Capitolul 23 - Hristos, biruitorul, ne trimite tărie
Copiază link

Capitolul 23 - Hristos, biruitorul, ne trimite tărie

Hristos va da tărie tuturor celor care-L caută. TV, p. 510

Dumnezeu este în stare și chiar dorește să reverse asupra servilor Săi toată tăria de care ei au nevoie, să le dea înțelepciunea necesară pentru diferitele lor nevoi. FA, p. 242

Noi avem doar o mică idee despre tăria care ne-ar putea aparține, dacă am fi conectați la izvorul veșnic al tăriei depline. YI 4/01/1900

Poți umbla în lumină și zilnic să primești tărie de la Dumnezeu spre a birui fiecare nedesăvârșire și, în cele din urmă, să fii printre cei credincioși, fideli și sfinți din Împărăția lui Dumnezeu. 2M, p. 312

(…) în Dumnezeu, există tărie pentru a birui toate ispitele. Când sunteți ispitiți, lăsați-vă inima să se înalțe în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru a primi puterea de a vă împotrivi vrăjmașului. RH 4/08/1896

El este răscumpărătorul și restauratorul, iar cei care Îl cheamă prin credință, vor primi tărie pentru a birui orice obicei greșit și orice practică greșită. ST 5/09/1900

[Hristos] a luptat și l-a învins pe Satana, ca să ne poată oferi o poziție avantajoasă, dându-ne tărie divină pentru a birui apetitul și orice pasiune nesfântă. 5M, p. 510

Știința de a birui așa cum a biruit Hristos este știința mântuirii. Dacă ne vom uni cu Hristos în lucrarea de dezvoltare a caracterului creștin, dacă vom păstra o neclintită credință în Dumnezeu și în adevărurile cuvântului Său, ni se va da tărie pentru a birui orice lucru rău din viață. RH 30/09/1909 

El va îndepărta orice obstacol din fața picioarelor celor credincioși ai Lui sau le va da tărie și curaj să învingă orice dificultate, dacă ei imploră serios ajutorul Lui. 4M, p. 147

Credința este aceea care ne pune în legătură cu cerul și ne aduce tărie pentru a ne lupta cu forțele întunericului. În Hristos, Dumnezeu i-a asigurat omului mijloacele pentru a birui orice trăsătură păcătoasă și a rezista oricărei ispite, oricât de puternică ar fi. HLL, p. 429

Numai voința ascultătoare este acceptată de Dumnezeu. Și sprijinindu-ne mereu pe puterea Sa, putem dobândi tăria de a împlini poruncile Sale. RH 4/05/1897

Predați-vă lui Hristos, puneți-vă încrederea în El și El vă va da tăria de a vă împotrivi inamicului (…) Faceți din Biblie sfătuitorul vostru. Numai în acest fel puteți dobândi tărie pentru a birui. RH 27/04/1905

Faptul că Fiul cel iubit al lui Dumnezeu a trebuit să vină în lumea noastră să ducă pentru noi luptele noastre, ca să avem tăria de a birui în numele Său, ar trebui să umilească fără încetare inima noastră mândră. 1SA, p. 316

Bătrâni și tineri, trebuie să ne rugăm cât mai stăruitor și să credem cu toată încrederea că meritele lui Isus Hristos vor fi de ajuns pentru a aduce har, tărie și hotărâre spre a ne face în stare să biruim orice defect. YI 24/08/1893

(…) în tăria lui Hristos, încetează să mai păcătuiești. S-au asigurat toate mijloacele ca harul să rămână cu tine și ca păcatul să ți se pară un lucru odios, precum și este în realitate.  RH 21/03/1912

Noi nu putem să ne apărăm individual, sau ca grup, împotriva atacurilor sale constante [ale lui Satana]. Dar prin tăria lui Isus, fiecărei ispite, fiecărei influențe împotrivitoare, pe față sau ascunsă, i se poate rezista cu succes. ST 29/09/1887

