Capitolul 15 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem trăi victorios
Copiază link

Capitolul 15 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem trăi victorios

Prin Hristos, credincioșii vor obține stăpânirea, și, centimetru cu centimetru, vor căuta să câștige terenul și vor obține victoria. ST 14/11/1895

Numai în numele și puterea Învingătorului putem învinge. Când suntem asaltați de ispită, când dorințele care nu sunt asemenea lui Hristos cer stăpânire, să înălțăm rugăciuni fierbinți și stăruitoare către Tatăl ceresc în numele lui Hristos. Acest lucru va aduce ajutor divin. În numele Răscumpărătorului, putem obține victoria. ST 29/10/1902

Așadar El nu a suferit pentru Sine, ci din pricina păcatelor noastre, pentru ca noi, bazându-ne pe meritele Biruitorului nostru, să fim victorioși în numele Său. RH 17/04/1894

Există obligații care ne aduc în conflict cu sentimentele și înclinațiile naturale, iar prin îndeplinirea acestor îndatoriri, obținem victoria asupra tuturor trăsăturilor neplăcute ale caracterului nostru. Lupta continuă, iar în felul acesta noi creștem în har. Prin urmare, caracterul nostru este transformat după asemănarea lui Hristos și suntem pregătiți pentru un loc printre binecuvântații din împărăția lui Dumnezeu. RH 27/06/1893

În fiecare dimineață, ei să spună: „Astăzi trebuie să trăiesc pentru Isus. Trebuie să-L iubesc, să mă gândesc la El și să refuz să fiu condus de ispititor să fac o acțiune greșită.” Atunci ei vor fi victorioși în luptă și o biruință obținută astăzi, întărește sufletul împotriva ispitelor de mâine. RH 4/08/1896

(…) fiecare act de ascultare față de Hristos, fiecare act de tăgăduire de sine de dragul Lui, fiecare încercare suportată cum trebuie, fiecare biruință câștigată asupra ispitei este încă un pas pe drumul spre victoria finală. RH 5/02/1895

Dar fiecare ispită biruită este o victorie câștigată în supunerea eului. Lucrul acesta supune puterile slujirii lui Isus și mărește credința, speranța, răbdarea și îngăduința. ST 14/04/1887

În Dumnezeu veți avea victorie și succes. Veți vedea mântuirea Domnului. ST 20/11/1901

Să ne ridicăm în credință și să ne apropiem mai mult de Isus. Să ne bucurăm de dragostea Sa. Noi putem obține cele mai prețioase victorii. Există ajutor pentru noi la Dumnezeu. Să ne prindem de făgăduințe și să privim la calvar. Isus a murit pentru a ne salva din păcat. Atunci, să încetăm a mai păcătui și să deschidem larg inima ca El să intre și să rămână cu noi. Frumusețea caracterului lui Hristos trebuie văzută în ucenicii Săi. ST 20/07/1888

Dacă vom avea încredere în El și vom încredința căile noastre în seama Lui, El ne va îndruma pașii pe calea care va duce la obținerea victoriei asupra oricărei pasiuni rele și a oricărei trăsături a caracterului nostru care este diferită de caracterul Modelului nostru divin. ST 25/04/1888

Credința vie, exprimată printr-o viață de ascultare credincioasă, ne va ajuta să ieșim din această robie față de lume. „Aceasta este victoria care învinge lumea: credința noastră.” ST 8/06/1891

Dacă Hristos rămâne în suflet, rugăciunile și faptele noastre sunt acceptate in totalitate de Dumnezeu. Prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu, suntem acceptați în Cel preaiubit.Intrăm în drepturile și privilegiile lui Isus și în victoriile pe care El le obține. ST 28/12/1891

Victoria noastră ca credincioși este obținută prin harul lui Hristos, pe care El îl poate și îl va oferi tuturor celor care își vor pune încredere în El. ST 2/09/1897

Numai prinzându-ne bine de Dumnezeu, prin Isus Hristos, vom obține victoria. 6M, p. 111

Să nu socotești că ești destul de tare în propria ta putere. Tu poți câștiga victoria numai în numele puternicului Biruitor. 4M, p. 259

