Capitolul 17 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem reflecta asemănarea Lui
Copiază link

Capitolul 17 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem reflecta asemănarea Lui

Noi putem, noi putem da pe față asemănarea Domnului nostru divin. Putem cunoaște știința vieții spirituale. Îl putem slăvi pe Dumnezeu în trupurile noastre și în spiritele noastre, care sunt ale Lui. Hristos ne-a arătat ce putem realiza prin cooperarea cu El. „Rămâneți în mine – spune El – și Eu voi rămâne în voi.” RH 14/04/1912 

Puteți reflecta frumusețea caracterului Domnului vostru înviat, care, deși era bogat, totuși a devenit sărac de dragul nostru, pentru ca prin sărăcia Sa noi să putem fi îmbogățiți. ST 7/03/1906

Este posibil pentru noi să dăm pe față asemănarea Domnului nostru divin. ST 7/03/1906

Privind la El, veți fi schimbați după asemenea Lui. 5M, p. 201

Creștinii trebuie să fie asemenea lui Hristos. Ei trebuie să aibă același spirit, să exercite aceeași influență, să aibă aceeași desăvârșire morală pe care o are El. 5M, p. 249

Prin puterea lui Hristos, ei trebuie să fie schimbați după asemănarea Lui și să reflecte însușirile divine. PP, p. 278

Însă, când cereți binecuvântările spirituale de care aveți atâta nevoie pentru a vă putea desăvârși caracterul după asemănarea lui Hristos, Domnul vă asigură că cereți în conformitate cu o făgăduință care va fi dovedită. YI 23/08/1894

Aceia care au cele mai mari diformități de caracter, pot avea cel mai mare har. Cel mai înalt loc va fi acordat celor care, prin însușirea făgăduințelor lui Dumnezeu pentru ei înșiși, ajung la cea mai mare asemănare cu Hristos. ST 13/01/1888

Aceia care, cu inimi pocăite, caută adevărul în cuvântul lui Dumnezeu, vor primi o binecuvântare de la Dumnezeu. Caracterele lor sunt formate după asemănarea divină. Mintea se află într-o stare de înaintare continuă. Privind, ei sunt schimbați după asemănarea divină. RH 13/07/1897

În Hristos  există puterea de a răscumpăra caracterul mental și moral și de a modela omul după asemănarea divină.  RH 19/07/1898

Când suntem sădiți în El, vom crește în asemănarea cu caracterul lui Hristos. RH 26/11/1895

Noi putem, noi putem da pe față asemănarea Domnului nostru divin. Putem cunoaște știința vieții spirituale. Îl putem onora pe Creatorul nostru. RH 24/11/1904

Privind la El, ei vor fi schimbați după asemănarea Lui. RH 9/06/1904

Remediul pentru neasemănarea cu Hristos, pentru a da ocazia ca binele tău să fie vorbit de rău, este de a trăi cu umilință, de a continua să privești la Isus veghind și rugându-te, până când ești schimbat după asemănarea frumosului Său caracter. RH 12/05/1896

(…) dacă umblăm smeriți cu Dumnezeu, făcând faptele lui Hristos, caracterele noastre vor deveni asemenea celui al Domnului nostru. Și atunci când reflectăm îndeaproape asemănarea lui Hristos, dăm cea mai mare onoare lui Dumnezeu. RH 2/12/1890

Privind caracterul lui Hristos, vom fi schimbați după asemănarea Sa. RH 26/08/1909

Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să fie sensibil la influența Duhului Sfânt, prin care putem fi modelați după asemănarea Divinității. RH 13/12/1906

Natura divină a avut nevoie de cea umană, pentru ca naturii umane să-i poată fi deschisă o cale de comunicare între Dumnezeu și om, iar natura umană a avut nevoie de natura divină, pentru ca o putere de sus să-l poată restaura pe om la asemănarea lui Dumnezeu. ST 20/02/1893

Ochiul credinței Îl vede întotdeauna prezent, în toată bunătatea Sa, în tot harul Său, în toată îngăduința, curtoazia și dragostea Sa, în acele însușiri spirituale și divine. Și pe măsură ce privim, suntem schimbați după asemănarea Lui. RH 28/04/1891

Unde sunt aceia care înțeleg ce înseamnă a fi părtași ai naturii divine și a fugi de stricăciunea care este în lume prin pofte? Dacă sunteți părtași ai naturii divine, veți obține în fiecare zi o pregătire pentru viața care se măsoară cu viața lui Dumnezeu. Zi după zi, vă veți desăvârși încrederea în Isus și veți urma exemplul Său, crescând în asemănarea Sa până când veți sta înaintea Lui fără nicio pată. RH 14/01/1909

