Cuvânt înainte
Copiază link

Cuvânt înainte

În ultimele câteva decenii, natura umană a Domnului Hristos a constituit un subiect de studiu intens în unele cercuri academice adventiste. Publicarea cărţii Questions on Doctrine (Întrebări despre doctrină) în 1957 a pregătit terenul pentru aproape trei decenii de dezbateri, încă nerezolvate, după cum am observat cel mai recent, în cele două opinii diametral opuse, publicate una lângă alta în iunie 1985, în revista Ministry.

Dr. Ralph S. Larson — coordonator al bisericii şi al Departamentului de Misiune al Seminarului Teologic Adventist, Orientul Îndepărtat — se înscrie în această dezbatere prin cartea Cuvântul a fost făcut carne, cu un obiectiv restrâns — mai degrabă limitat — decât unul specializat. Dr. Larson nu abordează întreaga problemă a naturii umane a lui Hristos. El trasează înţelegerea acestui aspect hristologic, în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, din 1852 până în 1952.

Dr. Larson prezintă aici o analiză destul de detaliată a dovezilor istorice, iar contribuţia sa la studiul acestui subiect important este extrem de valoroasă. Fie că suntem sau nu de acord cu concluziile sale, cu toţii îi suntem îndatoraţi pentru munca sa minuţioasă de a aduna această vastă compilaţie de declaraţii făcute în scris de către adventişti de ziua a şaptea, de-a lungul unei perioade de o sută de ani.

Pentru unii cititori, citirea atentă a cărţii Cuvântul a fost făcut carne s-ar putea să nu ofere toate răspunsurile definitive căutate. Totuşi, cu siguranţă se va dovedi a fi o experienţă îmbogăţitoare şi încurajatoare.

 

Werner Vyhmeister,
Preşedinte al Seminarului Teologic Adventist
din Orientul Îndepărtat