Mergeți la Dumnezeu și, adesea, cereți-I cu stăruință tărie. Și vi se va da. YI 1/05/1859

Hristos este izvorul adevăratei tării. El descoperă harul Său tuturor credincioșilor adevărați. El le împărtășește propriile Sale merite în har și bunătate, pentru ca ei să poată aduce ca roadă sfințenia. RH 2/11/1897

Dacă Îl vor onora pe Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Sale, ei vor fi înălțați de El. El le va da tărie și izbândă. RH 24/09/1903

Mamelor, amintiți-vă că în lucrarea voastră, Creatorul universului vă va da ajutor. Prin tăria Lui și în numele Său vă puteți conduce copiii să fie biruitori. Învățați-i să privească la Dumnezeu pentru putere. RH 9/07/1901

Harul lui Dumnezeu nu tulbură niciodată în zadar inima celui cu adevărat pocăit. El va înainta din tărie în tărie. RH 3/10/1899

Dacă privim la Isus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre, putem înainta din tărie în tărie, din biruință în biruință, deoarece harul lui Dumnezeu a realizat prin Hristos mântuirea noastră deplină. RH 1/07/1890 

Crede doar adevărul așa cum este el în Isus și vei fi întărit pentru lupta cu puterile întunericului. RH 17/06/1890

Hristos conduce, întărește, înnobilează și sfințește facultățile sufletului. Printr-o cunoaștere personală a Lui suntem calificați să reprezentăm caracterul Său în lume. RH 10/09/1895

Cu braţul Său uman [Isus] cuprinde omenirea, în timp ce cu braţul Său divin El prinde tronul Dumnezeului infinit. Și astfel omul primește tărie pentru a-l putea birui pe Satana și a ieși învingător în Dumnezeu. Ajutorul este pus la îndemâna sufletelor care pier. Inamicul este mustrat. RH 22/09/1896

Credința este cea care nu se va descuraja și care aude glasul lui Hristos spunând: „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea și tăria mea divină este a voastră.” RH 26/08/1890

Dar lui Isus Îi este milă de slăbiciunea noastră și este gata să ne ofere tărie pentru a rezista în încercări și a ne împotrivi ispitelor lui Satana, dacă vrem să aruncăm povara noastră asupra Lui. 3M, p. 516

Noi trebuie să exercităm orice energie a sufletului în lucrarea de biruire și să privim la Isus pentru tăria de a face ceea ce nu putem face singuri. 5M, p. 472

Noi putem să deschidem ușa minții și să invităm sugestiile lui Satana sau, stând aproape de Isus, putem să obținem tăria de a rezista oricărei influențe rele. RH 6/11/1883

Acelora care apreciază adevărul așa cum este în Isus și care doresc să dezvăluie adevărul în frumusețea lui, în puterea și harul Său care sfințește, Dumnezeu le va da tăria de a se împotrivi ispitei. RH 17/02/1910

Prin tăria lui Isus, oamenii pot fi făcuți puternici. Prin dragostea Sa, ei pot obține un caracter frumos. ST 17/01/1878

Vă implor, dragi tineri, să vă legați de Isus Hristos. El a murit pe crucea de pe Golgota pentru voi și pentru mine, iar în tăria Lui noi putem birui. YI 9/06/1914

Însă avem motive să-I mulțumim lui Dumnezeu deoarece Conducătorul mântuirii noastre a fost făcut desăvârșit prin suferință și a ieșit biruitor în favoarea noastră. Fiecare fiu și fiică a lui Adam poate avea această tărie divină. YI 28/12/1899

Hristos are putere de la Tatăl Său pentru a da harul Lui divin și tăria Sa omului, făcând posibil ca, prin numele Lui, acesta să biruie. RH 8/09/1874

(…) credința noastră trebuie să fie centrată pe Isus Hristos. Privind la El, agățându-ne de tăria Sa ca fiind de ajuns în fiecare împrejurare critică, inima noastră se unește cu inima Sa, viața noastră este legată prin legături tainice cu viața Sa și pentru că El trăiește, vom trăi și noi. RH 14/03/1893

