idem.

Solia îngerului al treilea se intensifică într-o mare strigare, iar voi nu trebuie să simţiţi că aveţi libertatea de a neglija datoria prezentă şi să continuaţi a cultiva ideea că veţi primi o mare binecuvântare cândva, pentru a fi pregătiţi pentru rouă cerească şi pentru căderea ploii târzii, deoarece ploaia târzie va veni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va umple fiecare suflet curăţat de orice întinare. Lucrarea noastră pentru astăzi este să-I supunem sufletul Domnului Hristos, ca să fim pregătiţi pentru timpul înviorării care vine de la faţa Domnului nostru — pregătiţi pentru botezul cu Duhul Sfânt” – Evanghelizare, 702.

„Nu trebuie să ne facem griji cu privire la ploaia târzie. Tot ce avem de făcut este să ne păstrăm vasul curat şi gata să fie umplut, pregătit pentru primirea ploii cereşti, rugându-ne fără încetare:„Fă să cadă ploaia târzie în vasul meu! Fă ca lumina slăvitului înger care se alătură îngerului al treilea sa strălucească asupra mea, dă-mi şi mie o parte în lucrare, fă-mă să vestesc solia, ajută-mă să fiu împreună lucrător cu Isus!”. Căutându-L în felul acesta pe Dumnezeu, daţi-mi voie să vă spun că, prin harul Său, El vă va ajuta să fiţi gata în orice timp.” – Evenimentele ultimelor zile, 194.

„Să nu credeți că veți fi găsiți ca vase pentru slavă în timpul ploii târzii, ca să primiți slava lui Dumnezeu, dacă vă înălțați sufletele în deșertăciune, vorbind lucruri stricate, nutrind în taină rădăcinile de amărăciune aduse de la Conferința de la Minneapolis. Fața încruntată a lui Dumnezeu se va întoarce spre oricine nutrește și alimentează aceste rădăcini de disensiune și posedă un spirit atât de neasemănător cu Spiritul lui Isus” – Materialele 1888, 442.

„Putem fi siguri că atunci când Duhul Sfânt va fi revărsat, aceia  care nu au primit și nu au apreciat ploaia timpurie nu vor vedea sau înțelege valoarea ploii târzii.” – Materialele 1888, 1501.

„Ploaia târzie va veni asupra acelora care sunt curați […].” – Mărturii nepublicate, 3.