Capitolul 34 - Hristos ne împuternicește prin poruncile Sale
Copiază link

Capitolul 34 - Hristos ne împuternicește prin poruncile Sale

Tatăl nostru ceresc nu prezintă nicio imposibilitate înaintea creaturilor Sale limitate. El nu cere de la ei ceea ce ei nu pot îndeplini. El nu a pus în fața bisericii Sale un standard pe care să nu îl poată atinge. Totuși, planul Lui este ca ei să lucreze cu seriozitate pentru a ajunge la standardul înalt pus înaintea lor în pasajul biblic. ST 9/12/1886 

Trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu cu o conștiință lipsită de nelegiuire. Există privilegii minunate pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu nu pune niciodată înaintea noastră o cerință fără să ne dea puterea de a o îndeplini. RH 22/06/1905 

Tatăl nostru ceresc nu cere nici mai mult, nici mai puțin, decât ne-a dat capacitatea să facem. PDH, p. 362

Dumnezeu nu cere de la om nimic ce este imposibil pentru el să facă (…) Având natura noastră, totuși nemânjit de păcat, și fiind ispitit în toate privințele ca noi, Hristos a păzit legea, dovedind dincolo de controversă că și omul o poate păzi. RH 7/05/1901

Noi putem atinge acest standard, fiindcă El nu ne-ar cere să împlinim ceva imposibil. ST 29/05/1884

Prin urmare, putem înțelege că Dumnezeu nu cere nimic, fără ca mai întâi să asigure toate mijloacele pentru împlinirea acelei cerințe. Prin harul mântuitor al lui Hristos, omul poate înfăptui tot ceea ce Dumnezeu îi cere. ST 2/08/1899

Pavel le scrie fraților săi tesaloniceni: „Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin, iar duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără cusur, la venirea Domnului nostru Isus Hristos!” Pavel nu i-a îndemnat pe frații săi să aspire la un standard ce le-ar fi fost imposibil să-l atingă. El nu s-a rugat ca ei să aibă binecuvântări pe care nu era voia lui Dumnezeu să li le dea. El știa că toți cei care vor fi pregătiți să-L întâlnească pe Hristos în pace trebuie să aibă un caracter curat și sfânt. RH 25/01/1881

Făgăduințele lui Dumnezeu sunt îndestulătoare. Evanghelia nu a fost dată pentru a trezi dorințe pe care nu le-ar putea îndeplini. RH 11/12/1883

Dumnezeu nu emite niciodată o poruncă fără a oferi harul îndestulător pentru împlinirea ei. ST 26/07/1899

Domnul nu cere nimic de la noi fără să ne dea și puterea de a îndeplini. ST 26/03/1902

Dumnezeu nu cere nimic fără să asigure, mai întâi, toate mijloacele pentru ca ele să poată fi împlinite. Prin harul lui Hristos, noi putem să înfăptuim tot ceea ce Dumnezeu ne cere. PDH, p. 301

Domnul nu prezintă nicio imposibilitate înaintea creaturilor Sale limitate. Tatăl nostru ceresc nu pretinde de la noi ceea ce nu putem înfăptui. RH 17/05/1906 

Nimeni nu poate ține poruncile lui Dumnezeu decât în puterea lui Hristos. RH 7/05/1901

Tatăl nostru ceresc nu prezintă înaintea noastră nicio imposibilitate. El nu cere de la noi nimic din ceea ce nu putem înfăptui. El nu a pus în fața bisericii Sale un standard pe care să nu-l poată atinge. Noi atribuim minciuna adevărului și îl slăvim pe Satana atunci când umblăm triști și mohorâți deoarece credem că, în viața creștină, ni se cere mai mult decât putem îndeplini. Mântuitorul vostru vă iubește și vă oferă bucurii eterne într-o viață de ascultare. Nu există nimeni care să fi gustat vreodată bucuria supunerii depline și de bunăvoie față de Dumnezeu și care să nu fi simțit pace, fericire și siguranță în dragostea Sa. RH 13/01/1891

Hristos din Vechiul Testament este același cu Hristos din Noul Testament. Poruncile și făgăduințele Lui sunt identice (…) Dumnezeu cunoaște dorințele noastre și S-a îngrijit de ele. Domnul are o vistierie de provizii pentru copiii Săi și le poate da ceea ce au nevoie în orice împrejurare. Atunci de ce nu avem încredere în El? Domnul a făcut promisiuni prețioase copiilor Săi cu condiția ascultării credincioase de preceptele Sale. Nu există nicio povară pe care El să n-o poată înlătura, niciun întuneric pe care El să nu-l poată risipi, nicio slăbiciune pe care El să n-o poată schimba în putere, nicio teamă pe care El să n-o poată liniști, nicio aspirație demnă pe care El să n-o poată călăuzi și îndreptăți. RH 14/01/1890

În fiecare poruncă și în fiecare făgăduință a cuvântului lui Dumnezeu este putere, însăși viața lui Dumnezeu, prin care porunca poate fi împlinită, iar făgăduința realizată. Acela care prin credință primește cuvântul lui Dumnezeu, primește chiar viața și caracterul lui Dumnezeu. PDH, p. 38