Hristos a înfruntat orice ispită pe care Satana o poate aduce asupra omului. El este calea, adevărul și viața. În tăria Lui, omul poate păzi legea lui Dumnezeu. YI 16/04/1903

Orice ispită poate fi biruită prin tăria lui Hristos. Dumnezeu dorește ca noi să avem un caracter curat. Curăția este putere, dar păcatul este slăbiciune și ruină. RH 18/08/1891

Prin tăria pe care Hristos o poate da, noi putem ține legea lui Dumnezeu. ST 8/12/1890

El a obținut pentru fiii și fiicele căzute ale lui Adam, tăria aceea pe care ei nu sunt în stare să o obțină singuri, pentru ca să poată birui ispitele lui Satana, în numele Său. 1SA, p. 279

Dumnezeu nu ne poruncește să biruim în propria noastră tărie. El ne cere să venim aproape, lângă El. Oricare ar fi dificultățile cu care ne confruntăm, care încovoaie și sufletul, și trupul, El așteaptă să ne elibereze. DV, p. 249

Cu cât te știi mai slab și mai neajutorat, cu atât mai puternic vei deveni în tăria Sa. DV, p. 72

În momentul în care te prinzi de făgăduințele lui Dumnezeu prin credință, spunând: „Eu sunt oaia pierdută pe care Isus a venit să o salveze”, o nouă viață te va lua în stăpânire și vei primi tăria de a te împotrivi ispititorului. RH 15/09/1896

Există dușmani cărora trebuie să le rezistăm și care trebuie biruiți, dar Isus este alături de noi, gata să ne întărească pentru fiecare efort și să ne sprijine pentru a ne îndeplini datoria. ST 20/01/1888

Tăria cerului îi va fi dată, pentru ca el să se împotrivească puterilor întunericului și să fie mai mult decât biruitor prin Acela care l-a iubit. RH 3/12/1889

[Omul] trebuie să se prindă de tăria lui Hristos, care va supune orice pasiune nesfântă și care îl va face în stare să biruie eul. RH 25/02/1890

Este privilegiul nostru să fim puternici în tăria lui Dumnezeu, în toate împrejurările, și să ne lăudăm cu crucea lui Hristos. RH 18/05/1886

Lasă ochii credinței să-L vadă pe Isus stând înaintea tronului Tatălui, arătând palmele Sale rănite în timp ce pledează pentru tine. Crede că tăria vine la tine prin prețiosul tău Mântuitor. RH 3/05/1881

În slăbiciune, credința sa poate fi unită cu Hristos, sursa tăriei divine (…) RH 10/03/1891

În tăria Lui, toți pot fi întru totul ascultători. Prin harul Său, ei pot arăta lumii un caracter asemenea Lui, ținând sus, prin precept și exemplu, stindardul înalt și sfânt al legii divine. ST 28/04/1898

După cum Hristos a trăit legea în natura umană, tot astfel putem face și noi, dacă ne vom prinde de Cel puternic pentru tărie. RH 14/07/1910

Suntem slabi, însă dacă vom crede numai, Dumnezeu ne va da tăria Lui trainică. RH 12/05/1904

Trebuie să ne păstrăm mintea fixată asupra lui Dumnezeu. Și în slăbiciunea noastră, El va fi tăria noastră. În neștiința noastră, El va fi înțelepciunea noastră. În neputința noastră, El va fi puterea noastră trainică. YI 19/07/1894

Dacă ținta ta zilnică este să-L slăvești pe Dumnezeu și să supui eul, El va face tăria Lui desăvârșită în slăbiciunea ta, și tu poți trăi în așa fel, încât conștiința ta nu te va condamna. 4M, p. 38

(…) când Dumnezeu îi va lua la cer pe membrii bisericii Sale, aceasta se va realiza numai pentru că ei au umblat cu El aici, pe acest pământ, primind de sus tăria și înțelepciunea care îi face în stare să-I slujească cum se cuvine. ST 19/06/1901

