Capitolul 13 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem fi mai mult decât biruitori
Copiază link

Capitolul 13 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem fi mai mult decât biruitori

Toți cei care își pun încrederea în Dumnezeu vor fi mai mult decât biruitori. ST 4/04/1900

Puteți fi mai mult decât biruitori prin harul lui Isus Hristos. YI 12/07/1894

Isus a venit să-i salveze pe cei pierduți, să-i ridice din starea lor căzută, să-i facă mai mult decât biruitori și să le dea un loc pe tronul Său. ST 29/07/1889

Nu puteți face nimic fără El, dar cu El puteți face „totul”. El este Dumnezeul tare, părintele veșniciilor, prințul păcii. El este de neînvins, iar cei care lucrează prin puterea Sa vor fi mai mult decât biruitori. YI 21/08/1902

Prin puterea lui Dumnezeu putem fi mai mult decât biruitori. Scopul lui pentru noi este să dezvoltăm un caracter desăvârșit. ST 2/09/1903

Încrezându-vă, nădăjduind și crezând în Domnul, ținând tare mâna Puterii infinite, veți fi mai mult decât biruitori. ST 20/11/1901

S-au asigurat toate mijloacele pentru ca voi să fiți mai mult decât biruitori. ST 13/12/1899

Puterea noastră este slăbiciune, dar cea care este dată de Dumnezeu este puternică și pe fiecare dintre cei care o obțin îi va face mai mult decât biruitori. 2M, p. 203

Hristos trebuie să fie puterea ta. În numele Lui vei fi mai mult decât biruitor. 4M, p. 368

Toți cei care vor, pot veni și pot fi mântuiți. Noi putem primi putere de la Mântuitorul oamenilor, ceea ce ne va face mai mult decât biruitori. RH 30/10/1888

Prin meritele sângelui lui Hristos, puteți fi biruitori, da, mai mult decât biruitori. YI 7/06/1894

Cel mai slab, ajutat de harul divin, poate avea puterea de a fi mai mult decât biruitor. RH 30/10/1900

Lucrătorilor devotați, Duhul Sfânt Îl va descoperi pe Isus, care-i va pregăti pentru orice luptă, care îi va înălța și întări și îi va face mai mult decât biruitori. RH 30/06/1896

El îi va apăra pe urmașii Săi aleși împotriva puterii lui Satana și îi va supune pe toți dușmanii lor. Prin El, ei vor fi biruitori și mai mult decât biruitori. RH 26/10/1897

Dumnezeu ne va ajuta să ne biruim greșelile, dacă ne vom ruga și vom crede în El. Vom fi mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. RH 22/06/1886

Ei vor avea puterea morală să se angajeze în luptă împotriva lui Satana, în numele Celui care a biruit apetitul în favoarea lor, putând fi mai mult decât biruitori spre propriul lor folos. 4M, p. 36

(…) avem promisiunea că ajutorul divin va fi unit cu efortul nostru uman. Putem fi mai mult decât biruitori prin El, care ne-a iubit și Și-a dat viața ca răscumpărare pentru noi. RH 1/12/1885

În El, voi ridicați steagul ca unii care biruie. „Suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.”  YI 29/06/1893

Dumnezeu ne-a oferit mijloacele prin care putem fi mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. YI 15/07/1897

Dacă ne vom așeza sub influențe corecte, prin credința în Hristos ca mântuitor personal, puterea divină se va combina cu efortul uman și putem ieși mai mult decât biruitori prin El care ne-a iubit. Duhul Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu vor fi ajutoarele noastre. YI 11/01/1894

Legea Duhului vieții în Hristos Isus ne-a eliberat de legea păcatului și a morții. Suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi. YI 30/11/1899

„Suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.” YI 24/08/1899

Trăind viața Celui care a făcut bine, biruind iubirea de sine și orice alt fel de egoism, îndeplinind cu voioșie și curaj datoria noastră față de Dumnezeu și față de cei din jurul nostru, ne face mai mult decât biruitori. YI 5/03/1903

El dorește ca noi să fim părtași ai naturii Sale divine, pentru a-i putea prezenta Tatălui pe aceia pe care El I i-a dat, ca fiind mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit. YI 23/12/1897

