Capitolul 46 - Întrebări
Copiază link

Capitolul 46 - Întrebări

Având în vedere muntele de dovezi care au fost prezentate cu privire la resursele de putere pe care cerul le pune la dispoziția creștinului, Ellen White pune câteva întrebări adecvate. Aceste întrebări nu se adaugă la mulțimea de dovezi. Ele pur și simplu exprimă aceste dovezi într-o manieră care stimulează gândirea.

Întrebările răzbat până la noi. Ele ne fac să reflectăm și să ne gândim, măcar pentru o clipă. Întrebarea ei – 

De ce nu ar trebui să ne desăvârșim un caracter asemănător lui Hristos?

– ne poate face dintr-o dată să realizăm și să recunoaștem că, de fapt, nu există niciun motiv întemeiat. Acesta ar putea fi numit momentul adevărului. Fie ca acest moment să fie urmat, în experiența noastră, de decizie, hotărâre și acțiune, prin atotputerea lui Dumnezeu. 

De ce nu ar trebui să ne desăvârșim un caracter asemănător lui Hristos? YI 20/02/1896

Să nu ne lepădăm oare de păcatele noastre și să le dăm drumul? RH 9/06/1896

Ni se poruncește să ne luptăm pentru desăvârșirea caracterului. Învățătorul divin spune: „Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit.” Ne-ar chinui Hristos cerând de la noi un lucru imposibil? Niciodată, niciodată! Ce onoare ne acordă îndemnându-ne să fim sfinți în sfera noastră, așa cum Tatăl este sfânt în sfera Lui! El ne poate face în stare să facem acest lucru, fiindcă declară: „Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ.” Este privilegiul nostru să pretindem această putere nemărginită. ST 3/09/1902

Să nu ne folosim de înaltul nostru privilegiu în Hristos – sfințirea prin adevăr? RH 5/05/1904

De ce copiii lui Adam, care îl învinuiesc pe Adam pentru păcatul său, nu încetează să încalce legea? RH 15/07/1890

Să nu ne curățăm acum, fără întârziere, de orice întinare a cărnii și a spiritului, desăvârșind sfințenia în teama de Dumnezeu? RH 8/11/1906

De ce nu ar trebui să umblăm cu Dumnezeu, așa cum a umblat Enoh? De ce să nu avem zilnic harul transformator al lui Hristos? RH 31/01/1893

De ce ne agățăm de orice este ofensator pentru El? De ce să nu ne desprindem de fiecare păcat și să desăvârșim sfințenia înaintea Lui? RH 16/09/1890

De ce să nu vă hotărâți că veți sta în bărbăția și feminitatea voastră date de Dumnezeu și, prin Hristos, să fiți biruitori? De ce să nu spuneți: „Dumnezeu a promis puterea și eu voi recâștiga chipul moral al Creatorului și Mântuitorului meu?” ST 18/03/1889

(…) voi, care nu v-ați sfințit sufletele prin ascultarea de adevăr, vă așteptați ca, la apariția Sa, Hristos să vă pregătească? Atunci nu va mai fi sânge ispășitor care să spele petele păcatelor. RH 17/08/1869

Ce nu a făcut Hristos pentru ca omenirea căzută să fie adusă înapoi la loialitate și să fie împăcată cu Dumnezeu? RH 10/02/1891

Cea mai importantă întrebare dintre toate este: Cum îmi pot salva sufletul, pentru care a murit Hristos? Cum să fiu sfânt, așa cum El este sfânt? RH 18/08/1891

Să-l facem pe Hristos să ajungă să Se rușineze de noi, când noi ne agățăm de imperfecțiunile și diformitățile noastre? Harul Lui ne este promis. Dacă îl vom primi, ne va înfrumuseța viețile (…) Deformarea noastră va fi schimbată cu bunătate, desăvârșire. Viața noastră va fi împodobită cu harul care a făcut viața lui Hristos atât de frumoasă. RH 14/01/1904

Ne va da Dumnezeu o piatră dacă cerem pâine? Nu, El va acoperi nevoile noastre din plinătatea Sa îmbelșugată. Isus a adus la îndemâna noastră puterea pământului și a cerului. El Și-a înveșmântat divinitatea în umanitate. ST 9/09/1889

De ce nu apucăm, prin credința vie, puterea pe care El este atât de doritor să ne-o dea, pentru ca noi să putem fi o binecuvântare pentru cei pierduți? ST 3/12/1885

Nu a venit Hristos în această lume pentru a realiza planul de mântuire în favoarea omului, pentru a-i arăta cum să biruie ispitele vrăjmașului? Atunci, va reține Dumnezeu de la copiii Săi ceva ce le va desăvârși caracterele? ST 30/12/1903

Hristos poartă în cer semnele nemiloase lăsate de cuie, așadar, poate El uita ce a cumpărat cu sângele Său? Îi va lăsa El pe copii și tineri să fie o pradă ispitelor inamicului? Nu, El a asigurat mijloace îmbelșugate pentru toți tinerii, astfel încât, atunci când Îl cheamă în încurcătură și încercare, El le va asculta rugăciunea și, în fiecare ispită, le va pregăti calea de scăparea. YI 3/08/1887

