Capitolul 33 - Hristos ne împuternicește prin adevărul Său
Copiază link

Capitolul 33 - Hristos ne împuternicește prin adevărul Său

Dacă discernem adevărul și ascultăm de el, întreaga noastră conduită va fi în conformitate cu adevărul, fiindcă adevărul îl sfințește pe primitor (…) Eroarea nu sfințește niciodată. RH 23/08/1898

Principiile adevărului divin, primite și nutrite în inimă, ne vor duce la o înălțime a perfecțiunii morale pe care nu am considerat că este posibil să o atingem. Credința în Hristos face posibil ca fiecare să fie un biruitor. ST 17/05/1899

Primit în inimă, aluatul adevărului va controla dorințele, va curăța gândurile și va îndulci temperamentul. El va înviora facultățile mintale și energiile sufletului. ST 10/10/1906

Când adevărul stăpânește viața, există curăție și eliberare din păcat. YI 28/09/1899

Pentru inima sinceră și pocăită, adevărul este adevăr. Și dacă i se permite accesul, el va sfinți sufletul și va transforma caracterul după chipul divin. ST 14/08/1893

Religia lui Hristos nu îl degradează niciodată pe primitor. Când adevărul lui Dumnezeu ia în stăpânire mintea și sufletul, acesta curăță, rafinează și înnobilează caracterul. ST 4/08/1890

Unii ca aceștia [aceia care dau greș în a-și exercita credința] nu reprezintă în mod corect sfințirea ce vine prin ascultarea de adevăr. (…) Prin credință poate fi împlinită orice lipsă a caracterului, poate fi curățată orice mânjire, poate fi corectată orice greșeală și poate fi dezvoltată orice însușire aleasă. FA, p. 564

Ei sunt sfințiți prin adevăr, fiindcă adevărul trăit, precum și predicat, are o influență purificatoare asupra caracterului. ST 21/08/1901

Dumnezeu dorește ca poporul Lui să fie un exemplu viu al influenței purificatoare a adevărului. El dorește ca poporul Său să dezvăluie în viața lui puterea adevărului de a  înălța și de a înnobila. ST 21/08/1901

Adevărul Lui ne va sfinți trupul, sufletul și spiritul, iar noi vom fi făcuți în stare să ne ridicăm deasupra ispitei. ST 23/08/1905

„Vine stăpânul lumii acesteia”, a spus Isus. „El nu are nimic în Mine.” În El nu se găsea nimic care să răspundă la sofismele lui Satana. El nu a consimțit la păcat. Nici chiar printr-un gând nu a cedat ispitei. Așa poate să fie și cu noi. ST 23/08/1905

Când adevărul este prezentat înțelegerii noastre și își exercită puterea sfințitoare asupra inimii, păcatele care, odinioară, domneau în inimă vor fi îndepărtate, pentru ca Isus să poată sălășlui în templul sufletului. ST 18/02/1886

Adevărul pentru acest timp nu va da greș în a sfinți sufletul care primește dragostea pentru el și îl ascultă din inimă. Acesta ne va face în stare să biruim orice păcat care ne împresoară și să depășim orice dificultate din marșul nostru înainte. ST 6/01/1888

Adevărul are puterea de a-l sfinți pe primitor, iar această lucrare de sfințire va fi realizată pentru noi pe măsură ce avem o cunoaștere personală a lui Hristos și învățăm să ne unim cu El și să mergem prin credință și rugăciune. RH 12/03/1908

Atunci când influența purificatoare și înnobilatoare a adevărului este resimțită în propriile noastre vieți, așa cum ar și trebui să fie, vom dezvălui în lucrările noastre roadele neprihănirii. RH 16/04/1908

Adevărul este eficient, iar prin ascultare, puterea sa schimbă mintea după chipul lui Isus. RH 29/11/1892

Prin adevăr și prin puterea Duhului Sfânt trebuie să fim sfințiți, transformați după asemănarea lui Hristos. RH 12/04/1892

Când adevărul este primit în inimă, practicile și obiceiurile sunt în conformitate cu Hristos. ST 1/03/1899

Ascultarea de adevăr va sfinți sufletul, făcându-i pe bărbați și pe femei asemenea lui Hristos în cuget, în cuvânt și faptă. RH 19/04/1906

