Capitolul 18 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem crește până la statura plinătății
Copiază link

Capitolul 18 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem crește până la statura plinătății

Cei care Îi vor permite lui Dumnezeu să lucreze în ei, vor crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. YI 11/11/1897

Domnul nu intenționează ca noi să simțim vreodată că am ajuns la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. ST 9/05/1892

Astfel, prin harul lui Hristos, el crește până la măsura plinătății unui om în Isus Hristos. YI 10/09/1907

Făcând lucrul acesta, sentimentele vor ajunge să fie curățate, înnobilate și sfințite, iar ei vor putea crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. YI 22/11/1894

Acum, voi sunteți chemați hotărât să fiți silitori în folosirea oricărui mijloc al harului, ca să fiți transformați în caracter și să puteți crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Isus Hristos. 5M, p. 267

Fiecăruia dintre cei care mărturisesc numele lui Hristos, i se cere să crească până la statura plinătății lui Hristos, capul cel viu al creștinului. 5M, p. 264

Aceia care privesc cu adevărat la Hristos vor fi schimbați după chipul Său, chiar de Duhul Domnului, și vor crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le va inspira oamenilor dragoste și curăție, iar în caracterul lor se va manifesta noblețe. RH 6/02/1894

Noi trebuie să ajungem până la statura plinătății de bărbați și femei în Isus Hristos, dar numai ca rezultat al unei continue creșteri în har. 5M, p. 105

Planul lui Dumnezeu este ca fiii Săi să crească continuu, să crească până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. Toți cei care nu cresc spre a deveni mai tari, mai ferm înrădăcinați și întemeiați în adevăr, regresează în mod continuu. 4M, p. 556

Pe măsură ce înaintați în viața creștină, veți crește în mod constant până la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Prin experiența voastră, veți dovedi care este lungimea, lățimea, adâncimea și înălțimea iubirii lui Dumnezeu, care este mai presus de cunoaștere. RH 16/10/1888

În acest fel, ei devin părtași ai chipului Său și zi de zi cresc până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. ST 11/07/1900

Zi după zi, ei cresc până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. ST 9/07/1902

Dacă vom fi atenți la fiecare cuvânt și acțiune, ca să nu facem nimic pentru a-L dezonora pe Acela care ne-a acordat încrederea Sa, dacă ne folosim de orice oportunitate care ne-a fost acordată, vom crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. ST 12/06/1901

Hristos este autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Și când ne vom preda în mâna Lui, vom crește constant în har și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru. Vom face progrese până când vom ajunge la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. YI 17/02/1898

Aceia care cresc până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus, vor ajunge din ce în ce mai asemenea Lui în caracter. Este imposibil pentru ei să facă altfel. YI 22/04/1897 

Este privilegiul fiecărui creștin acela de a crește până când va ajunge la statura plinătății de om în Isus Hristos. 5M, p. 309

Intenția lui Dumnezeu pentru copiii Săi este ca ei să crească până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. 9M, p. 153

Încă avem privilegiul de a veni la Sursa luminii și a puterii. Încă putem crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. Dar pentru a crește în har și în cunoașterea Domnului nostru Isus, trebuie să meditați la dragostea Sa, trebuie să vorbiți despre puterea Sa și să preamăriți harul Său. RH 11/02/1890

Aceia care sunt legați de Hristos vor crește în har și în cunoașterea lui Isus Hristos, până la statura plinătății de bărbați și femei. RH 4/04/1893

Copiii lui Dumnezeu trebuie să crească până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. RH 10/09/1895

Noi trebuie să așteptăm, să veghem și să lucrăm pentru Hristos. Numai în acest fel putem ajunge la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. RH 12/04/1898 

Cât de mulți sunt cei care ar putea avea o sursă de putere care niciodată nu dă greș, dar sunt foarte slabi. Cerul este gata să ne-o dea pentru ca noi să fim puternici în Dumnezeu și să ajungem la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. RH 9/01/1900 

Este absolut necesar pentru cei care cred adevărul să facă progrese continue, să crească până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. Nu e timp pentru regres și indiferență. RH 10/01/1888 

Deci, viața spirituală este susținută prin folosirea acestor mijloace pe care Providența le-a oferit. Dacă urmașul lui Hristos vrea să crească „la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos”, el trebuie să mănânce din pâinea vieții și să bea din apa mântuirii. RH 31/08/1911

Dumnezeu a făcut posibil ca ai Săi copii să crească până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. Niciunul nu trebuie să fie pitic. RH 24/03/1891 

Nu-L putem vedea pe Domnul nostru în pace decât dacă sufletele noastre sunt fără pată. Trebuie să purtăm chipul desăvârșit al lui Hristos. Fiecare gând trebuie adus în supunere față de voința lui Hristos. După cum a spus marele apostol, noi trebuie „să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos”. Nu vom ajunge niciodată la această condiție fără eforturi serioase. Trebuie să ne luptăm zilnic împotriva răului exterior și a păcatului interior, dacă vrem să atingem desăvârșirea caracterului creștin. RH 30/05/1882

