Abrevierea surselor
Copiază link

Abrevierea surselor

Cărţile lui Ellen White:

CA - Căminul adventist
DH - Dietă şi hrană
DV - Divina vindecare
FA - Faptele apostolilor
HLL - Hristos Lumina Lumii
IHP - In Heavenly Places
M - Mărturii pentru comunitate
MP - Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei
Ms. - Manuscris
PDH - Parabolele Domnului Hristos
PP - Patriarhi şi profeţi
PR - Profeţi şi regi
SA - Solii alese
ScT - Solii către tineret
SE - Slujitorii evangheliei
SG - Spiritual Gifts
SPEE - Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi
TV - Tragedia veacurilor

Reviste:

AR - Australasian Record
AST - Australasian Signs of the Times
GCB - General Conference Bulletin (Buletinul Conferinţei Generale)
BE - The Bible Echo
RH - The Advent Review and Sabbath Herald
ST - The Signs of the Times
YI - The Youth’s Instructor

Altele:

SDABC - The Seventh-day Adventist Bible Commentary
(Comentariul Biblic Adventist de Ziua a Șaptea
)
QOD - Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine
BV - Bound Volumes of Review and Signs, cu numerotare
independentă a paginilor