Capitolul 41 - Birui sau ești biruit
Copiază link

Capitolul 41 - Birui sau ești biruit

Noi trebuie, ori să învingem în numele lui Isus, ori să fim învinși. Înarmați cu mintea lui Hristos, vom fi mai mult decât biruitori. ST 15/01/1880

„Plata păcatului este moartea.” Se poate persista în păcat, oricât de mic ar fi considerat el, doar cu prețul vieții veșnice. Ceea ce nu este biruit ne va birui și va lucra distrugerea noastră. RH 27/03/1888

Nu trebuie să ezităm niciodată să punem capăt unui obicei păcătos. Dacă obiceiurile rele nu sunt învinse, ne vor învinge ele pe noi și ne vor distruge fericirea. 4M, p. 654

Dacă nu se dă ascultare acestor avertismente și dacă defectele de caracter nu sunt biruite, atunci aceste defecte îi vor birui pe aceia care le au și vor cădea în rătăcire, apostazie și păcat pe față. 5M, p. 537

Cei care nu înaintează, vor da înapoi, chiar la granița Canaanului ceresc. 5M, p. 534

Dacă nu înaintăm din biruință în biruință, sufletul va da înapoi spre pierzare. RH 17/06/1890

Dumnezeu ne va pune la încercare din nou și din nou, până când vom birui ispitele noastre sau până vom fi lăsați cu totul în voia răzvrătirii și încăpățânării noastre. RH 18/06/1889

Trebuie să fim sfințiți prin adevăr. Fiecare defect de caracter trebuie biruit sau ne va birui el pe noi și va deveni o putere dominantă spre rău. RH 3/06/1884

Numai prin harul divin putem birui defectele din caracterul nostru. Însă dacă nu facem eforturi continue pentru a le supune, vor deveni mai puternice, ca în cazul lui Iuda. Orice îngăduire a păcatului pregătește calea pentru o îngăduință reînnoită și excesivă, până când, în cele din urmă, ispititorul are control deplin asupra minții. ST 5/06/1884

Domnul îi trece pe copiii Săi greșiți prin aceleași situații iar și iar. Dar dacă ei continuu nu iau aminte la mustrările Duhului Său, dacă ei nu ajung să se schimbe în fiecare punct în care au greșit, El îi va lăsa în cele din urmă în seama propriilor lor slăbiciuni. 9M, p. 182

Vom fi împresurați de ispite fără număr și trebuie să găsim tărie în Hristos pentru a le birui sau vom fi biruiți noi de ele și ne vom pierde sufletele. 3M, p. 453

Fiecare defect de caracter, dacă nu este biruit prin ajutorul Duhului lui Dumnezeu, va deveni în mod sigur un mijloc de nimicire. 5M, p. 573

Fie Dumnezeu, fie Satana controlează mintea. Și viața arată atât de clar că nu este nevoie să dați greș în privința cărei puteri îi arătați credincioșie. RH 26/08/1884

Dacă sunt îngăduite, pasiunile josnice vor obține stăpânirea asupra întregii ființe. Hristos ar dori ca aceste pasiuni să fie supuse puterilor superioare ale minții. ST 1/03/1899

Defectele naturale de caracter, dacă nu vor fi biruite cu hotărâre de dragul lui Hristos, vor stăpâni complet sufletul uman. ST 4/08/1898

Orice dorință păcătoasă trebuie ținută în frâu, orice trăsătură rea trebuie biruită, altfel se vor dovedi a fi ruina noastră. ST 13/01/1881

Trebuie să biruiți defectele care luptă împotriva biruinței și care, dacă nu sunt biruite, vă vor despărți de Dumnezeu. RH 22/06/1905

Din toate părțile suntem asaltați de dușmani invizibili și fie învingem prin harul oferit de Dumnezeu, fie suntem învinși. RH 18/06/1914

Oamenii vor avea mari oportunități și privilegii și o mare lumină, iar ei fie vor înainta spre desăvârșirea caracterului lui Hristos, fie își vor urma propriile trăsături specifice de caracter. RH 24/05/1898

El Își pleacă urechea la gemetele noastre lăuntrice și ne descoperă punctele slabe din caracterele noastre, pentru a ne putea birui defectele, în loc să fim biruiți de ele. RH 3/07/1888