Secțiunea III
Copiază link

Secțiunea III

Cum să foloseşti TUG 14

TUG (Teologia Ultimei Generații) poate fi studiată în mai multe moduri. O parte dintre acestea sunt enumerate mai jos:

 • Întâlniri pentru rugăciune. Poţi să ajuţi biserica ta locală să-și redobândească concentrarea pe adevărul prezent al Adventiştilor de Ziua Şaptea studiind TUG timp de 14 săptămâni.
 • Reînnoirea spirituală personală pe parcursul a două săptămâni. Meditând asupra unei secţiuni în fiecare zi, vei ajunge la sfârşitul celor 14 în exact două săptămâni.
 • Studiul pe grupe mici. Te-ai săturat să studiezi în grupe mici probleme care nu au nicio legătură cu adevărul prezent? TUG 14 se axează pe mesajul lui Dumnezeu pentru acest timp. Reanimează-ți grupul cu aceste capitole practice și diferite. Invită-i pe cei prezenţi să se refere la subiectele de discuţie de la sfârşitul fiecărui capitol.
 • Studii pregătitoare pentru botez. În paralel cu alte studii, TUG 14 poate aduce indicaţii esenţiale pentru cei care se pregătesc pentru botez.
 • Seria de întâlniri cu durata de şapte săptămâni. Având în vedere că cele 14 puncte ale TUG sunt aranjate în şapte perechi, dacă veţi parcurge o serie de întâlniri vineri seara și una în seara de Sabat timp de şapte săptămâni, veţi acoperi câte una din cele şapte categorii în fiecare week-end.
 • Întâlniri de reînviorare. Se poate aranja ca un grup de vorbitori locali sau invitaţi să conducă o serie de întâlniri la care să fie prezentate în linii generale cele 14 puncte ale Teologiei Ultimei Generaţii.
 • Trusa de supravieţuire a studentului teolog. Se întâmplă ca cei ce iubesc adevărul prezent să se simtă singuri și izolaţi atunci când doresc sa răspândească adevărul în campusuri și în cadrul programelor teologice. TUG 14 poate constitui un punct comun între tine și un grup de studenţi care sunt în căutarea unei reînviorări. Încearcă sa organizezi o întâlnire de week-end în campus sau în apropiere.
 • Tema conferinţei tineretului. O armată de tineri bine instruiţi poate cuceri lumea cu ajutorul adevărului prezent. Pentru aceasta este necesară cunoaşterea temeinică a esenţei adevărului prezent. TUG constituie un punct de pornire.

TEOLOGIA ULTIMEI GENERAȚII ÎN 14 PUNCTE

Antropologia
 1. Omul s-a născut cu slăbiciuni şi înclinaţii spre păcat

Omul a fost creat ca să trăiască şi nu ca să moară; a fost sortit reuşitei şi nu eşecului. Dar în momentul căderii în păcat, firea sa a fost degenerată în mod dramatic, aşa că el se naşte cu slăbiciuni şi înclinaţii către păcat. În firea decăzută a omului există prea puţină înclinație de a-L căuta pe Dumnezeu şi adevărul Său.

 1. Pierduţi din cauza deciziilor personale

Bărbaţii şi femeile vor fi pierduţi datorită deciziilor personale, nu din cauza faptului că s-au născut cu firi degenerate.

Meritul
 1. Dumnezeu ia iniţiativa

Pocăinţa este un dar de la Dumnezeu, pe care El a luat inițiativa de a-l aduce la îndemâna omului. Harul Lui este trimis în căutarea noastră încă înainte să ne dăm seama de nevoia noastră.

 1. Nici un merit pentru faptele noastre

Nimic din ceea ce facem în umblarea creştină nu ne aduce vreun merit în ceea ce priveşte mântuirea noastră.

Cooperarea
 1. Caracterul lui Isus reprodus în noi

Îndreptățirea este calea lui Dumnezeu de a-i socoti pe oameni neprihăniți şi de a-i face astfel, în mod simultan. Prin faptul că îl declară neprihănit pe om, Dumnezeu nu scrie vreo ficțiune. Umblarea ucenicului este continuă şi, prin procesul de sfinţire, caracterul lui Hristos este reprodus în noi în mod desăvârșit. Atât îndreptățirea cât şi sfinţirea sunt lucrarea lui Dumnezeu, ambele fiind necesare şi determinante pentru mântuire.

 1. Ascultarea, o condiţie pentru mântuire

Ascultarea este o condiţie şi o cerinţa permanentă pentru mântuire.

Întruparea
 1. Isus S-a golit de Sine Însuși și a preluat trupul nostru păcătos

În timpul şederii Sale pe pământ, Isus, care a fost și rămâne Dumnezeu din veșnicii a renunţat la o parte din puterile Sale dumnezeieşti şi a trăit ca un om în trup păcătos printre oamenii cu trupuri păcătoase. El nu a venit printre noi pentru a da ascultarea unui Dumnezeu mai mic unui Dumnezeu mai mare, ci a venit ca un om care ascultă Legea cea Sfântă a lui Dumnezeu. El ar fi putut să-şi recapete acele puteri în orice moment, dar de dragul nostru a ales să trăiască aşa cum trăim noi.