Satana își adaptează ispitele la circumstanțele noastre. În fiecare ispită, el va prezenta o mită, ceva aparent bun pentru a fi obținut. Dar în numele lui Hristos noi putem avea o victorie totală pentru a rezista șiretlicurilor sale. RH 4/03/1875

Nicio sumă de bani nu poate cumpăra nici măcar o singură biruință asupra ispitelor lui Satana. Dar ceea ce nu poate fi obținut prin bani fără valoare –adică intregritate, efort hotărât și putere morală – va obține victorii nobile asupra apetitului prin numele lui Hristos. RH 18/03/1875

Numai prin harul lui Dumnezeu, combinat cu cele mai stăruitoare eforturi din partea noastră, putem să câștigăm victoria. RH 4/01/1881

Dimineața și seara ar trebui să obținem victoria pentru noi înșine, în familiile noastre. RH 4/09/1883

De fiecare dată când ești chemat să înfrunți ispita, este datoria ta să obții o victorie prin harul lui Hristos, iar atunci când înduri ispita prin puterea lui Hristos, ești un învingător. RH 7/08/1888

Noi trebuie să obținem victoria în fiecare zi. RH 5/08/1890

Pretutindeni există suficiente lucruri care să ne descurajeze, dar trebuie să ne uităm la Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre, și privind frumusețea și curăția Lui suntem schimbați în același chip al Lui. Vă puteți desfăta sufletul în dragostea Sa. Puteți ști că obțineți victoria în fiecare zi. Vă puteți bucura în Domnul. RH 5/08/1890

Înfrângerea de azi pregătește calea pentru o înfrângere și mai mare mâine. Victoria de astăzi asigură o victorie mai ușoară mâine. RH 13/01/1891

O viață petrecută în luptă contra ispitei, în tăgăduire de sine, în sârguință în faptele bune, în obținerea victoriilor asupra păcatului, va străluci în mijlocul întunericului lumii și îl va preamări pe Dumnezeu. RH 13/01/1891

Prin cooperarea omului cu Dumnezeu, cel credincios poate ieși victorios. RH 20/12/1892

Noi trebuie să avem mintea care era în Isus. Citiți ceea ce compune armura creștinului. Luați armura aceasta și îmbrăcați-vă cu ea, având încredere în Dumnezeu pentru a vă da victoria. RH 26/01/1897

(…) întruchipând în El Însuși dragostea lui Dumnezeu, Hristos a împărtășit-o cu cei care cred în numele Său, pentru a se înmulți copiilecaracterului Său. RH 15/03/1898

Dacă Dumnezeu, marele maestru-lucrător, este cu noi, vom rezista marilor ispite care ne vor asalta și vom rămâne loiali și statornici față de principii. Vom obține victorii pe care credința noastră mică ne-a făcut să le considerăm imposibile. RH 29/11/1898

Viața ucenicilor lui Hristos trebuie să fie la fel cu a Lui, o serie de neîntrerupte victorii, nu văzute ca atare aici, ci recunoscute în glorioasa viață veșnică. RH 11/07/1912

Cu toții trebuie să obținem victorii mai mari decât am câștigat până acum, și putem face aceasta dacă vom ajunge suficient de sus și ne vom agăța suficient de mult. RH 6/07/1905

Hristos este slăvit în sfinții Săi. El, ispășirea pentru păcatele lor, va fi slăvit în toți cei care cred în El ca mântuitorul al lor personal, în toți cei care se încredințează pe ei înșiși și interesele lor călăuzirii Sale. Ei sunt de partea lui Hristos și sunt cunoscuți prin manifestarea puterii Sale de a salva, pe care Hristos o face în ei. Ei obțin victorie după victorie asupra lumii, a cărnii și a diavolului. Ei sunt făcuți desăvârșiți în biruința lor prin Hristos. RH 8/03/1906

Prin străduințe continue, menținem victoria asupra ispitelor lui Satana. Integritatea creștină trebuie să fie căutată cu o forță neabătută și păstrată cu stabilitatea hotărâtă a scopului. RH 15/10/1908

Omul nu trebuie să fie corupt. Dumnezeu să ne ajute să acceptăm, prin credință, victoria care a fost câștigată în favoarea noastră și să ni-o însușim. RH 7/01/1909

