Capitolul 25 - Hristos, biruitorul, ne trimite ajutor
Copiază link

Capitolul 25 - Hristos, biruitorul, ne trimite ajutor

Ajutorul celor trei mari puteri este pus la dispoziția voastră. Când în numele lui Hristos cereți har pentru a birui, acesta vă va fi dat (…). RH 22/06/1905

Cerul are o rezervă de ajutor pentru toți cei care sunt în nevoie, iar aceasta nu se micșorează niciodată. ST 26/09/1900

Dumnezeu Însuși vine în ajutorul urmașilor Săi încercați și ispitiți, dar credincioși. ST 24/10/1900

Îți spun că poți rezista. Deși ești slab și decăzut, poți fi un copil al lui Dumnezeu. Deși îngăduința de sine a caracterizat calea ta, nu trebuie să fie mereu așa. Poți rezista ispitei. Isus este ajutorul tău. ST 30/01/1901

În toate încercările noastre, avem un ajutor care nu eșuează niciodată. El nu ne lasă să luptăm singuri cu ispita, să ne batem cu răul și să fim în cele din urmă zdrobiți sub poveri și întristare. HLL, p. 483 

Dumnezeu este atotputernic, iar omul poate fi întărit pentru a îndeplini scopul Său în timp ce are promisiunea ajutorului divin în orice împrejurare critică. ST 17/01/1878

Ajutorul lui Dumnezeu este păstrat pentru toți aceia care îl cer. Ajutorul divin trebuie unit cu efortul, aspirația și energia umană. ST 14/08/1884

(…) nimeni nu trebuie să fie înfrânt. Omul nu este lăsat singur să biruie puterea răului prin eforturile sale slabe. Ajutorul este la îndemână și îi va fi oferit oricărui suflet care-l dorește cu adevărat. PP, p. 568

Ajutorul se află la Cel care este puternic, iar prin El tu poți birui. RH 31/05/1870 

El va oferi tot ajutorul necesar acelora care apelează la El după tărie pentru dezvoltarea unui caracter asemenea lui Hristos. RH 9/01/1908

Crede numai că Dumnezeu este ajutorul tău. El dorește să refacă în om chipul Său moral. ST 14/05/1902

Când ne vom încrede în Dumnezeu pe deplin, când ne vom baza pe meritele lui Isus ca mântuitor ce iartă păcatele, vom primi tot ajutorul pe care îl putem dori. RH 15/04/1884

Pentru fiecare categorie de ispite există un remediu. Noi nu suntem lăsați să luptăm singuri, prin intermediul propriilor noastre puteri limitate, împotriva eului și a naturii noastre păcătoase. Isus este un ajutor puternic, un sprijin de nădejde. RH 8/04/1884

Domnul îi va ajuta pe toți aceia care simt nevoia lor de ajutor, care Îl caută cu seriozitate pentru tărie și călăuzire divină. Cei care își vor curăța inimile prin ascultarea de adevăr, vor fi folosiți de Dumnezeu în realizarea unui mare bine. RH 16/06/1891

În marea încercare, fiecare om poate să primească ajutorul pe care l-a primit Hristos. Crucea este o garanție că nimeni nu trebuie să fie pierdut, pentru că s-a asigurat un ajutor abundent pentru fiecare suflet. Noi putem să-i biruim pe agenții satanici (…) 1SA, p. 96

În luptele lor cu Satana, membrii familiei omenești au tot ajutorul pe care l-a avut Hristos. Ei nu trebuie să fie biruiți. Ei pot să fie mai mult decât biruitori prin Acela care i-a iubit și Și-a dat viața pentru ei. 1SA, p. 95

Vei găsi ajutor în Hristos pentru a-ți forma un caracter puternic, armonios și frumos. Satana nu poate face ca lumina strălucitoare, emanată de un asemenea caracter, să nu aibă efect. RH 18/04/1890

Puteți arăta lumii că există putere în religia lui Hristos. Isus îi va ajuta pe cei care Îl caută din toată inima lor, să biruie lumea, carnea și diavolulul. RH 16/09/1890

După cum Dumnezeu nu obligă pe nimeni să fie neprihănit, tot așa nimeni nu este obligat să fie nepocăit și vicios. Pasiunile omenești pot fi puternice și nesupuse, dar ajutorul se află la Cel care este puternic. RH 19/01/1886

Atunci, Cel care este mai puternic decât brațul înarmat al omului, este ajutorul sufletului, iar bietul prizonier este întărit de Duhul Sfânt pentru a-și obține libertatea. YI 10/05/1894

Cuvântul Său stă garanție că nicio ispită nu va veni asupra noastră fără a ni se oferi ajutor pentru a ne sprijini. RH 15/04/1890