 1. Isus a fost ispitit atât din exterior cât şi din interior

Isus nu a vindecat nimic din ce nu şi-a asumat. El a preluat umanitatea noastră degenerată şi a fost ispitit atât din exterior cât şi din interiorul fiinţei Sale. Chiar dacă a putut alege să păcătuiască, El nu a făcut-o. Astfel, întreaga viaţă pe care Isus a dus-o pe pământ este cea pe care o vom trăi şi noi de îndată ce vom fi pecetluiţi. Chiar după ce timpul de probă s-a terminat, puterea şi prezenţa Sa continuă să-i influenţeze pe cei care Îl urmează. Astăzi, El le oferă experienţa victoriei prezente şi complete asupra păcatului.

Ispăşirea
 1. Isus face acum ispăşirea finală

Ispăşirea făcută de Isus a fost promisă în Eden. Lucrarea Sa de ispășire a început odată cu întruparea şi mai apoi moartea Sa ca Înlocuitor al nostru pe cruce. El a înviat din morţi şi a mers la ceruri  în anul 31 e.n. pentru a ne reprezenta  în faţa Tatălui care a primit sacrificiul Său pentru noi. Prin acel sacrificiu noi putem fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu de îndată ce acceptăm darul iertării şi al curăţirii sufletului de la El. În anul 1844 e.n. El a intrat în a doua cameră a sanctuarului ceresc începând ultima fază a ispăşirii. Astăzi Isus face ispăşirea finală.

 1. Curăţirea din ceruri este legată de curăţirea de pe pământ

Nici Luther şi nici adventiştii mileriţi care trăiau în 1844 nu au finalizat Reforma şi nici nu au înţeles mesajele îngerului din capitolele 14 şi 18 din Apocalipsa. Curăţirea sanctuarului ceresc este legată de curăţirea şi purificarea vieții oamenilor de pe pământ. Sanctuarul va fi curăţit atunci când Dumnezeu va avea un popor atât de întemeiat în adevăr încât aceștia nu vor mai fi niciodată clintiți înspre a se îndoi de El sau a neglija vreo datorie cunoscută. Torentul de păcate ce aveau nevoie de iertare este uscat. Hristos rămâne cu cei ce L-au ales. Sfântul Duh ne dă putere să fim ascultători chiar şi după ce slujba iertării s-a încheiat.

Amânarea şi grăbirea
 1. Amânarea celei de-a doua veniri a lui Isus printr-o Evanghelie parțială

A doua venire a lui Isus ar fi putut avea loc în timpul generaţiei care a proclamat mesajele de la 1844, dar aceleaşi păcate care au ţinut Israelul antic departe de țara făgăduinţei au amânat intrarea Israelului modern în Canaanul  ceresc. Necredinţa, spiritul lumesc, neconsacrarea şi dezbinarea din interiorul poporului declarat al lui Dumnezeu ne-au făcut să rămânem în această lume plină de păcate şi jale atât de mult timp.

 1. Grăbirea celei de-a doua veniri şi adoptarea principiului secerişului

Cerul ne-a împuternicit să grăbim venirea lui Isus trăind vieți consacrate, care-L reflectă pe Hristos. Dumnezeu va aştepta maturizarea caracterului creştin într-un număr semnificativ de oameni, fiind o condiție principală care va determina evenimente ca: ploaia târzie, marea strigare, sigilarea şi legea duminicală, care la rândul lor vor influența momentul când timpul de probă pentru lume se va încheia şi astfel se va influența timpul celei de a doua veniri.

Marea controversă şi momentul luării unei decizii
 1. Martorii marelui Tămăduitor

Fiind mai mult decât o culegere de declaraţii judiciare, Evanghelia este în primul rând preocupată să spună adevărul despre Dumnezeu ca fiind Cel mai bun Prieten al nostru. El este preocupat mai mult de vindecarea noastră decât de hotărârile legale. În marea controversă, martorii lui Dumnezeu spun povestea eliberării lor.

 1. Momentul deciziei pentru planeta Pământ

În pofida insubordonării din trecut, noi credem ca Dumnezeu este gata sa lucreze printr-un popor de oameni pocăiţi. El îi foloseşte pe Adventiştii de Ziua a Şaptea pentru a pregăti înălțarea la ceruri pe cei care doresc acest lucru. Nu este necesar nici un articol nou de credință în doctrinele fundamentale pentru a propovădui Teologia Ultimei Generații. Când Adventiştii vor îmbrățișa adevărul pe care ei îl au acum, vor fi asemenea celor cinci fecioare înţelepte. Adevărurile Adventiste, înflăcărate de puterea transformatoare a Duhului Sfânt va da naştere luminii ce va spune lumii: “Iată-L pe Dumnezeul vostru!” Caracterul lui Dumnezeu va fi descoperit mai clar și mai cuceritor decât oricând înainte pe planeta Pământ de către cei care Îl urmează pe Hristos. Va fi momentul deciziei pentru toţi, de oriunde ar fi ei.