Capitolul 42 - Propriile noastre standarde?
Copiază link

Capitolul 42 - Propriile noastre standarde?

Să presupunem că mergi la un magazin de îmbrăcăminte să-ți cumperi un costum. Găsești unul destul de bun și îi spui vânzătorului: „Cât costă acesta?”

Vânzătorul răspunde: „Costă trei sute de dolari, dar nu trebuie să plătiți prețul întreg.”

Care ar fi următoarea ta întrebare? Evident: „Ce reducere primesc?”

Sau să presupunem că mergi la o piață de mașini să cumperi o mașină. Găsești una care pare să răspundă cerințelor tale și îl întrebi pe vânzător: „Cât costă aceasta?”

Vânzătorul răspunde: „Costă cinci mii de dolari, dar nu trebuie să plătești prețul întreg.”

Din nou, care ar fi următoarea ta întrebare? Evident: „Ce reducere primesc?”

Acum, să presupunem că mergi la pastorul tău și îl întrebi: „Pastore, cum rămâne cu legea sfântă a lui Dumnezeu, cele zece porunci?”

El răspunde: „Desigur, legea lui Dumnezeu este încă în vigoare, dar nu trebuie să asculți de ea în mod desăvârșit.”

Care ar fi următoarea ta întrebare? Evident: „Ce reducere primesc?”

Ce reducere primim la cele zece porunci? Dacă vom continua cu această întrebare, vom face o descoperire interesantă. Nimeni nu știe! 

Adresează această întrebare pastorului tău, președintelui conferinței tale, președintelui uniunii tale sau chiar Comitetului Conferinței Generale. Niciunul dintre ei nu ar putea răspunde la această întrebare. Ideea pare să fie că trebuie să decidem pentru noi înșine. Însă înainte de a întreprinde această sarcină extraordinară, haideți să ne oprim să reflectăm asupra sfaturilor cu privire la acest subiect pe care Domnul ni le-a trimis prin solul Său special.

Substituind propriile lor idei, înălțând propriului lor standard, ei vor ajunge să-I reprezinte greșit pe Tatăl și pe Isus Hristos, pe care L-a trimis El, lipsindu-le mult asemănarea cu Hristos în caracter. Înălțând un standard pentru ei înșiși, ei se vor agăța de propriile defecte, vor practica obiceiurile anterioare și vor fi foarte departe de desăvârșirea caracterului lui Hristos. Dar, prin harul lui Hristos, ar trebui să ne străduim întotdeauna să atingem standardul desăvârșit. ST 17/10/1895

Noi nu trebuie niciodată să facem recomandări pentru cazul nostru. ST 11/01/1883

Cuvântul lui Dumnezeu prezintă standardul la care trebuie să ne conformăm viața și caracterul. Putem alege să urmăm un alt standard, care este mai mult în armonie cu inimile noastre, dar nu putem obține niciodată aprobarea divină în acest fel. RH 30/05/1882

Cei care sunt cu adevărat sfințiți, nu vor stabili propria opinie ca standard al binelui și al răului. RH 18/01/1881

Trebuie să ne modelăm viețile după Modelul divin. Nu ne putem permite să-i imităm pe alții. Nu ne putem permite să ne măsurăm după standardele omenești. Standardele oamenilor sunt la fel de diferite ca oamenii care le stabilesc. RH 23/02/1892

Noi avem o credință deplină în versetul care spune: „Dumnezeu este dragoste.” Și totuși mulți au pervertit rușinos acest cuvânt și au căzut într-o rătăcire periculoasă din cauza unei interpretări false a semnificației acestui text biblic. Legea sfântă a lui Dumnezeu este singurul standard prin care putem să evaluăm dragostea divină. Dacă nu acceptăm legea lui Dumnezeu ca fiind standardul nostru, ne stabilim un standard propriu. Dumnezeu ne-a dat făgăduințe prețioase cu privire la dragostea Sa, dar noi nu trebuie să-I atribuim lui Iehova o duioșie care Îl va determina să treacă cu vederea vinovăția și să închidă ochii față de nelegiuire. RH 17/06/1890

Lumea a stabilit un standard care să se potrivească înclinațiilor inimilor nesfințite, dar acesta nu este standardul pentru cei care Îl iubesc pe Hristos. Mântuitorul i-a ales din lume și le-a lăsat ca standard viața Sa fără păcat. ST 17/07/1901 

Standardul vostru trebuie să fie caracterul Celui care a fost curat, sfânt și neîntinat. YI 30/06/1898