Dumnezeu vă va asculta cererile și va fi ajutorul vostru și puterea voastră când ispita va veni asupra voastră. YI 4/08/1892

Atunci să vorbim despre puterea lui Isus, fiindcă ajutorul se află la Cel care este puternic. RH 1/03/1892

Ajutorul se află la Cel care este puternic. Marele purtător de poveri, care a luat asupra Sa natura noastră pentru a înțelege cum să aibă compătimire pentru slăbiciunea noastră și pentru ispitele noastre, știe cum să-i ajute pe cei care sunt ispitiți. RH 19/04/1870

Domnul este binevoitor, cu milă duioasă și bogat în îndurare. El cunoaște nevoile și slăbiciunile noastre și vrea să ajute neputințele noastre numai dacă ne încredem în El și credem că ne va binecuvânta și va face lucruri mari pentru noi. 4M, p. 67

Dumnezeu vă dă inteligență și o minte care gândește, prin care puteți prinde făgăduințele Lui. Iar Isus este gata să vă ajute în formarea unui caracter puternic și armonios. 5M, p. 579

Ajutorul se află la Cel care este puternic. Isus a părăsit curțile regești ale cerului, a suferit și a murit într-o lume degradată de păcat, ca să-l poată învăța pe om cum să treacă prin încercările vieții și să biruie ispitele ei. 5M, p. 312

Domnul notează luptele fiecărui suflet slab, cuprins de îndoieli, care se luptă, și El îi va ajuta pe toți aceia care apelează la El. 6M, p. 93

Dacă vom răspunde nevoii urgente și ne vom înarma ca niște oameni care-L așteaptă pe Domnul lor, dacă vom lucra să biruim fiecare defect din caracterul nostru, Dumnezeu ne va da lumină, putere și ajutor sporit. YI 4/01/1900

Ajutorul se află la Cel care este puternic. El cuprinde omul cu brațul Său uman, în timp ce cu brațul Său divin se prinde de Cel atotputernic. YI 29/12/1898

Isus cunoaște slăbiciunile noastre. El cunoaște ispitele și neputințele noastre și Îi face mare plăcere să ne ajute. YI 28/07/1892

Ajutorul se află la Cel care este puternic. Isus Și-a dat viața, pentru ca fiecare suflet să aibă ajutor îmbelșugat în El. YI 7/06/1894

Dacă Îl veți ruga pe Dumnezeu să vă ajute să biruiți ceea ce nu este asemenea lui Hristos în caracterul vostru, El vă va pregăti pentru intrarea în ceruri, unde nu poate intra niciun păcat. YI 9/06/1914 

Oricare ar fi greșelile sau eșecurile trecutului, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne putem ridica deasupra lor. DV, p. 516

Dumnezeul nostru este binevoitor, cu milă duioasă și bogat în îndurare. El cunoaște slăbiciunile și nevoile noastre și vrea să ajute neputințele noastre numai dacă ne încredem în El. ST 3/03/1887 

Cel onorat de întregul cer a venit în lumea aceasta pentru a sta, în natură umană, în fruntea omenirii, dovedindu-le îngerilor căzuți și locuitorilor lumilor necăzute că, prin ajutorul divin care a fost oferit, fiecare poate să meargă pe calea ascultării de poruncile lui Dumnezeu. 1SA, p. 309

Nu este lăsat să se lupte cu ispitele și încercările în puterea lui. Ajutorul se află la Cel care este puternic. Isus a părăsit curțile regești ale cerului, a suferit și a murit într-o lume degradată de păcat ca să-l poată învăța pe om cum să treacă prin încercările vieții și să biruie ispitele ei. Aici avem un model pentru noi. RH 21/04/1885

El a murit ca noi să avem „trecerea cu vederea a păcatelor din trecut” și să obținem har și ajutor pentru a putea ține poruncile Domnului, Dumnezeul nostru. RH 31/01/1888

Dumnezeu vede defectele din caracterul tău, iar El dorește ca și tu să le vezi și să simți marea ta nevoie de ajutorul pe care numai El îl poate oferi. RH 18/12/1888

Dacă veți căuta ajutor la Dumnezeu, puterea Lui, care lucrează în voi, va nimici toate puterile opozante și veți fi sfințiți prin adevăr. RH 16/06/1891

Când vrăjmașul vine cu ispitele Sale, creștinul poate să arate spre experiența sa și să declare cu îndrăzneală că Domnul a fost ajutorul său și că va triumfa și acum prin harul lui Hristos. RH 9/06/1891

Pentru studiu suplimentar: 1SA, p. 279.