Capitolul 40 - Tendințele moștenite și cultivate
Copiază link

Capitolul 40 - Tendințele moștenite și cultivate

Cei care-și pun încrederea în Hristos, nu trebuie să fie robiți de niciun obicei sau tendință moștenită sau cultivată. DV, p. 175

Religia lui Hristos schimbă tendințele spre rău, moștenite și cultivate. Ea alungă încrederea în sine și egocentrismul, conducându-l pe om să se vadă exact așa cum este, slab și păcătos, incapabil să facă vreun lucru bun prin el însuși. Ea îl conduce să privească la Isus, și privind, el este schimbat după asemănarea Lui. ST 8/01/1902 

Nimeni nu trebuie să dispere din cauza tendințelor spre rău pe care le-a moștenit. Când Duhul Sfânt condamnă păcatul, cel care face răul trebuie să se pocăiască, să mărturisească răul făcut și să renunțe la el. Străjeri credincioși sunt în gardă pentru a îndruma sufletele pe cărări drepte. YI 14/02/1901 

Dumnezeu a dat Duhul Său cel Sfânt ca o putere îndestulătoare pentru a supune toate tendințele tale spre a face răul, moștenite și cultivate. Predându-ți mintea sub controlului Duhului, vei crește în asemănarea cu caracterului desăvârșit al lui Dumnezeu și vei deveni un mijloc prin care El Își poate arăta mila, bunătatea și dragostea. YI 2/10/1902

El a dat Duhul Său cel Sfânt ca o putere îndestulătoare pentru a birui toate tendințele spre rău ale omului, moștenite și cultivate. Predându-și capacitățile sub controlului acestui Duh, omul va fi impresionat de caracterul desăvârșit al lui Dumnezeu și va deveni un instrument prin care El își poate arăta mila, bunătatea și dragostea. ST 5/11/1896 

Puterea convertitoare a lui Dumnezeu poate transforma tendințele moștenite și cultivate, pentru că religia lui Isus este înălțătoare. „Născut din nou” înseamnă o transformare, o naștere din nou în Hristos Isus. RH 13/04/1897

Este nevoie de o convertire autentică în fiecare zi, nu o dată la câțiva ani. Această convertire aduce omul într-o nouă relație cu Dumnezeu. Lucrurile vechi, pasiunile sale naturale și tendințele spre rău, moștenite și cultivate trec, iar el este reînnoit și sfințit. RH 14/09/1897

Pe măsură ce devenim părtași ai naturii divine, tendințele spre rău, moștenite și cultivate, sunt îndepărtate din caracter și suntem făcuți o putere vie spre bine. RH 24/04/1900

Toți cei care Îl primesc pe Hristos în adevăr, vor crede în El. Ei vor vedea necesitatea ca Hristos să locuiască în inima lor prin credință. Ei vor scăpa de sub controlul propriilor tendințelor spre rău, moștenite și cultivate – mândria lor, îngâmfarea, stima de sine, spiritul lumesc și orice alt păcat – și Îl vor dezvălui pe Hristos în viața lor. RH 3/10/1899

Păcatului i se poate rezista și poate fi biruit numai prin lucrarea puternică a celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, care nu vine cu puterea schimbată, ci în plinătatea puterii dumnezeiești. Doar Duhul face să aibă efect cele săvârșite de Mântuitorul lumii. Prin Duhul ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaș de natură divină. Hristos a dat Duhul Său ca o putere divină, pentru a birui toate înclinațiile spre rău, moștenite și cultivate, și pentru a întipări caracterul Său în biserica Lui. HLL, p. 671

Tendințele spre rău, moștenite și cultivate, trebuie biruite. DV, p. 453

Cu toții avem slăbiciuni moștenite și cultivate, dar putem obține biruințe prețioase în fiecare zi. ST 1/04/1889

Fiecare defect de caracter, condamnat de legea lui Dumnezeu, trebuie să fie biruit prin harul lui Hristos, care este dat fără plată fiecărui suflet care dorește. Fiecare tendință spre rău, moștenită și cultivată, trebuie văzută, supusă și curățată, pentru ca templul sufletului să fie pregătit pentru sălășluirea Duhului lui Dumnezeu. ST 18/07/1895

(…) lupta de biruire este prezentată fiecărui suflet care va intra în împărăția lui Dumnezeu. „Cel ce va birui va fi  îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.” Urmașii lui Hristos trebuie să se războiască împotriva oricărei tendințe rele pe care au moștenit-o sau au cultivat-o, fiindcă practicile rele mânjesc sufletul. ST 1/08/1895

Aceia care intră acolo trebuie să fie slujitori loiali și credincioși ai lui Dumnezeu, înjugându-se cu Hristos, înfăptuind lucrările Sale, biruind așa cum El a biruit, luptându-se zi de zi cu tendințele spre rău, moștenite și cultivate, care trebuie să fie adesea răstignite. ST 1/04/1897

Dacă vrem să fim creștini, atunci să stăm la picioarele lui Isus și să învățăm de la El. El ne va da putere să biruim orice defect din caracterul nostru și să înlocuim aceste defecte, moștenite sau cultivate, cu virtuțile lui Isus Hristos. Trebuie să ne croim drum prin întunericul înșelător spre lumina divină. ST 7/05/1896

Chemarea ajunge până la noi: „Să nu vă conformați lumii acesteia, ci să vă transformați prin înnoirea minții.” Pe măsură ce ne supunem acestei porunci, puterea Duhului Sfânt va veni asupra minții și trupului nostru, aducându-ne în conformitate cu voința lui Hristos și reînnoindu-ne după asemănarea Sa. Tendințele spre rău, moștenite și cultivate, vor pieri, iar Hristos va lua chip în noi –  nădejdea slavei. ST 21/06/1905

Dacă vrem să lucrăm pentru Dumnezeu cu înțelepciune și în mod inteligent, pasiunile noastre umane, tendințele noastre spre rău, moștenite și cultivate, trebuie aduse sub controlul unei stăpâniri mai înalte și mai autoritare decât capacitatea umană. ST 12/09/1900