Prefață
Copiază link

Prefață

De-a lungul celor peste 60 de ani de slujire în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Dr. Herbert Edgar Douglass a slujit ca profesor de teologie  și președinte la  Atlantic Union College, președinte la Weimar Institute, vice-președinte de filantropie la Adventist Heritage Ministry și cel mai recent, consultant la Amazing Facts Ministry. Autor al multor cărți de teologie sistematică și articole dintre care amintim: Dacă am o singură predică de predicat,  Ce a însemnat Ellen White pentru mine, Noi am găsit acest adevăr, Perfecțiunea: Posibilitatea imposibilă, Ar trebui să spunem: sunt salvat?, God at Risk, Evenimente dramatice profetizate de Ellen White, Dragostea găsește calea! Cum să supraviețuiești în secolul al XXI - lea etc.

Dr. Douglass  și-a obținut doctoratul în 1964 la Pacific School of Religion, Berkely, California.

Personalitate proeminentă mai ales în lumea adventistă unde se face remarcat după publicarea Comentariului biblic adventist de ziua a șaptea (1953-1957) ca fiind unul dintre cei mai tineri membri ai echipei de redacție. Este de asemenea, martor ocular al dramei ce s-a întâmplat după publicarea cărții Întrebări despre doctrină în 1957, cunoscând personal pe cei trei principali autori ai acestei lucrări de tristă amintire, LeRoy Edwin Froom, Roy Allan Anderson și Walter E. Read, cu cel de-al doilea având chiar o relație de prietenie foarte apropiată. Consultat în multele dileme ale teologiei adventiste, create datorită efectelor pe termen lung al cărții pomenite mai sus, fratele Douglass este invitat să țină mai multe seminarii pe această temă în multe locuri pentru pastorii și membrii laici din America, dar nu numai.

Fratele Douglass militează pentru o trezire a adventismului autentic în biserică, pentru aprecierea valorilor spirituale autentice și nealterate sau întinate cu alte teologii străine de cadrul biblic și pe o practică a credinței curate în poporul așteptător al celei de a doua veniri a lui Isus Hristos în slavă.

Dacă există astăzi o teologie împărțită în cele două mari fracțiuni, liberală sau progresistă  și o aripă ultra conservatoare, putem aprecia faptul că fratele Douglass se găsește undeva în centru încercând să ajute și pe unii și pe ceilalți. Este foarte adevărat că această împărțire s-a datorat în cea mai mare măsură cărții Întrebări despre doctrină.

Ei bine, cartea La răscruce de drumuri, este o încercare disperată  de a face lumină în confuzia generală ce s-a declanșat în adventism după publicarea cărții Întrebări despre doctrină. Sunt mulți cititori care, din dorința de a fi cât mai onești,  vor arăta că au fost și multe lucruri bune în acea carte. Adevărul este că întotdeauna o mâncare foarte bună în care s-au strecurat câteva picături de otravă cu siguranță va aduce moartea lentă sau instantanee pentru consumatorul  flămând dar neatent și superficial.

După citirea cărții fratelui Douglass mi-am făcut multe adnotări pe marginea celor citite pentru a compara uneori expresii apropiate ca înțeles și pentru a avea o înțelegere cât mai clară a conținutului. Într-adevăr pot afirma că această lucrare este produsul inspirat al unui om dedicat lui Dumnezeu și bisericii Sale, care a căutat să fie cât mai obiectiv cu putință față de un fapt real și deosebit de grav ce s-a petrecut în perioada aceea așa de controversată. Având în vedere diversele doctrine și complexitatea subtilităților de limbaj folosit în Întrebări despre doctrină, era nevoie de un om specializat în cristologie, de unul care a trăit tensiunea creată după publicarea ei. Da! Era necesară această carte pe care o consider o clarificare, sau mai degrabă o rectificare istorică a unui conținut amestecat și îmbibat cu multe idei de sorginte evanghelic-calviniste cu nuanțe arminiene, privind doctrinele principale ale adventismului care au produs atât de mult rău în mijlocul bisericii adventiste.

Fratele Douglass aduce în atenția contemporanilor noștri reacțiile pline de îngrijorare ale unor experți care și-au spus opinia lor fără a avea  vreun alt interes decât acela al adevărului revelat de Scripturi. Iată că de la publicarea acestei cărți, spunea Herbert Douglass, s-au scurs mai bine de 50 de ani de întuneric și confuzie privind principalele puncte din doctrina adventistă. Pagubele morale imense nici nu se pot calcula și nici nu se poate trece peste ele. Unul dintre vajnicii apărători ai teologiei adventiste pe care îl citează fratele Douglass în cartea sa este M. L. Andreasen, un alt mare apărător al teologiei adventiste clasice cu privire la teoria și teologia ispășirii, foarte grav alterată și ajustată chiar.

În urma citirii și studierii acestei cărți am ferma convingere că fiecare dintre cei ce mânuiesc Cuvântul lui Dumnezeu în evanghelizări sau în misiune, vor ajunge la o înțelegere adevărată  a doctrinei advente curate și vor putea propovădui în mod corect Cuvântul lui Dumnezeu. Ei vor putea astfel orienta oamenii pe drumul cel mai corect posibil fără a exista confuzie cu privire la cele mai sensibile aspecte ale doctrinei Bibliei.

În caz contrar cred că riscurile vor fi extreme de mari dacă nu chiar ireparabile.

Generația mai tânără de pastori și nu numai, ar trebui să se instruiască foarte bine cu privire la natura umană a Domnului Hristos, natura omului, natura păcatului, problema ispășirii și a lucrării Domnului Hristos în Sanctuarul din Ceruri. Dacă nu vom lua aminte la aceste avertizări, există riscul de a orienta foarte greșit pe cei care mărșăluiesc spre Împărăția lui Dumnezeu.

Și totuși, poate cel mai important motiv pentru care acesta carte ar trebui citită cu atenție este pentru că ea abordează mai mult decât un studiu istoric si teologic - se ocupă cu ceea ce Dumnezeu așteaptă să realizeze cu planul Său de mântuire pentru omenirea căzută. Citind despre evenimentele din 1957 și dezbinarea teologică izvorâtă de acolo vom vedea că ele au cauzat neliniștite, divizare și confuzie. Rezolvarea lor ar trebui să fie o prioritate de vârf a Bisericii!

Ellen White avertizează:

„Indiferenţa şi neutralitatea într-o criză religioasă este privită de Dumnezeu ca fiind o crimă îngrozitoare şi echivalentă cu gradul cel mai înalt de ostilitate faţă de Dumnezeu.” - Mărturii vol. 3, pagina 281.

Așadar prieteni! Recomand această carte cu toată inima! Fie ca Duhul Sfânt să ajute fiecărui cititor pasionat într-o clarificare și o rectificare, acolo unde este cazul, cât mai corectă, a doctrinei luată în discuție, pentru onoarea și slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor!

“Răscumpărați vremea! Domnul este aproape!”

 

Cu multă dragoste in Hristos!
Pastor Daniel Ciobanu, Portland, Oregon.