Numai cei care țin poruncile lui Dumnezeu au o sfințire autentică. Ei nu înalță un standard al caracterului pentru ei înșiși, fiindcă ei știu că un astfel de standard nu ar corespunde cerinței lui Dumnezeu. Ei iau standardul pe care Domnul li l-a dat și, prin neprihănirea atribuită a lui Isus Hristos, ascultă de legea lui Dumnezeu. YI 2/12/1897 

Tot cerul este la dispoziția celor care țin poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. Noi trebuie să ajungem la un standard mai înalt, să înaintăm și să pretindem privilegiile noastre înalte. Ar trebui să umblăm umili cu Dumnezeu, să nu ne lăudăm cu îngâmfare cu desăvârșirea caracterului, ci, cu credință simplă, să invocăm toate făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ele sunt pentru cei ascultători, nu pentru călcătorii legii lui Dumnezeu. ST 31/03/1890

Isus este singurul nostru model sigur (…) ST 31/03/1887

Nu trebuie să înălțăm niciun standard omenesc prin care să măsurăm caracterul. 1SA, p. 315

Însă, în ziua judecății, cei care judecă astfel [că Daniel a fost prea deosebit etc.] vor descoperi că s-au îndepărtat de la cerințele clare ale lui Dumnezeu și și-au stabilit propria opinie ca standard al binelui și al răului. YI 4/06/1903

Nu există niciun standard veritabil al neprihănirii în afară de legea lui Dumnezeu. YI 22/09/1903

Oamenii pot lepăda marele standard moral al caracterului al lui Dumnezeu și pot înălța un standard care să se potrivească propriului lor interes, iar, prin acest standard imperfect, ei pot pretinde sfințenia. Însă Dumnezeu va aplica propriile Sale legi asupra națiunilor, familiilor și indivizilor. ST 21/07/1887

Oamenii și-au luat asupra lor responsabilitatea de a înălța un standard care să fie în armonie cu propriile lor idei, iar legea lui Dumnezeu a fost dezonorată. RH 2/05/1893

Caracterul lui Hristos este standardul pe care creștinul trebuie să-l păstreze înaintea lui. YI 10/06/1897

Legea lui Dumnezeu este standardul prin care trebuie testat caracterul. Dacă înălțăm un standard care să ni se potrivească nouă și încercăm să urmăm un criteriu al propriei noastre născociri, nu vom reuși, în cele din urmă, să câștigăm cerul. RH 24/11/1885 

Cuvântul lui Dumnezeu nu le dă oamenilor libertatea de a înălța un standard propriu al neprihănirii, așa cum fac mulți care pretind a fi fără păcat. ST 17/07/1884

Oamenii pot înălța un standard propriu de neprihănire, lăsându-l la o parte pe cel prezentat în cuvântul lui Dumnezeu, dar speranța lor, la fel precum casa construită pe nisip, se va nărui cu siguranță. ST 6/08/1885

Adevărata sfințire se găsește în predarea voinței noastre voinței lui Dumnezeu, în ascultarea de poruncile Sale și în stabilirea standardul neprihănirii Lui ca scop al vieții noastre. ST 14/11/1895

Atunci, cum rămâne cu teologia „relației”? Numai nu o împinge la extreme. Nu lăsa ca aceasta să devină un standard făcut de om pe care îl punem în locul standardului dat de Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este o transcriere a caracterului Său, exprimată în cuvinte în cele zece porunci și în viața reală în Domnul nostru Isus Hristos. Pur și simplu nu poate fi îmbunătățită.

După cum au precizat alții, cuvântul „relație” în sine are o semnificație reală neînsemnată. Un șarpe și un șoarece au o relație, la fel cum au un elev și un profesor sau un bărbat și o femeie îndrăgostiți. În fiecare caz, cuvântului „relație” i se dă conținutul, sensul specific, prin celelalte cuvinte folosite împreună cu el.

Dumnezeu și omul au o relație – relația unui Creator cu ființa Lui creată, omul. În acest caz, termenii relației sunt în mod evident precizați de Creator, nu de ființa creată. Acești termeni de bază se regăsesc în legea sfântă a lui Dumnezeu, scrisă cu degetul Său. Cel mai bine am face dacă i-am accepta și nu am încerca să aranjăm un plan mai bun care să fie convenabil pentru noi. A face acest lucru creează pericolul de a ne imagina că putem avea o relație satisfăcătoare cu Dumnezeu în timp ce prețuim păcatul – încălcarea legii Sale. Indiferent de modul atractiv în care ne poate fi prezentată această idee, pur și simplu nu este adevărată. 

Păcătosul are privilegiul de a-L recunoaște pe Hristos ca fiind fratele său divin și vrednic de adorare, dar această relație nu poate fi pretinsă în timp ce el continuă să prețuiască păcatul. RH 26/01/1897