Prin puterea și răspândirea adevărului trebuie să fim sfințiți și înălțați la adevărata demnitate a standardului stabilit în cuvânt. RH 19/07/1906

Adevărul nu doar convertește, ci lucrează și purificarea celui ce îl primește. RH 12/09/1893

Dacă adevărul pe care mărturisim că îl credem, nu schimbă inima și nu transformă caracterul, atunci nu are nici o valoare pentru noi. RH 31/10/1893

Adevărul, adus în templul sufletului, îl curăță de întinarea morală (…) RH 30/04/1895

Când adevărul este primit, caracterul aspru se schimbă, iar spiritul lumesc, egoismul și mândria sunt gonite afară din inimă. RH 3/09/1895

Adevărul trebuie să domnească în inimă, pentru ca să poată sfinți sufletul. Puterea și harul lui Dumnezeu din inimă se vor manifesta ca puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu în viața exterioară. RH 24/03/1896

Adevărul pentru acest timp este un adevăr care pune la probă, care ar trebui să stimuleze mintea, să purifice sufletul și să sfințească dorințele. RH 8/01/1895

Prin intermedierea adevărului, caracterul este transformat și modelat după asemănarea divină. RH 12/02/1895

Adevărul lui Dumnezeu trebuie adus în templul sufletului, pentru a-l curăța și purifica de orice întinare. RH 8/10/1889

Un suflet care este modelat de adevărul lui Dumnezeu va dezvălui un caracter bine echilibrat, înnobilat de harul lui Dumnezeu. Iar un astfel de caracter este un spectacol pentru oameni și îngeri. RH 23/04/1889

În timp ce noi privim la el, adevărul este dezvăluit în toate aspectele sale în viață și în caracter, și devine tot mai clar, mai sigur și mai frumos. Mintea, care înțelege cât de prețios este adevărul, devine elevată, înnobilată și sfințită. RH 12/07/1898

Măreția adevărului pe care ei îl contemplă va lărgi mintea și va înălța caracterul. Ei nu vor fi nepricepuți în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, nici pitici în experiența religioasă. RH 8/04/1890

Isus le prezintă copiilor Săi adevărul, pentru ca ei să poată privi la acest adevăr și, privind la el, să poată fi schimbați, fiind transformați prin harul Său, de la călcare de lege la ascultare, de la întinare la curăție, de la păcat la sfințirea inimii și neprihănirea vieții. 1SA, p. 262

Pe măsură ce vă încredințați sufletul neajutorat lui Hristos, veți primi iertare pentru călcările de lege din trecut, iar adevărul, adus în sanctuarul sufletului, va transforma întregul caracter. YI 3/08/1899

Când mărturisim adevărul, este privilegiul și datoria noastră să arătăm lumii că acesta a avut o putere transformatoare asupra vieții și caracterului nostru. ST 6/08/1885

Cei care sunt credincioși adevărului vor birui, prin meritele lui Hristos, orice slăbiciune de caracter care i-a lăsat să fie modelați de orice împrejurare diferită a vieții. ST 19/05/1890

Adevărul este sfânt și puternic, și va face o reformă deplină în inima și viața celor care sunt sfințiți prin el. 2M, p. 639

Dacă tot interesul tău este pentru adevăr și lucrarea pregătitoare pentru acest timp, vei fi sfințit prin adevăr și vei fi pregătit pentru nemurire. 2M, p. 111

Spiritul adevărului are o influență purificatoare, înălțătoare și cerească asupra minții și caracterului. RH 21/01/1890

Adevărul este cel care sfințește, care rafinează. Primit în inimă, el lucrează cu putere ascunsă, transformând caracterul. ST 11/11/1886

Adevărul va fi primit în inimă, caracterul va fi transformat după asemănarea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu va fi descoperit lumii de către urmașii Săi, așa cum Tatăl a fost descoperit lumii de către Fiul. Și toți cei care Îl descoperă pe Hristos Îl descoperă și pe Tatăl. ST 16/11/1891

Pentru studiu suplimentar: FA, p. 565; PDH, p. 102; 6M, pp. 96-97; 9M, p. 22