Capitolul 32 - Hristos ne împuternicește prin Scripturi
Copiază link

Capitolul 32 - Hristos ne împuternicește prin Scripturi

Dacă ei sunt împlinitori ai cuvântului, care este clar și puternic în simplitatea lui, nu vor da greș în desăvârșirea caracterului creștin. 2M, p. 694

Cuvintele Sale, primite în suflet, îți vor da puterea vitală de a săvârși lucrările lui Hristos, iar fiecare efort depus în dragoste te va lega mai strâns de sursa ta de tărie. RH 11/09/1883

„Cuvintele pe care vi le-am spun Eu sunt duh și viață.” Prin slujirea cuvântului, sfinții trebuie să fie desăvârșiți. RH 17/05/1892

Creștinii ar trebui să primească cu blândețe cuvântul sădit în ei, care le poate salva sufletul. Cuvântul lui Dumnezeu este un turn de tărie la care ei pot alerga și pot fi mântuiți. ST 12/09/1900

Asupra celor care cercetează Scripturile, adevărul găsit acolo are o influență înălțătoare și înnobilatoare, făcându-i în stare să atingă standardul desăvârșirii. ST 11/01/1899

Cuvântul lui Dumnezeu este marele mijloc de sfințire. Studiind și punând în practică acest cuvânt, noi primim puterea de a-L slăvi pe Dumnezeu. RH 2/07/1901

Cuvântul lui Dumnezeu este în stare să vă facă înțelepți, să vă călăuzească și să vă facă desăvârșiți în Hristos. RH 14/02/1893

Dacă cuvântul lui Dumnezeu este păstrat cu sfințenie în inimile lor, ei vor manifesta puterea și curăția evangheliei. RH 1/12/1896

Acela care, prin Scripturi păstrează comuniunea cu Dumnezeu, va fi înnobilat și sfințit. ST 28/03/1906

În cuvântul lui Dumnezeu este cuprins tot ceea ce este esențial pentru desăvârșirea omului lui Dumnezeu. ST 30/01/1893

Dacă este studiat și trăit, cuvântul lui Dumnezeu lucrează asupra inimii, supunând orice însușire nesfântă. PDH, p. 100

Dacă ar locui în inimă, cuvântul lui Dumnezeu ar controla viața. Credința, curăția și supunerea față de voia lui Dumnezeu ar da mărturie despre puterea lui sfințitoare. 5M, p. 15

Frumusețea și bogățiile cuvântului lui Dumnezeu au o influență transformatoare asupra minții și caracterului. Scânteile iubirii cerești vor cădea asupra inimilor copiilor ca o inspirație. RH 2/07/1908

Satana nu poate niciodată să câștige un avantaj față de copilul lui Dumnezeu, care se sprijină pe cuvântul lui Dumnezeu ca apărare a sa. RH 6/08/1908

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana și băutura zilnică a tuturor celor care Îl iubesc și Îi slujesc. Acest cuvânt, primit în inimă, va curăța viața și va sfinți întreaga ființă. RH 8/07/1909

Noi trebuie să manifestăm, în caracterul și viața noastră, cerințele lui Dumnezeu pentru omenire, iar pentru a face acest lucru, trebuie să adunăm razele luminii divine din Biblie și să le lăsăm să strălucească asupra celor care sunt în întuneric. RH 28/04/1891

Avem nevoie de tărie spirituală. Dacă mâncăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă punem în practică învățăturile lui Hristos, vom avea viață în noi înșine. Vom fi puternici în puterea lui Dumnezeu. RH 3/11/1904

Acest cuvânt este o revelație a voinței divine, dată nouă pentru ca, prin studierea lui în fiecare zi, caracterele noastre, arătând o îmbunătățire zilnică, să poată fi transformate după asemănarea caracterului marelui Misionar medical. RH 12/01/1905

Dumnezeu a dat viață omului, pentru ca, printr-o cunoaștere a cuvântului și prin punerea în practică a principiilor Sale, agentul uman să poată deveni una cu Dumnezeu, ascultător de voia divină. RH 11/10/1906

Cuvântul, cuvântul viu, primit și trăit, va fi o mireasmă de viață spre viață. Primirea adevărului va regenera și va curăța sufletul păcătos. RH 8/11/1906

El a promis că va revărsa Duhul Său asupra noastră. El ne-a dat cuvântul Lui, pentru ca, prin ascultarea de învățăturile sale, să fim făcuți sfinți. Este privilegiul nostru, datoria noastră, să creștem în har. RH 1/12/1910

Noi trebuie să avem credința Bibliei – credința care lucrează prin iubire și purifică sufletul. RH 9/06/1891

Sfințirea și neprihănirea sufletului tău vor rezulta din credința în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce duce la ascultarea de poruncile Sale. ST 5/09/1895

Educația dobândită prin cercetarea Scripturilor este o cunoaștere experimentală a planului de mântuire. O astfel de educație va reface chipul lui Dumnezeu în suflet. ST 6/06/1906

