Capitolul 11 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem birui
Copiază link

Capitolul 11 - Biruința lui Hristos înseamnă că noi putem birui

Noi putem birui pe deplin, complet. Isus a murit pentru a pregăti o cale de scăpare pentru noi, pentru ca, prin rugăciune stăruitoare și prin harul Său, să putem birui orice ispită, orice capcană subtilă a inamicului și, în cele din urmă, să putem sta cu El în împărăția Sa. ST 18/11/1886

„Celui ce va birui îi voi da să stea cu Mine pe tronul Meu, după cum și Eu am biruit și am stat cu Tatăl Meu pe tronul Lui.” Noi putem birui, da, pe deplin, complet. Isus a murit pentru a pregăti o cale de scăpare pentru noi, ca să putem birui orice defect, să rezistăm oricărei ispite și să stăm, în cele din urmă, cu El pe tronul Său. RH 4/09/1883

Voi puteți fi biruitori. Mergeți zilnic la Dumnezeu pentru putere și biruiți în fiecare zi. YI 1/12/1852

Nu există nici un motiv pentru care nu ar trebui să fim biruitori. ST 9/03/1888

Noi putem birui. Da, pe deplin, complet. Isus a murit pentru a pregăti o cale de scăpare pentru noi, pentru ca să putem birui orice temperament rău, orice păcat, orice ispită și să putem sta în cele din urmă alături de El. 1M, p. 144

El a fost făcut copil pentru a putea înțelege ispitele copilăriei și a-i cunoaște slăbiciunile și pentru a-i putea ajuta pe copii să fie biruitori. ST 30/09/1889

Cea mai mare biruință a fiecăruia dintre noi va fi să ne biruim eul, să ne aducem eul la ascultare față de legea lui Dumnezeu. RH 18/08/1885

Nimeni (…) să nu socotească defectele sale ca fiind iremediabile. Dumnezeu va da credință și har pentru a le învinge. TV, p. 489

Voi puteți birui răul – gândurile rele, dorințele rele – prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei voastre. Nu ne putem permite să păcătuim. Costă prea mult. YI 9/06/1914

Tămâia mirositoare a meritelor lui Hristos dă sufletului credincios virtuțile caracterului Său. Astfel, cooperarea puterii și meritului divin cu omul îl face un biruitor desăvârșit în toate privințele și înalță omenirea pe scara valorii morale a lui Dumnezeu. RH 29/11/1898

(…) prin meritele sângelui Mântuitorului răstignit și înviat, toți cei care vor pot fi biruitori. RH 5/01/1886

Dumnezeu i-a dat omului legea Sa sfântă, ca măsură a Sa pentru caracterul omului. Prin legea aceasta, puteți să vedeți și să biruiți fiecare defect din caracterul vostru. RH 14/05/1901

Fiecare student trebuie să se stăpânească, iar cu ajutorul lui Dumnezeu să biruie defectele care îi viciază caracterul. RH 1/09/1904

Noi trebuie să ne străduim din răsputeri să biruim, privind la Isus, căci în orice ispită El va fi alături de noi pentru a ne da izbândă. RH 18/08/1891

Dumnezeu i-a dat omului legea Sa sfântă, ca măsură a Sa pentru caracterul omului. Prin legea aceasta, puteți să vedeți și să biruiți fiecare defect din caracterul vostru. Puteți să vă despărțiți de orice idol și să vă legați de tronul lui Dumnezeu prin lanțul de aur al harului și al adevărului. RH 6/06/1907

O categorie este sfințită prin adevăr. Cealaltă categorie nu știe nimic despre puterea transformatoare a harului divin. Cei din prima categorie mor zilnic față de eu și biruie păcatul. Cei din ultima categorie își satisfac propriile pofte și devin slujitorii lui Satana. RH 15/02/1881

El a obținut pentru fiii și fiicele căzute ale lui Adam puterea aceea pe care ei nu sunt în stare să o obțină singuri, puterea de a birui ispitele lui Satana, în numele Său. RH 18/08/1874

