Capitolul 1 - Spune despre puterea Lui
Copiază link

Capitolul 1 - Spune despre puterea Lui

El a purtat ocara sufletului meu, pentru ca în numele Lui să pot fi un biruitor și să fiu înălțat la tronul Său. Spune despre puterea Lui, cântă despre dragostea Sa inegalabilă. Ellen White, RH 19/07/1892

Puterea lui Dumnezeu este o temă centrală a Scripturii. În raportul Vechiului Testament găsim acea putere nemărginită manifestată în relatările despre creațiune și potop, plăgile din Egipt, traversarea Mării Roșii și a râului Iordan. Pe scurt, întreaga istorie a poporului Israel. Manifestările puterii spirituale nu sunt mai puțin impresionante decât cele fizice. Citim despre viețile transformate ale lui Enoh, Iacov, Iosif, Moise, Aaron, Daniel și mulți alții care au cunoscut și au experimentat în viața lor puterea măreață a lui Dumnezeu.

Noul Testament nu cunoaște vreo micșorare a puterii lui Dumnezeu, fiind descoperită în continuare în marile acțiuni ale creației și răscumpărării. Bolnavii sunt vindecați, mormintele sunt deschise, furtunile sunt potolite și, în mod semnificativ, viețile continuă să fie transformate. Depravatul devine curat, iar păcătosul devine sfințit. Persecutorul Saul devine apostolul-evanghelist Pavel, șovăielnicul Petru devine martirul de neclintit, Ioan, fiul aprig al tunetului, devine exemplul principal și reprezentantul bunătății și iubirii creștine. Puterea – puterea nemărginită, atotputernică, care împuternicește totul – continuă să fie o temă centrală.

Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament puterea este prezentată în mod armonios ca un preludiu pentru îndeplinire[1]. În Exodul 20, cele zece porunci sunt introduse prin cuvintele:

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. (Exodul 20:2).

Pentru israeliți, aceasta a fost o declarație de putere, o putere care a fost în stare să devasteze un imperiu puternic, să distrugă o armată cumplită, să despartă în două apele Mării Roșii, să dea apă dintr-o stâncă și mâncare din cer, și așa mai departe. Deci, formula pare a fi: declarația de putere care precede provocarea la îndeplinire. Același lucru este văzut în Matei 28:18:

Toată puterea Îmi este dată în cer și pe pământ. De aceea duceți-vă (…). (Fidela).

Și în Romani 1:16[2]:

Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea (…).

În opt dintre epistolele sale, Pavel introduce puterea lui Dumnezeu în primul capitol.

În primul capitol al evangheliei sale, Ioan scrie:

Dar tuturor celor ce L-au primit (…) le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu (…). (Versetul 12 – Fidela[3]).

Dar în aceste ultime pagini ale raportului istoriei acestui pământ situația s-a schimbat. O criză de încredere afectează o mare parte din lumea creștină de astăzi. Doctrinele scepticismului spiritual și moral sunt promovate sub etichete, pseudonime, ciudat de înșelătoare. O predare parțială sau totală față de cerințele lui Satana este descrisă ca fiind „dependență de Hristos”. Mântuirea din păcat este considerată ca fiind dincolo de puterea și/sau de mijloacele Dumnezeului Atotputernic, iar soluția propusă pentru această problemă este mântuirea în păcat. Neprihănirea prin credință este destul de des prezentată ca lipsa neprihănirii prin încumetare, conform definiției găsite în Hristos, lumina lumii, pagina 126:

Credinţa cere împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu şi aduce roade în ascultare. Încumetarea cere şi ea împlinirea făgăduinţelor, dar le foloseşte la fel ca Satana, pentru a scuza încălcarea legii. 

Planurile de recalculare și negociere ale cerințelor evangheliei abundă descrescător. Mulți creștini se îndreaptă spre concluzia că un anumit fel sau grad de acomodare cu păcatul este necesar și inevitabil, întrucât creștinii din zilele noastre, pur și simplu, nu au acces la puterea necesară pentru a trăi o viață creștină biruitoare. 

