Capitolul 14 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem avea stăpânire de sine
Copiază link

Capitolul 14 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem avea stăpânire de sine

(…) dar stăpânirea de sine poate fi a ta, prin puterea lui Isus. 4M, p. 501

Prin harul lui Hristos, este posibil să aveți în permanență control asupra voastră. ST 6/10/1887

Stăpânirea de sine este o putere pe care toți o pot avea. Se obține prin așezarea voinței, în întregime, de partea lui Dumnezeu, acceptând voința divină în locul voinței tale. YI 17/08/1899 

Dumnezeu spune că puteți fi stăpâni pe voi înșivă. El v-a oferit ajutorul Duhului Sfânt pentru a vă putea îmbrăca în Hristos și pentru a clădi o structură curată și frumoasă, în care Dumnezeu să-Și găsească plăcerea. ST 25/04/1900 

Deși în jurul nostru s-ar putea să fie o atmosferă întinată, coruptă, noi nu trebuie să respirăm miasma ei, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Prin înălțarea inimii noastre în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune sinceră, noi putem închide porțile minții, împiedicând intrarea oricărui gând imoral și nesfânt. ST 16/12/1889

Astăzi trebuie să cedați în fața puterii de atracție a lui Hristos și să veniți la El așa cum sunteți. El va continua să vă atragă pe măsură ce vă apropiați, până când orice gând va fi făcut rob Lui. ST 11/04/1892

Sfințirea nu este o emoție, ci un principiu de origine cerească ce aduce toate pasiunile și dorințele sub controlul Duhului lui Dumnezeu, iar această lucrare se face prin Domnul și Mântuitorul nostru. ST 19/05/1890

Omul cu adevărat convertit își va aduce chiar și gândurile în ascultare față de voința lui Dumnezeu. ST 18/10/1899

Chiar și gândurile noastre trebuie aduse în supunere față de Hristos. ST 24/10/1900

Oricât de grozavă ar fi furtuna, aceia care se îndreaptă spre Isus cu strigătul: „Doamne, salvează-ne”, vor fi eliberați. Harul Lui, care împacă sufletul cu Dumnezeu, liniștește freamătul pasiunii umane și, în dragostea Sa, inima găsește odihnă. ST 27/12/1905

De aceea, Dumnezeu dorește să punem frâu poftei, să stăpânim pasiunile și să ținem în supunere omul întreg. Iar El a făgăduit să ne dea putere, dacă ne angajăm în această lucrare. 2M, p. 591

Ar trebui să fim motivați de nobilul scop de a câștiga biruințe zilnice, iar prin veghere și rugăciune sinceră să ajungem la o stăpânire de sine totală. ST 10/07/1893

Când Hristos va locui în inima voastră prin credință, această experiență bogată va fi a voastră. Atunci veți ști că dragostea se revarsă în inimile voastre și supune orice sentiment și orice gând și le aduce sub stăpânirea lui Hristos. Voi nu puteți explica acest lucru. Limbajul omenesc nu va putea explica niciodată felul cum dragostea lui Hristos poate pune stăpânire pe suflet și cum poate înrobi fiecare putere a minții. Dar veți ști aceasta printr-o experiență personală. RH 15/03/1892

Prin Hristos, noi putem și ar trebui să fim fericiți și ar trebui să cultivăm stăpânirea de sine. Chiar și gândurile trebuie să fie supuse voii lui Dumnezeu, iar sentimentele să fie așezate sub controlul rațiunii și al religiei. Imaginația nu ne-a fost dată pentru a i se îngădui să alerge necontrolată în orice direcție și să-și aibă propriile ei căi, fără niciun efort de restricție sau disciplină. RH 21/04/1885

Ce biruință este câștigată atunci când viața carnală încetează și începe viața spirituală! Domnul călăuzește. Domnul păzește. Dragostea lui Dumnezeu și ascultarea de toate poruncile Sale, aduc toate puterile sufletului în ascultare de voința Sa. RH 2/12/1875

Singura noastră siguranță în toate împrejurările este ca întotdeauna să fim stăpâni asupra noastră prin puterea lui Isus, răscumpărătorul nostru. 4M, p. 431

Fiecare creștin adevărat își va stăpâni apetitului și pasiunile. 3M, p. 570

Toate obiceiurile trebuie să fie aduse sub stăpânirea unei minți care este ea însăși așezată sub stăpânirea lui Dumnezeu. YI 7/04/1898 

Mântuitorul nostru este un mântuitor care desăvârșește omul pe deplin. El nu este doar Dumnezeul unei părți a ființei. Harul lui Hristos lucrează la disciplinarea întregii țesături omenești. YI 14/04/1898