Hristos, mijlocitorul nostru, reînnoiește tăria noastră prin puterea prezenței Sale. RH 25/06/1895

Este privilegiul tău solemn de a fi învingător asupra poftelor și pasiunilor trupului, prin tăria lui Hristos. RH 12/03/1889

Sprijinindu-ne sufletele neajutorate pe Hristos, noi vrem să suplimentăm neștiința noastră cu înțelepciunea Lui, slăbiciunea noastră cu tăria Lui, neputința noastră cu puterea Lui trainică. YI 15/12/1898

Aceia care depind în totalitate de Isus pentru a primi ajutor și tărie, se vor comporta ca reprezentanți ai Săi și nu vor lucra în zadar. RH 18/12/1883

Mântuitorul a părăsit curțile slavei și a venit în lumea noastră spre a îndura ispita și a Se împotrivi răului, pentru ca oamenii să poată avea puterea de a se prinde de tăria Lui. RH 21/01/1909

Satana va așeza ispita în calea noastră. El va căuta să ne biruie prin vicleșug. Dar în tăria lui Hristos, noi putem să rămânem neclintiți, ca o stâncă, la principiile cerului. RH 3/05/1906

Dacă suntem blânzi și smeriți cu inima, ne putem uni cu forțele cerului și putem să fim puternici pentru că Hristos este puternic, să fim mari pentru că Hristos este mare. Putem să ne prindem sufletele neajutorate de Isus și să fim desăvârșiți în El. RH 4/06/1895

[Hristos] va fi pentru ei viață și putere, tărie și eficiență, înțelepciune și sfințenie. Dumnezeu ne cheamă să trăim viața lui Hristos și să facem cunoscut lumii această viață. RH 24/11/1904

Prin vederea Celui care este nevăzut se dobândește tăria și vigoarea sufletului, iar puterea lumii asupra minții și a caracterului este zdrobită. FA, p. 363

Mântuitorul nostru scump ne invită să ne unim cu El, să unim slăbiciunea noastră cu tăria Lui, neștiința noastră cu înțelepciunea Lui, nevrednicia noastră cu meritele Sale. TV, p. 623

Ispita va veni asupra voastră în fiecare zi, dar voi trebuie să vă prindeți de tăria lui Hristos (…) El va face desăvârșită tăria Lui în slăbiciunea noastră. ST 1/07/1889

Slăbiciunea umană se unește cu tăria divină, iar credința exclamă: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos.” ST 19/06/1884

Printr-o rugăciune neîncetată, tinerii pot să își însușească principii atât de ferme, încât nici ispitele cele mai puternice nu îi vor abate de la loialitatea lor față de Dumnezeu. YI 15/02/1900

Dacă umblați în umilința minții înaintea Domnului, atunci El poate conlucra cu eforturile voastre și tăria Lui va fi făcută desăvârșită în slăbiciunea voastră. 5M, p. 586

Hristos este mântuitorul personal [al păcătosului], în stare să-l mântuie din păcatul său și să-l ferească de cădere. ST 5/09/1892

Tăria noastră este în Dumnezeu. Rugați-vă mult. Rugăciunea este viața sufletului. Rugăciunea credinței este arma prin care putem să ne împotrivim cu succes fiecărui atac al vrăjmașului. 1SA, p. 88

Inima infinitei Iubiri tânjește după aceia care își simt neputința de a se elibera din cursele lui Satana și Se oferă binevoitor să îi întărească spre a trăi pentru El. RH 25/03/1915

Hristos este conducătorul mântuirii noastre. El este Acela care îi întărește pe urmașii Săi pentru conflictul moral pe care se angajează să-l întreprindă. RH 28/06/1892

Pentru studiu suplimentar: HLL, pp. 329, 675; TV, pp. 469-470; 3M, p. 472; 4M, p. 295.