Capitolul 43 - Acum ori niciodată
Copiază link

Capitolul 43 - Acum ori niciodată

Când Isus Se ridică în locul prea sfânt și Se dezbracă de îmbrăcămintea Sa de mijlocitor și Se îmbracă cu hainele răzbunării, în locul veșmintelor preoțești, lucrarea pentru păcătoși va fi încheiată. Atunci va veni și timpul când va ieși porunca: „Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe, (…) cine este neprihănit, să fie neprihănit și mai departe, iar cine este sfânt, să fie sfânt și mai departe. Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după lucrarea lui.” 2M, p. 690

În timpul acestor ore de probă, ei trebuie să caute desăvârșirea caracterului. 5M, p. 556

Toată pregătirea noastră pentru cer trebuie să fie realizată aici. Când va veni Hristos, caracterele noastre nu vor fi schimbate. Trupurile acestea josnice vor fi schimbate și modelate după asemănarea trupului Său glorios, dar atunci nu va avea loc în noi o schimbare morală. RH 7/08/1888

Aceia care nu s-au lepădat de sine, care nu au manifestat compasiune față de necazurile altora, care nu au cultivat atributele prețioase ale dragostei, care nu au manifestat îngăduință și blândețe în această viață, nu vor fi schimbați când va veni Hristos. RH 26/03/1895

Acum este timpul și oportunitatea noastră. Acum ne aflăm în mijlocul timpului de probă pe care ni l-a dat Dumnezeu, în care trebuie să ne dezvoltăm caractere după modelul lui Hristos. RH 8/01/1895

Nu trebuie stăm liniștiți, așteptând ca, la venirea lui Isus pe norii cerului cu putere și slavă multă, să se producă în noi o schimbare a caracterului printr-o lucrare miraculoasă. YI 24/08/1893

Acum trebuie să ne spălăm hainele caracterului și să le albim în sângele Mielului. Acum trebuie să biruim mândria, pasiunile și lenevia spirituală. Acum trebuie să ne trezim și să facem un efort hotărât pentru un caracter armonios. 5M, p. 215

Caracterele formate în această viață vor hotărî destinul viitor. Când va veni, Hristos nu va schimba caracterul nici unei persoane. Este acordat timp de probă prețios spre a fi valorificat pentru a spăla hainele caracterului nostru și a le albi în sângele Mielului. 4M, p. 429

Acum inimile noastre ar trebui să fie curate și sfinte. Nu avem nicio promisiune că vom fi transformați în caracter când va veni Hristos. YI 9/01/1896

Veșmintele curate și sfinte nu sunt pregătite pentru a fi îmbrăcate de cineva după ce a intrat pe poarta cetății. Toți cei care vor intra vor avea pe ei haina neprihănirii lui Hristos și pe fruntea lor va fi văzut numele lui Dumnezeu. YI 18/08/1886

În aceste ore prețioase de probă, Dumnezeu dorește ca noi să ne formăm astfel de caractere, precum ne-am dori să le fi desăvârșit, când Hristos Se va arăta a doua oară fără păcat, în vederea mântuirii. YI 28/01/1897

Va fi prea târziu să cauți neprihănirea lui Hristos când oaspeții vor fi poftiți înăuntru și examinați. Acum este timpul să te îmbraci cu neprihănirea lui Hristos – haina de nunta care te va pregăti pentru a intra la ospățul nunții Mielului. YI 16/01/1896

(…) prin implicarea în această lucrare [curățarea inimilor noastre] și prin exercitarea credinței vii în Dumnezeu, (…) trebuie să ne desăvârșim un caracter creștin. Lucrarea de curățare a templului sufletului și de pregătire pentru arătarea lui Hristos trebuie făcută în timp ce suntem în această lume a ispitei. Cum ne găsește Hristos în caracter când va veni, așa vom rămâne. ST 29/09/1887

Când va veni Hristos, trupurile noastre josnice vor fi schimbate și făcute asemenea trupului Său glorios. Însă caracterul josnic nu va fi făcut atunci sfânt. Transformarea caracterului trebuie să aibă loc înainte de venirea Lui. Natura noastră trebuie să fie curată și sfântă. Trebuie să avem mintea lui Hristos, pentru ca El să poată privi cu plăcere chipul Său reflectat asupra sufletelor noastre. ST 11/11/1886

Prin meritele Sale, oamenii stau înaintea lui Dumnezeu drept candidați pentru viața veșnică. Noi trebuie să fim biruitori. Trebuie să câștigăm biruința aici și acum. Trebuie să dobândim o experiență prețioasă în lucrurile lui Dumnezeu acum. Dacă nu obținem această experiență și biruință în această viață, nu o vom obține niciodată. ST 4/03/1889

Prin harul lui Hristos, noi trebuie să ne desăvârșim un caracter creștin. Nu trebuie să ne gândim că putem aștepta până când va veni Hristos și că El ne va da atunci virtutea și harul necesare. Trebuie să-L reprezentăm pe Hristos în această viață. ST 28/10/1889

