Capitolul 44 - Demonii sunt slabi
Copiază link

Capitolul 44 - Demonii sunt slabi

Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru a se împotrivi vicleniei vrăjmașului. De această rezistență se teme Satana. El își cunoaște mai bine decât noi limitele puterii și cât de ușor poate fi biruit dacă ne împotrivim lui și-l înfruntăm. Prin tărie divină, chiar și cel mai slab sfânt este mai mult decât un adversar pentru el și toți îngerii lui, iar dacă este pus la probă, va putea să demonstreze puterea lui superioară. 5M, p. 293

Satana cunoaște mai bine decât poporul lui Dumnezeu puterea pe care ei o pot avea asupra lui, atunci când puterea lor este în Hristos. Când ei imploră în umilință ajutorul puternicului Învingător, credinciosul cel mai slab în adevăr, dar care se bizuie în mod ferm pe Hristos, îl poate respinge cu succes pe Satana și toată oștirea lui. RH 13/05/1862

Satana este conștient că sufletul cel mai slab care rămâne în Hristos este mai mult decât un adversar pentru oștile întunericului și că, dacă s-ar prezenta în mod deschis, ar fi întâmpinat și i s-ar opune rezistență. TV, p. 530

Când Satana vine ca un potop, noi trebuie să întâmpinăm ispitirile sale cu sabia Duhului și Isus va fi ajutorul nostru și va ridica pentru noi un steag împotriva lui. Tatăl minciunii se cutremură și tremură atunci când adevărul lui Dumnezeu, care este o putere arzătoare, îi este spus direct în față. 5M, p. 425

Un singur cuvânt în apărarea Creatorului [Evei] l-ar fi făcut pe acuzator să fugă, iar integritatea ei ar fi fost nepătată. Dacă ar fi rezistat primei ispite, ea ar fi stat pe un teren mai înalt și mai sfânt decât oricând înainte, dar ea a cedat măgulirilor vrăjmașului ei și a devenit o prizonieră a voinței lui. ST 12/05/1890

Nu este în puterea lui Satana să forțeze pe cineva să păcătuiască. Păcatul este actul personal al păcătosului. Înainte ca păcatul să existe în inimă, trebuie dat consimțământul voinței și, de îndată ce este dat, păcatul este triumfător, iar puterile întunericului se bucură. ST 18/12/1893 

Niciun om nu poate fi biruit de Satana fără consimțământul lui. Ispititorul nu are nicio putere să stăpânească voința sau să constrângă sufletul să păcătuiască. El poate întrista, dar nu poate contamina. El poate provoca chin, dar nu întinare. TV, p. 510

Este adevărat că Satana este o ființă puternică, însă, mulțumim lui Dumnezeu, avem un Mântuitor puternic, care l-a izgonit pe cel rău din ceruri. DV, p. 94

Putem fi asaltați de ispite puternice, pentru că avem un dușman puternic și viclean, dar aceste ispite nu sunt niciodată de nebiruit. Cel care luptă împotriva lor în puterea lui Hristos, va birui, însă Dumnezeu nu-i va izbăvi niciodată pe cei care nu se vor strădui să se elibereze. ST 8/10/1885

În întreaga forță satanică, nu există nicio putere care să înfrângă un suflet care, printr-o credință simplă, se aruncă în brațele Domnului Hristos. „El dă putere celor obosiți și mărește tăria celor ce nu au putere.” (Isaia 40: 29 – KJV). PDH, p. 157

Nici oamenii nelegiuiți, nici demonii nu pot să împiedice lucrarea lui Dumnezeu sau să alunge prezența Sa de la poporul Său, dacă ei doresc, cu inimi supuse și pocăite, să-și mărturisească păcatele și să se lepede de ele și, în credință, să ceară împlinirea făgăduințelor Sale. Fiecărei ispite, fiecărei influențe împotrivitoare, pe față sau ascunsă, i se poate rezista cu succes „nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor”. TV, p. 529