Puterea noastră este slăbiciune, dar cea care este dată de Dumnezeu îi va face, pe fiecare dintre cei care o obțin, mai mult decât biruitori. ST 7/08/1879

Ar trebui să vă așezați voința de partea voinței lui Dumnezeu. Nu puteți fi biruiți de vrăjmaș decât dacă opuneți o rezistență fermă împotriva voinței lui Dumnezeu. Putem fi mai mult decât biruitori prin credința în Acela care ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi. ST 30/09/1889

Prin puterea Mântuitorului, puteți fi mai mult decât biruitori. YI 1/01/1903

Prin puterea Răscumpărătorului, omul slab și supus greșelii poate să ajungă mai mult decât biruitor asupra răului care îl tulbură. 1SA, p. 310

Prin meritele lui Hristos, Dumnezeu ne-a oferit suficient har pentru a ne împotrivi lui Satana și pentru a fi mai mult decât biruitori. 3M, p. 483

Să ne bucurăm și să fim fericiți, pentru că Hristos ne-a dat nu numai cuvântul Său, ci și duhul înțelepciunii și al descoperirii în cunoașterea lui Dumnezeu și pentru că, în puterea Lui, putem fi mai mult decât biruitori. RH 22/12/1904

Stați pentru adevăr și veți fi mai mult decât biruitori prin Acela care v-a iubit și Și-a dat viața pentru voi. ST 21/06/1905

Prin puterea Mântuitorului, omul slab și supus greșelii poate să fie făcut mai mult decât biruitor asupra răului care îl tulbură. ST 14/06/1905

Duhul Sfânt îi va păzi pe toți aceia care, în credință și încredere, sunt devotați lucrării Sale. Izvorul debordant al vieții este pentru bucuria slujitorilor lui Dumnezeu. Îi face mai mult decât biruitori, victorioși asupra oricărei opoziții. ST 13/11/1901

(…) astăzi, un Mântuitor viu stă în curțile cerești ca mijlocitor al nostru, pledând pentru noi, pentru ca, prin meritele Sale, să fim făcuți în stare să rezistăm ispitelor vrăjmașului și să fim mai mult decât biruitori prin El. ST 6/01/1898

Neputințele cuprind natura umană, dar în puterea pe care o dă Hristos, putem fi mai mult decât biruitori. „Îndrăzniți – declară El – Eu am biruit lumea.” RH 12/04/1906

Este posibil pentru noi să fim mai mult decât biruitori prin Acela care Și-a dat viața pentru noi. Dacă venim la Dumnezeu cu credință, El ne va primi și ne va da putere să urcăm spre desăvârșire. ST 12/06/1901

Trăind viața Mântuitorului, biruind orice dorință egoistă, îndeplinind cu voioșie și curaj datoria noastră față de Dumnezeu și față de cei din jurul nostru, ne face mai mult decât biruitori. ST 30/03/1904

Se arată clar aici că oricine crede în Isus Hristos devine părtaș al naturii divine. Fie ca divinitatea și umanitatea să coopereze, iar omul căzut să poată fi mai mult decât biruitor prin Hristos Isus. ST 24/04/1893

Oricare ar fi defectele tale, Duhul Sfânt ți le va descoperi și ți se va da har pentru a birui. Prin meritele sângelui lui Hristos poți fi un biruitor, da, mai mult decât un biruitor. YI 2/10/1902 

Urcând în fiecare zi pe scara progresului, vei ajunge la sfârșit în vârf – un biruitor, da,  chiar mai mult decât un biruitor, prin Acela care te-a iubit. YI 5/11/1896

Când ne gândim la lupta din fața noastră și la marea lucrare pe care trebuie să o facem, tremurăm. Însă ne putem aminti că ajutorul nostru este atotputernic. Ne putem simți tari în puterea Sa. Putem uni neștiința noastră cu înțelepciunea Sa, slăbiciunea noastră cu puterea Sa desăvârșită. Prin El noi putem fi „mai mult decât biruitori”. RH 9/07/1901

Pentru studiu suplimentar: 5M, p. 741; 9M, p. 22.