Pe cei care-L primesc, [Hristos] îi va face în stare să-și clădească un caracter liber de toate tendințele pe care Satana le dezvăluie. Putem rezista inamicului și tuturor forțelor sale. Bătălia va fi câștigată, victoria va fi obținută de cel care îl alege pe Hristos ca lider al său, hotărât să facă ce e bine pentru că așa e corect. RH 9/06/1910

Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Și dacă noi consimțim, El Se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, va lega în așa măsură inima și mintea noastră cu voința Sa, încât, atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voința, înnobilată și sfințită, își va găsi cea mai mare plăcere în slujirea Lui. RH 14/07/1910

Prin harul care ne-a fost dat, putem obține victorii care, din cauza defectelor noastre de caracter și a credinței noastre mici, ni s-ar fi părut imposibile. Fiecăruia care se oferă Domnului pentru slujire, fără a reține ceva, i se dă putere pentru obținerea unor rezultate nemăsurat de mari. RH 5/01/1911

Aceste cuvinte sunt pline de învățătură și descoperă ideea fundamentală a victoriei. Apostolul înfățișează credincioșilor scara desăvârșirii creștine, fiecare treaptă reprezentând înaintarea în cunoașterea lui Dumnezeu și în urcarea căreia nu este nici un loc de oprire. RH 19/09/1912

Trebuie să ne însușim aceste făgăduințe pentru noi înșine pentru a putea birui necredința și a obține victoria asupra oricărui păcat, desăvârșind un caracter care se va bucura de aprobarea cerului. RH 18/08/1891

Puterea divină combinată cu efortul uman va da tuturor o victorie deplină și desăvârșită. ST 14/02/1878

Viața ta creștină poate fi una victorioasă (…) [Isus] va aduce ajutorul divin pentru a fi combinat cu efortul uman, iar El va lega pe fruntea ta laurii învingătorului, ca și cum ai fi obținut tu singur biruința. ST 22/10/1885

Noi trebuie să fim biruitori. Trebuie să obținem victoria aici și acum. Trebuie să obținem acum o experiență prețioasă în lucrurile lui Dumnezeu. Dacă nu obținem această experiență și victorie în această viață, nu o vom obține niciodată. ST 4/03/1889

Prin puterea lui Hristos, ei pot fi victorioși asupra oricărei ispite. ST 4/04/1892

Nu ni se permite să avem încredere în noi înșine. Hristos este ajutorul nostru, suficiența noastră. El este Cel care ne dă victoria. ST 5/04/1899

Când îl vom crede pe Mântuitorul pe cuvânt și vom face acele lucruri care sunt plăcute în ochii Lui, va domni o unitate desăvârșită. Vom deveni tot mai mult asemenea Conducătorului nostru. Caracterul său a fost clar descoperit și ni s-a spus deslușit că trebuie să fim ca El. Lozinca noastră este: „Mergeți înainte.” A ne avânta înainte spre Lumina vieții înseamnă victorie. ST 4/10/1899

Noi trebuie să ne temem ca nu cumva să nu se împlinească pentru noi făgăduința cu privire la victoria noastră prin Hristos. ST 5/09/1900 

Adevărata rugăciune se prinde de Cel atotputernic și obține victoria. Pe genunchi, creștinul obține puterea de a rezista ispitei. ST 29/01/1902

Hristos a venit să-l învingă pe acest dușman, pentru ca, prin harul divin, și noi să obținem victoria asupra inamicului sufletelor noastre. Stând în fruntea umanității, Hristos, printr-o ascultare desăvârșită de poruncile lui Dumnezeu, a demonstrat universului că omul se poate împotrivi ispitelor lui Satana. ST 14/01/1903

El a venit ca să fie garantul lor, să biruie în favoarea lor, să trăiască pentru ei o viață fără păcat, pentru ca ei să poată obține victoria asupra răului prin puterea Sa. ST 17/06/1903 

Pentru studiu suplimentar: PDH, p. 404; 1SA, pp. 338-339, 364; FA, p. 531; 3M, p. 43; 4M, pp. 86, 349, 616; 5M, pp. 231, 649.