Omul nu este lăsat să devină bătaia de joc a ispitelor lui Satana. YI 14/02/1901

Când ne împotrivim diavolului, el va fugi de la noi și ne vom ridica deasupra slăbiciunii umane într-un mod care va fi o taină chiar și pentru noi înșine. ST 29/10/1894

Așa cum Satana vă ispitește, la fel a ispitit și Maiestatea cerului. Isus, ca reprezentant și înlocuitor al vostru, nu a cedat pe câmpul de luptă, iar, în puterea Lui, puteți și voi să rezistați și să învingeți. Fiecare fiu și fiică decăzută a lui Adam se poate bucura că este un prizonier al speranței și că Satana poate fi înfrânt. RH 10/02/1885

Sufletului care Îl iubește pe Dumnezeu, îi place să-și ia puterea de la El printr-o comuniune constantă cu El. Când, a discuta cu Dumnezeu, devine obiceiul sufletului, puterea celui rău este frântă, căci Satana nu poate rămâne aproape de sufletul care se apropie de Dumnezeu. RH 3/12/1889 

Satana nu poate stăpâni mintea decât dacă este predată lui. ST 13/11/1884

Este adevărat că Satana este marele autor al păcatului. Totuși, aceasta nu îi acorda omului scuza de a păcătui, pentru că el nu-i poate forța pe oameni să facă răul. El îi ispitește să-l săvârșească și face ca păcatul să pară atrăgător și plăcut, dar trebuie să-l lase la latitudinea lor dacă-l vor săvârși sau nu. 2M, p. 294

Țineți-vă ochii ațintiți la Isus, întrebând la fiecare pas: „Este aceasta calea Domnului?” Domnul nu va lăsa pe nimeni, care face acest lucru, să devină bataia de joc a ispitelor lui Satana. RH 9/05/1899

Satana nu-i poate ține în gheara lui pe cei morți, când Fiul lui Dumnezeu îi cheamă la viață. El nu poate să țină în moarte spirituală un suflet care primește prin credință cuvântul puterii lui Hristos. Dumnezeu le spune tuturor acelora care sunt morți în păcate: „Deșteaptă-te, tu care dormi, scoală-te din morți.” (Efeseni 5:14). HLL, p. 320

(…) ispitele lui Satana nu au nicio putere asupra aceluia care privește la Isus ca autorul și desăvârșitorul credinței lui. El nu poate să-l facă să păcătuiască pe omul care va primi, prin credință, virtuțile Aceluia care a fost ispitit în toate lucrurile ca noi, dar fără păcat. 1SA, p. 224

Pe această lume microscopică se duce marea luptă dintre Hristos și Satana, dar Hristos este învingătorul. În numele Său și prin puterea Sa, urmașii Săi obțin biruința. RH 12/07/1892

Nimeni altul în afară de Hristos nu putea remodela caracterul care a fost ruinat de păcat. El a venit să alunge demonii care puseseră stăpânire pe voința omului. El a venit să ne ridice din țărână, să refacă, după modelul caracterului Său dumnezeiesc, caracterul nostru stricat și să-l înfrumusețeze cu propria Sa glorie. HLL, p. 37

Vrăjmașul nu poate să-l biruie pe elevul umil al lui Hristos, pe cel care umblă într-un spirit de rugăciune înaintea Domnului. Hristos Se așază ca un adăpost, un loc de scăpare, împotriva atacurilor celui rău (…) Nu există nicio putere în întreaga forță satanică ce poate slăbi sufletul care se încrede, cu o încredere simplă, în înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. YI 15/12/1898

Hristos este turnul nostru de tărie, iar Satana nu poate avea nicio putere asupra sufletului care umblă cu Dumnezeu în umilința minții. Promisiunea este: „Să prindă puterea Mea, ca să poată face pace cu Mine; și va face pace cu mine.” În Hristos există un ajutor desăvârșit și complet pentru fiecare suflet ispitit. YI 22/12/1898