Atunci când ne vom gândim la ce înseamnă relația noastră cu Hristos și la ceea ce reprezintă El pentru noi în mod personal, inimile noastre vor fi înduioșate și supuse. Privind la El, rugându-ne Lui, ne vom deschide inimile către El și vom deveni locuințe ale lui Dumnezeu prin Duhul. El va locui în inimile noastre prin credință. Apoi, indiferent în ce direcție ne-am întoarce, vom vedea asemănarea Sa. Gândurile noastre vor fi aduse sub stăpânirea lui Isus Hristos. Și în timp ce privim îndelung la El, Cel care ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, rugăciunea Lui pentru noi către Tatăl va fi ascultată. YI 14/07/1898 

[Hristos] trebuia să suporte pedeapsa încălcării legii lui Dumnezeu, pentru a nu le da oamenilor libertatea de a continua în păcat, ci să îndepărteze tendința lor spre păcat, ca ei să nu dorească să încalce legea. Cei care Îl primesc pe Hristos ascultă de poruncile Sale, fiindcă le este dată mintea Lui. El îi îmbibă cu spiritul Său de ascultare și ei se întorc la devotamentul lor. YI 6/04/1899

Prin Hristos, puteți urca pe scara progresului și să aduceți fiecare putere sub stăpânirea lui Isus. Voi puteți reprezenta caracterul lui Isus. În spirit, în gândire, în cuvânt și în faptă puteți arăta că sunteți mișcați de Duhul lui Hristos, iar viața voastră poate exercita o putere de influență asupra altora. YI 20/09/1894

Există o putere transformatoare în dragoste. Când dragostea lui Dumnezeu domnește în inimă, ea aduce toate puterile noastre la ascultare de voința Lui și le înrolează într-o slujire activă și de bunăvoie. ST 12/06/1884

Dacă ei s-ar preda lui Isus, El ar pune stăpânire pe suflet și orice dorință greșită, orice ambiție falsă, orice scop rău, ar fi aduse în supunere față de voința lui Dumnezeu. ST 6/08/1885

Fiecare gând, cuvânt și faptă trebuie să fie aduse în ascultare de voința lui Hristos. RH 29/09/1904

Persoana care se află în conducerea unei lucrări pentru cauza lui Dumnezeu trebuie să fie o persoană inteligentă, capabilă să administreze cu succes întreprinderi și acțiuni mari, să aibă un temperament echilibrat, o răbdare asemenea Domnului Hristos și o stăpânire de sine desăvârșită. Doar cel a cărui inimă este transformată prin harul lui Hristos poate fi un conducător potrivit. RH 26/10/1905

Prin forțe proprii, omul nu-și poate stăpâni duhul. Dar, prin Hristos, poate câștiga stăpânirea de sine. Prin puterea Lui, (omul) poate să-și aducă gândurile și cuvintele în subordonare față de voința lui Dumnezeu. Religia lui Hristos aduce sentimentele sub controlul rațiunii și disciplinează limba. Sub influența sa, temperamentul repezit este supus, iar inima este umplută cu răbdare și amabilitate. RH 31/10/1907 

Adevărata credință este urmată de iubire, iar iubirea de ascultare. Toate puterile și pasiunile omului convertit sunt aduse sub controlul lui Hristos. Duhul Său este o putere regeneratoare, transformându-i după chipul divin pe toți cei care o primesc. Mă întristez când spun că această experiență este înțeleasă numai de puțini dintre cei ce mărturisesc adevărul. RH 18/11/1909

Mintea care a fost adusă sub controlul lui Hristos și asupra căreia El a lucrat prin harul Său, devine rafinată, curată și elevată. RH 10/05/1906

Dragostea și prezența abundentă a lui Dumnezeu în inimă vor oferi puterea stăpânirii de sine, vor modela și vor forma mintea și caracterul. YI 12/11/1907

Dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, avem putere să stăpânim mintea în privința acelor lucruri. Prin exercițiu continuu, ea va deveni puternică pentru a se lupta cu vrăjmașii lăuntrici și a supune eul, până când are loc o transformare completă, iar pasiunile, apetitul și voința sunt aduse în supunere perfectă. RH 19/04/1885

Cunoașterea, din experiență, a lui Dumnezeu și a lui Hristos îl transformă pe om după chipul lui Dumnezeu. El dă omului stăpânire de sine, aducând fiecare impuls și orice pasiune a naturii inferioare sub controlul puterilor mai înalte ale minții. ST 12/09/1906

Prin Domnul Hristos, puteți și ar trebui să fiți fericiți și să vă formați obiceiul stăpânirii de sine. Chiar și gândurile voastre trebuie să fie aduse în supunere față de voia lui Dumnezeu și sentimentele voastre aduse sub controlul rațiunii și al religiei. 5M, p. 310