S-au asigurat toate mijloacele pentru ca noi să putem ajunge la înălțimea staturii în Hristos Isus, care va atinge standardul divin. Dumnezeu nu este mulțumit de reprezentanții Săi dacă aceștia se mulțumesc să fie pitici, când ar putea crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. El vrea ca voi să aveți o înălțime și profunzime în experiența creștină. El vrea ca voi să aveți gânduri mărețe, aspirații nobile, o înțelegere clară a adevărului și scopuri înalte de acțiune. RH 16/12/1884

Adevărata sfințire cuprinde toate activitățile vieții. Gândurile curate, aspirațiile nobile, înțelegerea clară a adevărului, scopurile înalte de acțiune, dorința de a atinge desăvârșirea vor fi experiența oricărui creștin adevărat. Aceștia au părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Cunoașterea lor de Dumnezeu sporește continuu. Ei cresc în reverență, în încredere și în iubire. Dar în timp ce se apropie din ce în ce mai mult de desăvârșirea caracterului, ei vor simți din ce în ce mai profund lipsa lor de asemănare cu Hristos și vor avea mai multă neîncredere în ei înșiși și o mai mare dependență de Dumnezeu. Pe măsură ce aceștia cresc până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus, ei vor fi căutați de alții și vor fi un ajutor și o binecuvântare pentru toți cei cu care se asociază. Învățătorii cei mai asemănători cu Hristos sunt cei care sunt cei mai amabili, cei mai miloși și curtenitori. Convingerile lor sunt ferme, iar caracterele lor puternice. Nimic nu-i poate îndepărta de la credința lor sau abate de la datoria lor. RH 8/09/1885 

Domnul dorește ca fiecare dintre noi să aibă o experiență mai profundă și mai bogată în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. El dorește ca noi să creștem în cunoaștere cerească, nu pământească, înspre Hristos, Capul nostru viu. Cât de înaltă, cât de mare trebuie să fie această cunoaștere? Până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. Nu putem crește prea mult, nu putem culegem prea multe raze prețioase din lumina pe care Dumnezeu ne-o trimite. Domnul vrea ca fiecare dintre noi să fie sfințit prin adevăr. RH 4/03/1890 

Inspirația cerească își va avea partea ei în experiența creștină și vom crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. Creșterea în cunoașterea caracterului lui Hristos este cea care sfințește sufletul. Faptul de a discerne și a aprecia minunata lucrare a ispășirii, îl transformă pe cel care contemplă planul de mântuire. Privind la Hristos, el este schimbat în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Faptul de a privi la Isus ajunge să fie un proces de înnobilare, perfecționare pentru creștinul adevărat. RH 26/08/1890 

Cei care vor să aibă caracterul lui Hristos trebuie să practice învățăturile Sale. Trebuie să studieze Modelul. Apoi ei vor da pe față un caracter asemenea lui Hristos în relațiile lor unii cu ceilalți, iar influența lor unită va fi exercitată în a ajuta la transformarea caracterului altora. Ei se vor adăpa din compasiunea lui Isus și vor exercita aceeași îngăduință, sprijinindu-se, încurajându-se și însuflețindu-se unii pe alții în lucrare, fiecare fiind un membru vital al trupului organizat, aliat cu Isus, crescând în Hristos, capul cel viu, până la statura plinătății de bărbați și femei. RH 6/10/1891

Zi de zi, [membrii bisericii] trebuie să-și formeze caracterul în acord cu îndrumările lui Hristos. Ei trebuie să rămână în El fără încetare, exercitând credința în El. În felul acesta, ei vor crește la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. RH 24/11/1904

Noi trebuie să avansăm pas cu pas, mereu primind și împărtășind, dobândim mereu o cunoaștere mai completă a lui Hristos, apropiindu-ne zilnic mai mult de înălțimea staturii plinătății lui Hristos. RH 9/05/1907 

Aceia care se vor uita suficient de mult în oglinda divină pentru a vedea și disprețui lipsa lor de asemănare cu blândul și umilul Mântuitor, vor avea putere să biruie. Toți cei care cred cu adevărat își vor mărturisi și își vor părăsi păcatele. Ei vor coopera cu Hristos în lucrarea de a-și aduce tendințele spre rău, ereditare și cultivate, sub controlul voii divine, astfel încât păcatul să nu aibă stăpânire asupra lor. Privind la Isus, autorul și desăvârșitorul credinței lor, ei vor fi schimbați după asemănarea Lui. Ei vor crește până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos. ST 2/10/1901 

Noi trebuie să-L avem totdeauna pe Domnul înaintea noastră. Aceia care fac acest lucru, umblă cu Dumnezeu așa cum a făcut Enoh și, fără să-și dea seama, ei devin una cu Tatăl și cu Fiul. Zi după zi, are loc o schimbare în minte și în inimă, iar înclinația naturală, căile naturale sunt modelate după căile și Duhul lui Dumnezeu. Cunoașterea lor spirituală sporește și ei cresc până la statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus. YI 25/10/1894

Umblând zi de zi în lumina pe care El ne-o transmite, în ascultare supusă și de bunăvoie față de toate cerințele Sale, experiența noastră va crește și se va extinde până când vom ajunge la statura plinătății de bărbați și femei în Isus Hristos. YI 21/11/1911