Privind la El în studiul cuvântului Său, învățăm să iubim și să practicăm virtuțile Sale, iar trăind cuvântul lui Dumnezeu înaintea unei lumi căzute prin păcat, suntem schimbați în același chip divin. ST 20/01/1909

Contemplarea cuvântului lui Dumnezeu ne va face înțelepți spre mântuire. Cunoașterea acestui cuvânt ne va asigura fericirea și succesul în desăvârșirea caracterului creștin. YI 8/12/1898

Dacă este pus în practică, cuvântul Său este de ajuns pentru a dezvolta un caracter armonios în toți aceia care cred și care își modelează viața în conformitate cu acesta. YI 15/06/1899 

Dacă ați ști să reproduceți viața și caracterul fără pată al lui Hristos, ați obține o cunoaștere a Lui așa cum este prezentată în cuvântul lui Dumnezeu. ST 6/03/1879

(…) dacă oamenii vor crede cuvântul lui Dumnezeu, caracterul și mintea lor vor fi transformate și ei vor fi pregătiți pentru viața veșnică. 1SA, p. 346

Printr-un studiu al cuvântului, noi trebuie să-L vedem așa cum este El, și, fascinați de vederea desăvârșirii Sale divine, trebuie să devenim asemenea chipului Său. ST 24/02/1909

Dragostea lui Isus în inimă va fi exprimată în modul de a trăi. Adevărul biblic este de origine cerească și îl sfințește pe primitor. El rafinează gustul, îmbunătățește judecata și înnobilează caracterul. RH 7/10/1884

Cele trei mari puteri ale cerului se angajează să-i ofere creștinului tot sprijinul de care are nevoie. Duhul schimbă inima de piatră într-o inimă de carne. Și împărtășindu-se din cuvântul lui Dumnezeu, creștinii obțin o experiență după asemănarea divină. ST 16/08/1905

După ce am învățat calea mai bună, trebuie să fim sfințiți, trup, suflet și spirit. Trebuie să fim purificați și curățați prin spălarea prin cuvânt. ST 4/09/1901

Obținând o cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu și ascultând apoi de el, oamenii se pot ridica din cele mai de jos adâncimi ale ignoranței și degradării, spre a deveni fii ai lui Dumnezeu, conlucrători ai îngerilor fără păcat. 5M, p. 24

Adevărurile aduse din visteria cuvântului lui Dumnezeu vor găsi un adăpost în inimile pregătite să le primească și vor purifica mintea și vor înălța caracterul. RH 28/10/1884

El trebuie să studieze cuvântul lui Dumnezeu, înțelegându-i înțelesul și ascultând de preceptele lui. În felul acesta, el poate atinge standardul desăvârșirii creștine. Zi de zi, Dumnezeu lucrează cu el, desăvârșindu-i caracterul care va trebui să reziste în timpul încercării finale. FA, p. 483

Cuvântul lui Dumnezeu – adevărul – este canalul prin care Domnul Își manifestă Duhul și puterea Sa. FA, p. 520

Mijlocul prin care Îl putem birui pe cel rău este același prin care a biruit Hristos – puterea cuvântului. HLL, p. 258

Trebuie să le spun tuturor adevărul. Aceia care au acceptat lumina din cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să lase absolut niciodată asupra minții altora impresia că Dumnezeu va sluji păcatelor lor. Cuvântul Său definește păcatul ca fiind călcarea legii. 1SA, p. 115

Cuvântul lui Dumnezeu, crezut și trăit, exercită o putere transformatoare asupra vieții și caracterului. Adevărurile sale sublime, principiile sale curate și sfinte, întăresc intelectul, înnobilează sentimentele și luminează înțelegerea. ST 9/03/1882

Cuvântul lui Dumnezeu trăit este marele sfințitor al inimilor. Prin influența sa putem deveni curați „după cum El este curat”. ST 21/07/1887

Tinerii să facă din cuvântul lui Dumnezeu hrana minții și a sufletului. (…) Fiecare gând va fi făcut rob ascultării de Hristos. DV, p. 460

Din studiul cuvântului vieții, studenții pot dobândi minți dezvoltate, elevate, înnobilate. DV, p. 466

Biblia învață deslușit ce este sfințirea și cum trebuie obținută. TV, p. 469

Sufletul care trăiește în atmosfera cugetelor sfinte este transformat prin legătura cu Dumnezeu și prin studierea cuvântului Său. ST 17/10/1906

O viață de sfințire și bucurie trăită în credință este oferită fiecărui suflet care, în credință, va pretinde făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu și se va baza pe puterea divină pentru lucrarea de biruire. ST 9/12/1908

[Satana] L-a îndemnat [pe Isus] să poruncească pietrelor să se transforme în pâine. Dar Isus l-a înfruntat cu cuvântul lui Dumnezeu, singura armă care l-ar putea învinge, armă pe care fiecare dintre urmașii Săi trebuie să o folosească dacă doresc să obțină biruința. ST 28/07/1890

Pentru studiu suplimentar: PDH, p. 60; TV, p. 51; 3M, p. 201; 4M, p. 616; 8M, p. 319.