III. Scopul şi amploarea acestei lucrări
Copiază link

III. Scopul şi amploarea acestei lucrări

Scopul acestei cercetări este de a determina care era opinia generală a adventiştilor de ziua a şaptea cu privire la întrebarea hristologică specifică: Hristos cel întrupat a venit pe acest pământ în natura umană a lui Adam cel necăzut sau în natura umană a omului căzut?

Studiul este unul istoric, mai degrabă decât unul scripturistic sau teologic. El caută să stabilească ce au crezut adventiştii de ziua a şaptea, nu de ce au crezut astfel. Întrucât argumentele scripturistice şi teologice ale convingerilor lor constituie un subiect prea vast pentru a fi cuprins în parametrii acestei lucrări, acestea vor trebui să fie abordate separat. Totuşi, în capitolul V se află o scurtă listă a pasajelor scripturistice folosite cel mai frecvent de scriitorii adventişti.

Documentele sursă includ articole publicate în revistele şi buletinele adventiste importante: The Review and Herald, The Signs of the Times, The Southern Watchman, The Watchman, Our Times, These Times, The Youth’s Instructor, The Bible Echo, The Australasian Signs of the Times, The Australasian Record şi The South African Signs of the Times; Buletinele Conferinţei Generale, Studiile Şcolii de Sabat, cărţi scrise de autori adventişti şi, în mod special, toate cărţile, articolele şi manuscrisele nepublicate scrise de Ellen White.

Scrisorile lui Ellen White nu au fost examinate, dar lucrarea cuprinde câteva elemente din aceste surse care mi-au fost oferite de către alte persoane.