Nu trebuie să fim preocupați cu privire la ce gândesc Hristos și Dumnezeu despre noi, ci cu privire la ce gândește Dumnezeu despre Hristos, înlocuitorul nostru. Voi sunteți primiți în Cel preaiubit. Domnul îi arată celui pocăit și credincios că Hristos acceptă predarea sufletului spre a fi modelat și format după chipul și asemănarea Sa. 2SA, pp. 32-33

Isus a venit în lumea noastră pentru a aduce omului putere divină, pentru ca prin harul Său, să fim transformați după asemănarea Sa. Când în inimă se află dorința de a asculta de Dumnezeu și când se depun eforturi în scopul acesta, Isus acceptă dispoziția și efortul omului ca pe slujirea lui cea mai bună și completează deficiența lui cu meritele Sale divine. ST 16/06/1890

În timp ce, cu pocăință și umilă încredere, medităm la Isus, care a fost străpuns de păcatele noastre și împovărat de durerile noastre, putem învăța să umblăm pe urmele Lui. Privind la El, suntem schimbați după asemănarea Sa divină. Și când această lucrare va fi făcută în noi, nu vom pretinde că suntem neprihăniți prin noi înșine, ci Îl vom înălța pe Isus Hristos, în timp ce noi ne prindem sufletele neajutorate de meritele Sale. RH 18/01/1881

Nu încetați să priviți la Isus. El este puterea voastră. Privind neabătut la El, veți fi schimbați după aceeași asemănare. YI 12/09/1901  

Viața lui Hristos pe pământ este o reflectare perfectă a legii divine. În El este viață, speranță și lumină. Priviți la El și veți fi schimbați după aceeași asemănare, de la caracter la caracter. ST 10/05/1910

Niciun om nu poate privi la Hristos fără să fie întărit și înălțat. Privind la El, suntem schimbați după asemănarea Sa și nutrim același spirit. ST 20/12/1905

Noi suntem desăvârșiți privind la Hristos. Schimbați după aceeași asemănare, de la caracter la caracter, ajungem desăvârșiți în El. RH 23/07/1901

Omul are nevoie de o putere din afara lui, și mai mare ca el, pentru a reface în el asemănarea lui Dumnezeu și pentru a-l face în stare să săvârșească lucrarea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu face ca agentul uman să fie lipsit de importanță. Natura umană se bizuie pe puterea divină. Hristos locuiește în inimă prin credință și, prin colaborare cu Divinitatea, puterea omului ajunge în stare să facă binele. RH 11/01/1912

Unitatea urmașilor lui Hristos este cea care convinge lumea că Dumnezeu L-a trimis într-adevăr pe Fiul Său să moară pentru păcătoși, să-i facă părtași ai desăvârșirii Sale, schimbând inima păcătoasă și formând caracterul după asemănarea divină. RH 21/07/1903

Hristos așteaptă să ne consacrăm Lui. Apoi El ne va modela și forma după asemănarea divină, luând lucrurile lui Dumnezeu și arătându-le nouă. Și pe măsură ce privim frumusețea caracterului Mântuitorului, vom ajunge din ce în ce mai mult ca El, până când, în cele din urmă, Dumnezeu poate spune despre noi: „Voi sunteți făcuți deplini în El.” ST 11/03/1903

Cei care Îl aleg pe Hristos drept conducător al lor, cresc zilnic în asemănarea cu El. „Întăriți în putere prin Duhul Lui” ei își formează caractere care vor câștiga pentru ei intrarea în cetatea sfântă. ST 13/01/1904

Noi trebuie să cunoaștem dragostea lui Hristos din experiența noastră personală. Această dragoste în suflet va curăța întreaga ființă și o va înnoi după asemănarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să devenim din ce în ce mai familiari cu viața divină a lui Hristos. Trebuie să ni-o însușim prin experiență personală, până când se poate spune despre noi așa cum s-a spus despre El: „Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea.” ST 20/01/1909

Niciodată nu vom putea obține biruința asupra ispitei prin forțe proprii. Dar acela care are încredere în Hristos și se supune călăuzirii Duhului Său, va crește zilnic în asemănarea cu Dumnezeu. YI 16/05/1901

(…) cel care simte că nu își aparține și își păstrează privirea ațintită la Isus, va crește în asemănarea cu Mântuitorul, voința Sa devine una cu cea a lui Hristos, iar influența sa pentru Hristos este în continuă creștere. ST 7/03/1892

Pentru studiu suplimentar: 5M, p. 105.