XIV. De meditat: 
În câte moduri putea Ellen White
să exprime acest subiect?
Copiază link

XIV. De meditat: 
În câte moduri putea Ellen White
să exprime acest subiect?

Scriitorii care revin frecvent la tema centrală a preocupării lor au tendinţa de a se exprima în diferite moduri. Este interesant să remarcăm expresiile variate ale vederilor lui Ellen White cu privire la natura lui Hristos, care apar în scrierile ei.

El a trebuit să ia natura căzută a omului. – SG 1, p. 25

Să ia chipul şi natura omului căzut. – SG IV, p. 115

Mijlocul prin care omul căzut să fie salvat. – RH 31/05/70

Între omul căzut şi Dumnezeu. – RH 31/05/70

Asemănarea cărnii păcătoase. – RH 24/14/72

Uneşte interesele Sale cu fiii şi fiicele căzute ale lui Adam. – RH 21/01/73

Luând locul lui Adam după cădere. – RH 24/02/74

Să Se umilească pentru omenirea căzută. – RH 24/02/74

Luând asupra Sa slăbiciunile omului căzut. – RH 28/07/74

A purtat slăbiciunile şi degenerarea neamului omenesc. – RH 28/07/74

S-a identificat cu slăbiciunile şi nevoile omului căzut. – RH 4/08/74

Ajunge la om acolo unde se afla el. – RH 18/08/74

S-a unit cu slăbiciunea umanităţii – RH 1/04/75

Natura umană cu toate slăbiciunile ei. – ST 4/01/77

Nu se ţine deoparte de neamul omenesc degradat şi păcătos. – 5M, p. 346

La nivelul capacităţilor slabe ale omului. – RH 11/12/88

Să unească rasa umană căzută cu Sine. – ST 23/09/89

Să experimenteze tot ceea ce are de-a face cu viaţa oamenilor. –

RH 24/12/89

A ridicat rasa umană căzută. – RH 10/06/90

A înălţat neamul omenesc căzut. – ST 28/07/90

A unit lumea căzută cu cerul. – RH 10/02/91

A coborît la nivelul oamenilor. – RH 21/07/91

„Mijlocitorul” între Dumnezeul Cel Sfânt şi natura noastră umană păcătoasă. – ST 24/08/91

Una cu rasa umană căzută. – ST 25/04/92

Toată puterea pasiunii naturii umane. – ST 21/11/92

Natura […] identică cu a noastră. – Ms. 94, 1893

A legat omul păcătos cu propria sa natură divină. – RH 16/10/94

Având natura umană pe care o avem şi noi. – Ms. 21, 1895

A unit omul căzut cu Dumnezeul infinit. – ST 10/12/96

El a luat asupra Sa natura noastră păcătoasă. – RH 15/12/96

Păşind înaintea noastră pe calea pe care noi înşine va trebui să umblăm – ST 27/05/97

Pe deplin uman. – ST 17/06/97

Luând […] natura omului în starea ei căzută. – ST 9/06/98

Ca orice copil al lui Adam, El şi-a asumat consecinţele acţiunii legii eredităţii. – HLL 49

În fruntea neamului omenesc căzut. – ST 20/12/99

Nu voi încălca nici un principiu al naturii umane. – Ms. 165, 1899

Îmbrăţişează omenirea decăzută. – 6M, p. 147

În realitate, a unit natura ofensatoare a omului cu natura Sa fără păcat. – RH 17/07/1900

A luat asupra Sa natura umană căzută şi suferindă, degradată şi mânjită de păcat. – YI 20/12/1900

Luând natura, dar nu şi păcătoşenia omului. – ST 29/05/01

Copilul unei rasei decăzute. – Scrisoarea 19, 1901

Până la nivelul omenirii căzute. – GCB 25/04/01

Frate în neputinţele noastre. – ST 18/06/02

La nivelul celor pe care dorea să-i mântuiască. – ST 30/07/02

Os din oasele noastre şi carne din carnea noastră. – ST 24/09/02

A luat asupra Sa neputinţele omenirii degenerate. – ST 3/12/02

A stat în mijlocul oamenilor ca unul dintre ei. – ST 29/04/03

Să stea alături de fiinţele căzute. – ST 3/06/03

Ca un om printre oameni. – ST 9/12/03

A devenit carne întocmai cum este carnea noastră. – DV 422

Sămânţa lui David conform descendenţei umane. – RH 5/04/06

Nu numai că a fost făcut carne, ci a fost făcut în asemănarea cărnii păcătoase. – Scrisoarea 106, 1896

S-a unit în mod misterios cu fiinţele umane căzute. – SPEE 259

[…] reprezentant al rasei umane căzute […] – Ms. 126, 1901

El Şi-a asumat natura umană cu slăbiciunile, vulnerabilităţile şi ispitele ei. – Ms. 141, 1901

El a fost în toate lucrurile asemenea nouă. – Ms. 141, 1901

[…] a luat asupra Sa natura umană […] ca să stea în fruntea rasei umane decăzute. – Ms. 11, 1902

Domnul Hristos Şi-a asumat natura noastră căzută […] – Ms. 80, 1903

[…] Hristos a venit pentru a fi una cu neamul omenesc […] – Ms. 124, 1903

[…] Deci, Hristos trebuia să vină în „trupul nostru înjosit.” – Ms. 151, 1903

El Şi-a asumat slăbiciunile naturii umane […] – Ms. 22, 1905

[…] El S-a identificat cu slăbiciunea omului […] – Ms. 49, 1907

[…] să trăiască o viaţă ca aceea a oricărei fiinţe umane […] – Ms. 49, 1909

[…] elementul de legătură dintre omul căzut şi Tatăl […] – Ms. 103, 1909

[…] S-a identificat cu rasa decăzută […] – AR 23/06/13

[Dumnezeu] L-a oferit rasei umane decăzute. – AST 22/07/29

Şi cea mai semnificativă exprimare dintre toate:

Natura lui Dumnezeu, a cărui Lege a fost încălcată, şi natura lui Adam, călcătorul Legii, se întâlnesc în Isus, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului. – Ms. 141, 1901