Mulți se amăgesc pe ei înșiși gândind că, la venirea lui Hristos, caracterul le va fi transformat, însă, când va veni El, nu va avea loc nicio convertire a inimii. Noi trebuie să ne pocăim de defectele din caracterul nostru, aici, și prin harul lui Hristos, trebuie să le biruim până la încheierea timpului de probă. Acesta este locul în care trebuie să fim făcuți corespunzători pentru familia de sus. ST 14/11/1892 

Acum este ziua noastră de probă și acum trebuie să ne desăvârșim caractere care vor trece testul judecății. Când va veni Hristos, nu trebuie să existe nicio schimbare a caracterului. Trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Și cei vii, care vor fi rămas pe pământ, vor fi răpiți să-L întâmpine pe Domnul în văzduh, dacă caracterele lor vor fi fără vină și curate. Transformarea caracterului trebuie să aibă loc în timpul orelor prețioase ale timpului de probă. ST 29/08/1892

Nu trebuie să priviți spre viitor, gândindu-vă că într-o zi îndepărtată urmează să fiți făcuți sfinți. Acum trebuie să fiți sfințiți prin adevăr. ST 4/04/1892

Mutarea de la pământ la cer nu va schimba caracterul oamenilor. Fericirea celor răscumpărați în cer vine din caracterul pe care și l-au format în această viață, după chipul lui Hristos. Sfinții din cer vor fi fost mai întâi sfinți pe pământ. RH 13/12/1892

Dacă nu ne supunem cerințelor ei în această viață, învățând să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră și pe vecinii noștri ca pe noi înșine, nu vom experimenta nicio schimbare a caracterului la arătarea lui Isus. Răzvrătirea nu va ceda locul păcii și iubirii când El va veni pe norii cerului. Acum este timpul să deosebim spinii de semințele prețioase ale adevărului, pentru ca inima să fie ocupată în întregime cu adevărul din cer. RH 21/06/1892

Toți cei care vor fi sfinți în cer, vor fi mai întâi sfinți pe pământ. RH 4/08/1891

Fericirea este rezultatul sfințeniei și al conformării cu voia lui Dumnezeu. Cei care doresc să fie sfinți în cer trebuie să fie sfinți mai întâi pe pământ, deoarece atunci când vom părăsi pământul acesta, ne vom lua cu noi caracterul, iar faptul acesta va însemna, pur și simplu, a lua cu noi o parte din elementele cerului care ne-au fost împărtășite prin neprihănirea lui Hristos. RH 19/08/1890

(…) când va veni, Hristos nu va schimba caracterul (…) Acum trebuie să învățăm ascultarea, supunerea față de voința divină, pentru ca Dumnezeu să lucreze în noi și voința, și înfăptuirea, după buna Lui plăcere (…) ST 9/02/1891

Pregătirea pentru cer trebuie făcută în timpul de probă. YI 6/12/1894

Acum ori niciodată trebuie să vă desăvârșiți un caracter creștin. ST 14/02/1878

Dacă vrem să fim sfinți acolo sus, mai întâi trebuie să fim sfinți aici jos. RH 1/01/1889

Vi se oferă acum ocazia de a vă îmbunătăți și de a deveni desăvârșiți de această parte a judecății. RH 12/04/1870

(…) când vine Hristos, nu are loc nicio schimbare a caracterului. Clădirea caracterului trebuie să continue în timpul orelor de probă. RH 25/08/1885

Nu trebuie să ne gândim că putem aștepta până ajungem în cer pentru a ne desăvârși caractere curate, pure și frumoase. Creștinul va fi asemenea lui Hristos aici. ST 22/10/1885

Intervalul scurt de timp alocat oamenilor aici este extrem de valoros. Acum, în timp ce timpul de probă persistă, Dumnezeu Își propune să-Și unească puterea cu slăbiciunea omului limitat. ST 3/04/1884

În această zi a revenirii lui Hristos, mulți vor striga: „Prea târziu, prea târziu.” Alții vor cere milă, dar mila își va strânge aripile și se va retrage. ST 17/04/1901

Dumnezeu dorește să învățăm lecția solemnă că noi înșine ne lucrăm propriul destin. Caracterele pe care ni le formăm în această viață vor decide dacă suntem sau nu pregătiți să trăim în veacurile veșnice. RH 1/02/1906

Numai cei care au învățat să-L slăvească pe Dumnezeu pe pământ vor primi un loc în curțile slavei. Dacă vom fi strămutați, vom fi strămutați așa cum suntem. Trebuie să fim făcuți desăvârșiți în viața aceasta. Limbile noastre trebuie să fie sfințite și gândurile noastre curățate în această viață. De aceea, haideți să facem acele lucruri pe care ne vom dori să le fi făcut când va veni timpul ca lucrarea noastră să fie încheiată. RH 25/03/1909 

Să ne trezim cu toții, căci este aproape vremea când se va spune: „Cine este întinat, să fie întinat și mai departe, cine este neprihănit, să fie neprihănit și mai departe; cine este sfânt, să fie sfânt și mai departe.” Chiar acum este vremea să căutăm curăția și sfințenia caracterului și să obținem veșmintele albe, ca să fim pregătiți pentru a avea un loc la ospățul nunții Mielului. RH 14/03/1878