Biruitorul trebuie să fie îmbrăcat în haina albă a neprihănirii lui Hristos. RH 9/07/1908

Este privilegiul nostru acela de a fi biruitori prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei noastre. RH 8/04/1909

Nimeni să nu prezinte ideea că omul are de făcut doar puțin sau nimic în marea lucrare a biruinței, deoarece Dumnezeu nu face nimic pentru om fără cooperarea acestuia (…) Nimeni să nu-i transmită cuiva impresia că omul are de făcut doar puțin sau nimic, ci mai degrabă să-i învețe pe ceilalți să conlucreze cu Dumnezeu, ca să poată avea succes în lucrarea biruinței. 1SA, p. 381

Ispitele vă vor asalta din dreapta și din stânga, dar, prin perseverență răbdătoare în facerea binelui, puteți birui defectele din caracterul vostru. 4M 341

Hristos a biruit puterea apetitului în pustia ispitirii în favoarea ta, făcând posibil să câștigi o victorie pentru tine însuți. 4M, p. 257

Punerea ta la probă a fost prelungită, ca să ai ocazia să răscumperi trecutul, să birui defectele din caracterul tău și să arăți în viața ta consacrarea pe care o cere Dumnezeu de la tine. 4M, p. 216

Hristos a venit și a rezistat înaintea celei mai grozave ispite a lui Satana și, în favoarea neamul omenesc, a biruit apetitul, arătând că omul poate birui. 3M, p. 161

Prin vigilență și rugăciune, punctele lor [ale pastorilor] cele mai slabe pot să fie în așa fel păzite, încât să devină cele mai puternice, și ei pot să întâmpine ispita fără să fie biruiți. 2M, p. 511

Hristos a biruit toate ispitele lui Satana, și tot așa pot și copiii tăi. 2M, p. 286

Dacă toți ar manifesta măcar acel grad de ambiție, zel și seriozitate pentru viața veșnică așa cum manifestă pentru preocupările lumești, ei ar fi biruitori. 1M, p. 407

Cu fiecare pas înainte, inima este încercată și pusă la probă tot mai mult. Dacă cei ce pretind că fac parte din poporul lui Dumnezeu descoperă că inimile lor se opun acestei lucrări drepte, acest lucru ar trebui să-i convingă că au o lucrare de făcut pentru a birui, pentru ca să nu fie vărsați din gura Domnului. 1M, p. 187

Dumnezeu este puterea noastră. Trebuie să ne îndreptăm spre Dumnezeu pentru înțelepciune și călăuzire și, având în vedere slava Sa, binele bisericii și salvarea sufletelor noastre, să biruim păcatele noastre persistente. Fiecare om ar trebui să încerce să obțină o nouă victorie în fiecare zi. RH 11/08/1853

Când ispitele și încercările năvălesc asupra noastră, să mergem la Dumnezeu și să luptăm cu El în rugăciune. El nu ne va lăsa să plecăm înapoi cu sufletul gol, ci ne va da harul și puterea de a birui și de a zdrobi puterea vrăjmașului. Scrieri timpurii, p. 46

Trebuie să fim biruitori, colaboratori cu Isus, neexercitându-ne influența în lucrarea inamicului. ST 9/01/1893

Noi putem primi harul prin care putem fi biruitori și putem moșteni viața care se măsoară cu viața lui Dumnezeu. ST 7/05/1896

Astfel, zi de zi, cu ajutorul lui Isus, puteți birui eul. YI 5/11/1896

Oricare ar fi natura defectelor voastre, Duhul Domnului vă va face în stare să le discerneți și vi se va da har, cu ajutorul căruia acestea pot fi biruite. YI 7/06/1894

Prin meritele sângelui Său, puteți birui orice inamic spiritual și puteți remedia orice defect de caracter. Isus „a fost făcut carne și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr (și noi am privit gloria lui, glorie ca a singurului-născut din Tatăl)”. Iar privind, puteți fi transformați în același chip al Lui. YI 6/08/1884