Puterea lucrătoare de minuni a harului lui Hristos este dezvăluită în crearea în om a unei inimi noi, a unei vieți mai înalte, a unui entuziasm mai sfânt. Dumnezeu zice: „Vă voi da o inimă nouă.” (Ezechiel 36:26). Nu e aceasta, reînnoirea omului, cea mai mare minune care poate să fie săvârșită? Ce nu poate face agentul uman, care prin credință se prinde de puterea divină? 9M, p. 152

Puteți fi desăvârșiți în sfera voastră, precum Dumnezeu este desăvârșit în sfera Lui. Nu a declarat Hristos: „Voi fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit?” ST 16/08/1905

Nu trebuie să așteptăm vreun timp special, ci astăzi trebuie să ne consacrăm lui Dumnezeu, refuzând să mai fim slujitori ai păcatului. Oare vă imaginați că vă puteți lăsa de păcat puțin câte puțin? Oh, renunțați imediat la orice lucru blestemat! Urâți lucrurile pe care le urăște Hristos și iubiți lucrurile pe care le iubește Hristos. Oare nu a asigurat El mijloacele pentru curățarea voastră din păcat, prin moartea și suferința Sa? 1SA, p. 327

Vrei să-L lași să te cioplească, să te îndrepte și să te șlefuiască pentru acea clădire care este ridicată fără a se auzi zgomotul securii sau a ciocanului? Nicio lovitură nu va mai fi dată după încheierea timpului de probă. 2M, p. 430

Vă așteptați ca Hristos să vă facă potriviți pentru cer la revenirea Lui? Nicidecum. Trebuie să fiți găsiți de El fără pată, fără cusur sau zbârcitură, sau nimic de acest fel. Acum este timpul de veghere și de încercare. Acum este timpul să obținem o pregătire pentru a îndura ziua venirii Lui și pentru a sta în picioare la arătarea Lui. RH 19/04/1870

Ce privilegiu este să fi adus în favoarea lui Dumnezeu! Ce ar putea să ne înalțe mai mult, să ne rafineze și să ne ridice mai presus de plăcerile frivole ale pământului decât să avem comuniune cu El? Să avem naturile corupte reînnoite prin har, să avem în supunere poftele senzuale și înclinațiile animale și să rezistăm mai departe având o independență morală nobilă, dobândind victorii zi cu zi, va aduce pace conștiinței, care se poate naște doar din înfăptuirea a ceea ce este drept. RH 11/03/1880

Ne așteptăm noi să viețuim împreună cu Hristos în lumea veșnică? Atunci trebuie să viețuim cu El aici, astfel încât El să ne ajute în fiecare timp de încercare și ispită și să ne pregătească pentru venirea Sa pe norii cerului. RH 5/05/1891

Ceea ce vom fi în căminul ceresc, când vom fi mântuiți, pe vecie mântuiți, va fi reflectarea a ceea ce suntem acum în caracter și slujire sfântă. Să nu ne arătăm loialitatea, ținând poruncile lui Dumnezeu aici, în acest loc al punerii la probă? RH 12/04/1898

Credința în ispășirea și mijlocirea lui Hristos ne va ține statornici și neclintiți în mijlocul ispitelor care apasă asupra noastră în biserica Sa luptătoare (…) De ce Îl dezonorăm pe Dumnezeu cu necredința noastră rușinoasă? Domnul S-a angajat să ne dea puterea de a ne face în stare să stăm în picioare. RH 9/06/1896

Hristos a venit în această lume pentru a realiza planul de mântuire în favoarea omului, pentru a-i arăta cum să biruie ispitele vrăjmașului. Atunci, va reține Dumnezeu de la copiii Săi ceva ce le va desăvârși caracterele? ST 20/05/1908

Să nu lăsăm Duhul lui Hristos să ia în stăpânire inimile noastre, ca să putem fi curățați de orice pată a egoismului? RH 26/09/1907

De ce nu primim mai mult de la Cel care este izvorul luminii și al puterii? Noi așteptăm prea puțin. Oare Și-a pierdut Dumnezeu dragostea pentru om? Oare dragostea aceasta nu se revarsă încă spre pământ? Și-a pierdut El dorința de a Se dovedi plin de putere pentru poporul Său? Hristos ne va da biruință în luptă. RH 24/03/1904

Oare nu te va ajuta Cel care este în stare să facă acest lucru, când Îi vei cere să-ți dea har pentru a merge pe calea ascultării? Nu îți va da El acea tărie, acea înțelepciune și cunoaștere care te vor conduce să pășești pe urmele Sale? ST 31/01/1878

Resursele cerului sunt nelimitate și toate sunt la dispoziția noastră. Atunci, întreb, de ce înaintarea lucrării Domnului în lumea noastră este atât de lentă? De ce nu cresc urmașii Domnului în cunoaștere și curăție, în sfințenie și putere? RH 18/02/1904