Există excepții, desigur, și una dintre cele mai notabile este subiectul acestui studiu. În întunericul spiritual care s-a format, încă mai strălucește o lumină clară – scrierile lui Ellen White – al cărei „sistem de biruință” pare să-l fi depășit cu mult pe cel al oricărui alt scriitor creștin de la apostolul Pavel încoace.

Se pare că Ellen White privise măreția lui Dumnezeu până ce nu a mai putut vedea nimic altceva. Oriunde își întorcea privirea, dovezi ale puterii lui Dumnezeu se conturau în fața ei și ea și-a înmuiat pana în putere pentru a le descrie.

Ea pare să urmeze exemplul scriitorilor Bibliei și al Domnului Însuși în prezentarea conceptului de putere a lui Dumnezeu, pusă la dispoziția creștinilor înainte de a cere îndeplinire. Acest lucru ar putea fi ilustrat imaginându-ne două camere conectate, o cameră mare numită camera puterii și o cameră mult mai mică numită îndeplinire. Creștinul nu ar trebui niciodată să intre în camera mai mică (îndeplinire), decât dacă trece prin camera mai mare (a puterii). Numai atunci când creștinul a trecut prin camera puterii și a asimilat remarcabila abundență de asigurări și promisiuni oferite lui, el poate intra apoi, fără rezerve, în camera mai mică numită îndeplinire.

Putere, putere, putere! Puterea atotputernică a Dumnezeului creator, puterea reformatoare și regeneratoare a Răscumpărătorului oamenilor, puterea nelimitată a Duhului Sfânt, puterea mereu prezentă a îngerilor sfinți, puterea transformatoare a cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, puterea sfințitoare a adevărului, toate sunt realizate în viața omului prin puterea infinită a harului lui Dumnezeu. Acestea au fost temele ei.

Scriitorii de față, în timp ce efectuau cercetările în scrierile lui Ellen White ce au rezultat în primul nostru volum, Cuvântul a fost făcut carne, au fost fascinați de tema puterii care străbate aceste scrieri și au hotărât să o urmărească prin cărțile și articole ei, când timpul și circumstanțele vor face posibil un al doilea proiect de cercetare.

Acest lucru s-a realizat acum. Am examinat peste 4.500 de declarații despre biruință scrise de Ellen White. Dar simțind că toate aceste declarații adunate într-o singură carte ar rezulta intr-un volum prea greoi pentru a fi practic, le-am redus până la aproximativ 2.500, pe care le prezentăm acum sub titlul: Spune despre puterea Lui. Am omis majoritatea îndemnurilor și avertizărilor și ne-am concentrat atenția, în primul rând, asupra asigurărilor și făgăduințelor. Acesta este, de departe, cel mai inspirator material pe care l-am mânuit vreodată. Dacă alții vor dobândi inspirație din citirea acestor asigurări ale puterii lui Dumnezeu pe care le-am obținut din compilarea lor, ne vom simți mult răsplătiți pentru investiția timpului și efortului nostru.

Note de subsol

[1]În procesul editări, am preferat să abordăm o traducere mai rigidă, în sensul că am ales să rămânem cât mai aproape de termenii din engleză și să evităm, pe cât posibil, adaptarea acestora, din dorința de a nu altera cu propriile idei ceea ce autorul a dorit să transmită. În cazul de față, cuvântul din engleză este performance, care vine de la verbul to perform, iar acesta are mai multe înțelesuri, neputând fi rezumat pe deplin într-un singur termen în română. Prin urmare, acesta înseamnă: executarea unei acțiuni; îndeplinirea unei cerințe, promisiuni, solicitări; o prezentare publică, înscenare a unei piese de teatru, a unui concert sau altă formă de divertisment; maniera de a răspunde la stimuli ș.a. (N.ed.).

[2]Versetele din Noul Testament sunt din Ediția Dumitru Cornilescu Revizuită (EDCR). (N.t.).
[3]La nevoie, din considerente de acuratețe a traducerii, traducătorul a folosit versiunea Fidela, care este o traducție a textului din engleză a versiunii King James Version. Când s-a considerat necesar, s-a recurs la o traducere liberă a versiunii englezești folosită de autor. Această optare va fi marcată de consemnarea abrevierii KJV. (N.ed.).