O greutate veșnică de slavă îl așteaptă pe biruitor. YI 11/01/1900

Totuși, dacă veți veni la Hristos și vă veți pune încrederea în Dumnezeu, nu veți fi în niciun pericol. El va lupta pentru voi și va birui puterile întunericului în favoarea voastră. ST 10/02/1887

Noi trebuie să ne prindem cu încredere de făgăduințele bogate ale lui Dumnezeu; atunci vom fi biruitori. 5/09/1900

Nu vom ști niciodată binele pe care îl putem realiza, unindu-ne astfel cu Mântuitorul nostru, până când nu vom intra în cetatea lui Dumnezeu, ca biruitori. YI 3/05/1900

Orice necurăție a cugetului va fi biruită, iar mintea va fi antrenată spre gânduri curate și sfinte. ST 12/10/1891

Puterea lui Isus va fi acordată oricărui suflet care se va lupta în armonie cu legile Sale pentru stăpânire. Toți pot fi biruitori. ST 10/06/1889

El a rămas integru, un biruitor, iar prin El, fiii lui Adam pot fi și ei biruitori. ST 17/02/1888

Numai printr-un efort serios, hotărât și prin credință în meritele lui Hristos putem birui și câștiga împărăția cerurilor. YI 24/05/1900

Hristos are putere de la Tatăl Său pentru a da harul Său divin și puterea Sa omului, făcând posibil ca, prin numele Lui, să biruim (…) Acea scenă a ispitirii din pustie a fost temelia planului de mântuire și îi dă omului căzut cheia prin care el, în numele lui Hristos, poate birui. ST 24/10/1878 

Noi trebuie să fim biruitori, să biruim lumea, carnea și pe diavol. ST 16/05/1892

El ne-a dat numeroase făgăduințe spre a ne încuraja să fim biruitori. RH 26/03/1889

(…) la sfârșit, toți cei care vor sta cu Hristos pe tronul Său vor fi cei care au biruit (…) În Hristos, există suficient har pentru a birui toate trăsăturile noastre rele de caracter, iar puterea se găsește doar în El. RH 17/03/1891

El a rezistat ispitelor inamicului în favoarea omului și a făcut posibil pentru om să biruie, prin credința în El, pentru el însuși. ST 29/10/1902 

Unii duc o luptă continuă în vederea stăpânirii de sine. Zilnic ei luptă în liniște și cu rugăciune împotriva asprimii în vorbire și purtare. Aceste lupte s-ar putea să nu fie niciodată apreciate de ființele umane. S-ar putea să nu fie lăudați de oameni pentru abținerea de a rosti cuvinte pripite. Lumea nu va vedea niciodată aceste lupte, iar, dacă ar putea să le vadă, n-ar face decât să-i disprețuiască pe cei învingători. Însă în cărțile din ceruri ei sunt trecuți ca biruitori. ST 23/08/1899

Și pășind pe calea pe care omul însuși trebuie să umble, arătând că, prin puterea divină acordată lui, omul poate birui orice formă de ispită, Hristos ne-a pregătit calea pentru a obține biruința. ST 27/05/1897

În dreptul său, omul nu era în stare să-l înfrunte și să-l biruie pe prințul întunericului. Însă Hristos l-a biruit în favoarea omului și i-a rupt puterea pe care o avea asupra rasei umane, pentru ca prin meritele Sale oamenii să poată fi biruitori în dreptul lor. ST 20/05/1889

(…) Oricare ar fi obiceiurile și practicile oamenilor, acestea pot fi biruite în numele Său și prin meritele Sale. Dumnezeu a văzut că era imposibil ca omul să biruie prin forțe proprii, cu propria-i putere morală slabă. Totuși, omului i se cere să-și exercite toate capacitățile și puterile pe care Dumnezeu i le-a dat pentru a birui și, apoi, are nevoie de o putere mai mare, iar ajutorul vine de la Cel care are puterea de a mântui. Puterea divină se poate uni cu efortul uman, pentru ca, prin Isus, omul să poată fi liber și biruitor. RH 10/06/1890

Pentru studiu suplimentar: 3M, pp. 106-107, 457, 465; 9M, pp. 115, 190; 1SA, pp. 224, 281.