Acum este vremea să ne familiarizăm cu Scripturile pentru a învăța cum să ne desăvârșim un caracter creștin, cum să ne pregătim pentru cer, având o legătură strânsă cu Dumnezeu, pentru ca, la sfârșit, să putem fi încoronați cu mântuire veșnică în împărăția lui Dumnezeu. RH 12/12/1878

În acest timp de probă urmează să ne pregătim, fie pentru viața veșnică în slavă, fie pentru pierzare. Aici suntem angajați în lucrarea de clădire a caracterului. Și, dacă reușim, vom merita din partea Stăpânului cuvântul de bun-venit: „Bine, rob bun și credincios.” RH 18/08/1885

Timpul de probă ne este dat ca să ne desăvârșim un caracter potrivit pentru veșnicie. RH 17/06/1890

Când cei răi sunt înviați din mormânt, ei se ridică cu gusturile, obiceiurile și caracterele pe care și le-au format în timpul de probă. Un păcătos nu este înviat ca sfânt, nici un sfânt nu este înviat ca păcătos. RH 17/02/1891 

Cu bunăvoință, Domnul i-a dat omului un timp de probă în care să-și desăvârșească un caracter pentru viața veșnică. RH 16/08/1892

Nu putem aștepta până la judecată pentru a ne lepăda de sine și a ne lua crucea. Va fi prea târziu atunci să ne formăm caractere pentru cer. Aici și acum trebuie să fim de partea umilului Mântuitor, care S-a tăgăduit pe Sine. Aici trebuie să biruim invidia, certurile, egoismul, iubirea de bani și iubirea de lume. Aici trebuie să intrăm în școala lui Hristos și să învățăm lecția prețioasă a blândeții și a smereniei. Și tot aici trebuie să fie și scopul și efortul nostru serios de a fi loiali Dumnezeului cerului, ascultând de toate poruncile Sale. ST 29/12/1887

Trebuie să vă consacrați lui Dumnezeu astăzi, pentru ca El să poată face din voi niște vase de cinste, potrivite pentru a-I sluji. Trebuie să vă consacrați lui Dumnezeu astăzi, ca să puteți fi goliți de eu, goliți de invidie, gelozie, bănuială rea, ceartă și de tot ce Îl va dezonora pe Dumnezeu. Vasul vostru trebuie să fie curățat astăzi, ca să fie pregătit pentru roua cerească, pentru revărsarea ploii târzii, deoarece ploaia târzie va veni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va umple fiecare suflet care este curățat de orice întinare. Lucrarea noastră astăzi este de a ne supune sufletul față de Hristos, așa încât să putem fi pregătiți pentru timpul de înviorare de la fața Domnului – pregătiți pentru botezul cu Duhul Sfânt. 1SA, p. 190

Când vocea lui Dumnezeu îl trezește la viață pe cel mort, el va ieși din mormânt cu aceleași pofte și pasiuni, cu aceleași gusturi pe care le-a nutrit în timpul vieții. Dumnezeu nu face nicio minune ca să recreeze un om care n-a fost creat din nou atunci când i s-au oferit toate ocaziile și a avut la dispoziție tot ceea ce era necesar pentru aceasta. PDH, p. 270

Nu va mai fi un alt timp de probă în care să ne pregătim pentru veșnicie. În viața aceasta noi trebuie să ne îmbrăcăm cu haina neprihănirii Domnului Hristos. Aceasta este singura noastră ocazie de a ne forma caracterul pentru căminul pe care Domnul Hristos l-a pregătit pentru aceia care ascultă de poruncile Sale. Zilele timpului nostru de probă se apropie repede de încheiere. PDH, p. 319

Acum, când Marele nostru Preot face ispășire pentru noi, trebuie să căutăm să devenim desăvârșiți în Hristos. Nici măcar printr-un gând Mântuitorul nostru n-a putut fi adus să cedeze puterii ispitei. (…) Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți aceia care vor sta în timpul strâmtorării. TV, p. 623

Când va veni, El nu va veni să ne curețe de păcatele noastre, să îndepărteze defectele din caracterele noastre sau să ne vindece de neputințele temperamentului și ale naturii. Dacă este să se facă această lucrare în dreptul nostru, atunci ea va fi fost făcută înainte de acel timp. Când va veni Domnul, cei care sunt sfinți vor fi sfinți și mai departe. Cei care și-au păstrat trupul și spiritul în sfințenie, în evlavie și cinste vor fi desăvârșiți prin nemurire. Însă cei care sunt nedrepți, nesfințiți și întinați vor rămâne așa pentru totdeauna. Nu se va face atunci nicio lucrare pentru ei pentru a le îndepărta defectele și a le da caractere sfinte. Curățătorul nu va sta atunci să continue procesul Lui de curățare și să îndepărteze păcatele și stricăciunea lor. Toate acestea trebuie făcute în aceste ore ale timpului de probă. Acum este timpul când trebuie adusă la îndeplinire această lucrare pentru noi. 2M, p. 355