Argument
Copiază link

Argument

„Lumea căzută este terenul de luptă pentru cel mai mare conflict la care au asistat vreodată universul ceresc și puterile pământului. Ea a fost desemnată ca fiind teatrul de desfășurare a marii bătălii dintre bine și rău, dintre cer și iad. Fiecare om joacă un rol în acest conflict. Nimeni nu poate rămâne neutru.” – Manuscris 56, 1899.

În 13-14 martie 1858 James și Ellen White au participat la o serie de întâlniri în Lovett’s Grove, Ohio. Duminică după amiază James White a condus un serviciu funerar în școala în care se ținuseră și întâlnirile de Sabat. Când James și-a terminat vorbirea, Ellen White s-a ridicat simțindu-se îndemnată de Duhul Sfânt să-și dea mărturia și a rostit cuvinte de încurajare pentru rudele îndoliate. În timp ce vorbea a fost luată în viziune și pentru două ore, prin revelație divină, Domnul a prezentat înaintea ei „marea luptă a veacurilor dintre Hristos și Satana” și a fost instruită să o scrie[1]. Timp de aproape nouă luni după această experiență Ellen White a muncit din greu pentru a scrie viziunea și a publica materialul. În prima parte a lunii septembrie 1858, primul volum din Spiritual Gifts (Daruri spirituale), a fost disponibil sub numele The Great Controversy Between Christ and His Angels, and Satan and His Angels (Marea luptă dintre Hristos și îngerii Săi și Satana și îngerii săi). Ellen White avea atunci 30 de ani, iar în următorii 50 de ani de viață ea a extins această micuță carte la o întreagă serie de câteva mii de pagini, serie care cuprinde cinci volume: Patriarhi și profeți, Profeți și regi, Hristos lumina lumii, Faptele apostolilor și Tragedia veacurilor. Această temă a devenit sistemul de referință în care doctrinele adventiste au început să fie cu adevărat înțelese. Sau așa ar fi trebuit să se întâmple.

„Sunt foarte împovărată pentru felul în care a fost tratat de către colportorii noștri volumul IV, The Great Controversy (Marea luptă) întrucât a fost reținut atât de mult timp departe de câmp. Sunt aproape doi ani de când a fost completată o nouă ediție, dar foarte puțin a fost făcut pentru a o aduce înaintea oamenilor. Am fost mișcată de spiritul lui Dumnezeu să scriu această carte […]. Cuvintele au fost rostite ca o însărcinare pentru mine: «scrie într-o carte lucrurile pe care le-ai văzut și fă-le să ajungă la toți oamenii; pentru că este aproape timpul când istoria din trecut se va repeta.»” – St. Helena, California, 14 mai 1890, citată în Materialele 1888, de la pagina 651.

Scriindu-i pe 21 iunie 1890, președintelui Conferinței Generale, O.A. Olsen, profetul spunea:

„Vrei să prezinți la tabără necesitatea de a răspândi volumul IV? […] Satana a lucrat și cu această ocazie ca să țină departe de popor tocmai lumina necesară pentru acest timp. Și nicio pană, nicio voce, nu se ridică pentru a prezenta aceste lucruri înaintea poporului nostru în adevărata lor însemnătate.” – (scrisoarea poate fi citită în întregime în Materialele 1888, începând cu pagina 675)

Înțelegerea Temei Marii Lupte este din ce în ce mai relevantă cu scurgerea timpului și fiecare urmaș al lui Hristos trebuie să se întrebe dacă înțelege cu adevărat marea luptă.

Tema Marii Lupte este contribuția teologică distinctivă a lui Ellen White, la care nu au participat teologii contemporani cu ea. Înțelegând acest concept, vom înțelege cum a gândit profetul pe care Dumnezeu l-a trimis pentru a oferi adevărurile care ar fi trebuit să pregătească un popor pentru venirea Regelui, vom înțelege sistemul ei teologic, educația holistică pe care a promovat-o, principiile de sănătate progresive, precum și alte arii ale gândirii ei.

Și astfel, nu vom mai folosi scrierile Spiritului Profetic pentru a susține anumite opinii teologice, obținute prin educație intelectuală, ci îl vom folosi pentru a lua din el adevărul lui Dumnezeu.

Toate contribuțiile teologice, pentru a fi coerente și lipsite de paradoxuri, sunt construite pe un principiu de organizare. Tema Marii Lupte este un astfel de principiu, de fapt, este unicul principiu hermeneutic care ne ajută să înțelegem fără greș Sfintele Scripturi. Ea construiește o nouă paradigmă prin care noi privim la cuvinte ca iertare, har, credință, păcat și neprihănire cu noi definiții dinamice.

Tema Marii Lupte este cheia care deschide ceea ce pare a fi vag, paradoxal, poate chiar contradictoriu în Sfintele Scripturi.

Înțelegând Tema Marii Lupte, vom ajunge la concluzia că poporul lui Dumnezeu nu are nevoie de idei din teologia lui Augustin, cum ar fi natura păcatului, sau de concepte din Reforma protestantă, cum ar fi ispășirea, slujirea Domnului Hristos, precum și subiectul neprihănirii prin credință care nu poate fi regăsit în mod complet în teologia protestanților. Tema Marii Lupte a fost un subiect important în scrierile lui Ellen White. Ea nu a primit doar viziunea de la Lovett’s Grove, ci o serie de viziuni care au determinat-o să gândească așa cum putem vedea studiind scrierile ei.

„În viziunea de la Lovett's Grove, cea mai mare parte a  descoperirilor pe care le avusesem cu zece ani înainte în ceea ce privește marea luptă dintre Hristos și Satana, s-au repetat şi mi s-a poruncit să le scriu. Mi-a fost arătat că, deşi voi fi nevoită să lupt cu puterile întunericului, deoarece Satana va face eforturi serioase pentru a mă împiedica, totuşi trebuie să îmi pun încrederea în Dumnezeu, şi îngerii nu mă vor părăsi în lupta aceasta.” – Schițe din viața mea, 162.

Faptul că Dumnezeu a dat mai multe viziuni pe aceeași temă și a ajutat-o pe parcursul scrierii arată că poporul nostru trebuie să acorde o atenție specială temei marii lupte.

Aceasta îi plasează pe Adventiștii de Ziua a Șaptea pe o poziție unică, cu vederi profunde asupra istoriei și naturii păcatului, precum și a lucrării de răscumpărare. Pierderea acestui concept teologic va conduce în mod clar la necesitatea inexistenței noastre.

„Fie ca atenția poporului nostru să fie atrasă asupra lucrării speciale a Spiritului lui Dumnezeu care s-a desfășurat odată cu începutul și dezvoltarea celor trei solii, iar rezultatul va fi o binecuvântare pentru tot trupul. O reînviere a credinței și interesului față de mărturiile Spiritului lui Dumnezeu va conduce la obținerea unei experiențe sănătoase în ce privește lucrurile lui Dumnezeu.” – Materialele 1888, 803-804.

NOTĂ:

Pasajele au fost alese în așa fel încât să poată fi regăsite în cărțile tipărite în limba română, pentru ca acestea să poată fi ulterior studiate în cadrul în care se găsesc în cărțile disponibile. Dacă s-au găsit pasaje importante în materiale nepublicate în limba română acestea au fost traduse și s-a indicat sursa. În ambele situații paginile sursă sunt cele din edițiile din limba engleză.

 

[1] Life Sketches of Ellen G. White, 126.